Armory
Sova MILOSC PRZETRWA WSZYSTKO
80 Draenei Shaman Feronis

PvP Statistics

Gladiator's Statistics

Honor Points
33011
Arena Points
568
Total Kills
5941
Rating 2v2
1892
Narkopop
nazwa klasy nazwa klasy
Rating 3v3
1511
Biuro Ochrony Rata
nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy
Rating 5v5
0
-
nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy