Zmiany z dnia 2017/09/20
Game
NEW!

#989
Instance / Trial of the Crusader | Author: Afgann

- Boss Northern Beasts: Berserk Icehowla wydłużony do 210 sekund w wersji 10 Heroic.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

#988
Core / Items | Author: Crackaw & Monich

- Mounts: Podczas pływania nie można castować mountów.
- Mounts: Paladynom oraz Warlockom na 19lvlu zostały usunięte mounty klasowe.
- Vehicle: Mekgineer's Chopper nie dostaje obrażeń od wody na Wintergrasp.

#987
Core / Quest | Author: Monich

- Convocation at Zol'Heb: Poprawne przepisanie questa.
- Battle of Valhalas: Poprawne znikanie bossa po wipie.

#986
Core / Spell | Author: Crackaw & Monich

- Improved Insect Swarm: Poprawne bonusy z talentu.
- Unending Breath: Spell nie usuwa Phase Shift z Impa.
- Judgement of Light/Wisdom: Mają szanse na proc ze spelli.

#985
Instance / Trial of the Crusader | Author: Afgann

- Instance: Wprowadzono funkcję 'No Fall Damage' na mapie Toca co powoduje, że gracze z Path of Frost oraz Water Walkingiem przeżyją upadek do wody.
- Boss The Twin Val'kyr: Poprawa lokalizacji kulek - wybuchają tam gdzie faktycznie się znajdują.
- Boss Anub'arak: Uwzględnienie talentów graczy modyfikujących healing na ogólny healing Leeching Swarma na Anubie. Zresistowany damage nie leczy Anuba.
Zmiany z dnia 2017/09/18
Game
#984
Instance / Trial of the Crusader | Author: Afgann

- Boss Anub'arak: Pierwsza potyczka z encounterem rozpoczyna się po uderzeniu bossa, a nie jak było wcześniej - rozmowie z NPC Barret Ramsey.
- Boss Anub'arak: Podłoga do bossa nie respi się po dłuższej nieobecności w raidzie bądź restarcie serwera.
Zmiany z dnia 2017/09/16
Game
#983
Core / Battleground | Author: Monich

- Isle of Conquest: Flagi na cmentarzach nie zacinają się po paru kliknięciach.

#982
Instance / Vault of Archavon | Author: Afgann & Monich & Piootrek

- Boss Koralon the Flame Watcher: Implementacja bossa na serwer wraz z poprawionym lootem.
- Boss Koralon the Flame Watcher: Poprawienie damage'u NPC Flame Warder przed bossem.

#981
Instance / Trial of the Crusader | Author: Afgann

- Boss Anub'arak: Shadow Strike'i nie są castowane przez Nerubiany zakopane pod ziemią.
- Boss Anub'arak: Boss na pewno zniknie jeśli gracze wykorzystają wszystkie 50 prób w wersjach Heroic.
- Boss Anub'arak: Swarm Scaraby zakopują się po hicie przed pullem bossa.
Zmiany z dnia 2017/09/15
Game
#980
Instance / Trial of the Crusader | Author: Afgann

- Boss Gormok the Impaler: Poprawne wartości HP Snobold Vassali w wersji 10 heroic.
Zmiany z dnia 2017/09/14
Game
NEW!

#979
Core / Item | Author: Crackaw

- Val'anyr, Hammer of Ancient Kings: Poprawny proc oraz bańkowanie u holy paladyna.

#978
Core / Spell | Author: Sitdev

- Jewelcrafting: Możliwość craftu przepisów z epickimi gemami.

#977
Core / Item | Author: Sitdev

- Dodanie ringów Kirin Tor ilvl 226 do vendora w Dalaranie.

#976
Instance / Ulduar | Author: Afgann

- Boss Yogg-Saron: Jeśli Thorim pomaga w encounterze, wówczas dobija również Marked Immortal Guardiany z niskim poziomem życia.

#975
Instance / Trial of the Crusader | Author: Afgann

- Instance: Obecność Game Mastera z przeciwnej frakcji nie ingeruje w loot.
- Boss Lord Jaraxxus: Poprawa wartości punktów życia Felflame Infernali.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

#974
Core / Spell | Author: Crackaw & Monich

- Transmute: Włączono możliwość transmute epic gemów.
- Transmute: Dodanie cooldownu na Transmute: Titanium.
- Jewelcrafting: Dodanie vendorom recek na epickie gemy.
- Jewelcrafting: Możliwość używania Prospecting na Titanium Ore.
- Jewelcrafting: Dodanie epickich gemów do zawartości Icy Prism.

#973
Core / General | Author: Afgann & Crackaw & Monich

- Val'anyr, Hammer of Ancient Kings: Podniesienie statystyk broni do wersji z patcha 3.2.
- Wintergrasp Commendation: Kasacja itemów na serwerze.
- Commendation of Bravery: Kasacja itemów na serwerze.
- Stone Keeper's Shard: Kasacja itemów na serwerze.
- Wintergrasp Mark of Honor: Kasacja itemów na serwerze.
- Dodanie vendorów z itemami za Emblem of Triumph.
- Dodanie Crusader Orbów do vendorów w cenie 15 Emblem of Triumph.
- Możliwość kupna epickich gemów za honor u vendorów w Stormwind oraz Orgrimmar.
- Możliwość kupna epickich gemów za Emblem of Heroism.
- Możliwość kupna Runed Orbów w cenie 4x Frozen Orb u vendora Frozo the Renowned.
- Za daily RHC lecą 2x Emblem of Triumph.
- Za daily normal leci 1x Emblem of Conquest.
- Implementacja Emblem of Conquest zamiast Emblem of Heroism oraz Emblem of Valor.

#972
Instance / Ulduar | Author: Afgann & Crackaw & Monich
- Boss XT-002 Deconstructor: Heart of the Deconstructor posiada 7.2mln hp w wersji 25man.
- Boos XT-002 Deconstructor: Buff Heartbreak zwiększa damage bossa o 15%.
- Boss XT-002 Deconstructor: Tympanic Tantrum trwa 8 sekund.
- Boss Freya: Spell Tidal Wave jest możliwy do przerwania.
- Boss Mimiron: Buff Emergency Mode zwiększa damage i hp bossa o 25%.
- Boss General Vezax: Vezax posiada 23mln hp, Animus 8.5mln hp.
- Boss Yogg-Saron: W Illusion Room można użwać spelli: Shadowstep, Demonic Circle: Teleport oraz Blink.
- Boss Yogg-Saron: Wydłużony respawn time macek podczas drugiej fazy.
- Boss Yogg-Saron: Boss posiada 44mln hp.
- Boss Yogg-Saron: Shadow Beacon jest castowany maksymalnie na trzy Immortal Guardiany.
- Boss Yogg-Saron: Immortal Guardian z Shadow Beaconem nazywa się Marked Immortal Guardian.

#971
Instance / Trial of the Crusader | Author: Afgann

- Instance: Wyłączenie komendy .tocreset.
- Instance: Implementacja lootu oraz achievementów.
- Instance: Włączenie raidu.
- Instance: Zwiękesznie punktów życia wszystkim bossom w wersji 25 heroic.
- Boss Anub'arak: Frost Sphere są immune na Chaing Lightning, Starfall oraz Pestilence.
Zmiany z dnia 2017/09/11
Game
#970
Instance / Trial of the Crusader | Author: Afgann

- Boss Faction Champions: Skład Championów jest taki sam po wipie.
- Boss Faction Champions: Crashfix do Searing Totemu (Shaman).
- Boss Anub'arak: Nerubian Burrowery są immune na slowy, wyjątkiem jest debuff Permafrost.
Zmiany z dnia 2017/09/10
Game

#969
Core / Spell | Author: Monich

- Dark Pact: Poprawiony visual dotyczący pozyskanej many ze spella.

#968
Core / Spell | Author: Crackaw

- Clearcasting: Buff Clearcasting nie znika po zakończeniu channelingu spella Blizzard.
- Eye of the Broodmother: Odpowiedni proc trinketu.

#968
Instance / Trial of the Crusader | Author: Monich

- Boss Faction Champions: Przepisanie spella Searing Totem, zadaje poprawne obrażenia (Shaman).

#967
Instance / Trial of the Crusader | Author: Afgann

- Instance: Możliwość wejścia do raidu w wersji Heroic bez posiadania achievementu za wersję Normal.
- Instance: NPC Barrett Ramsey odpala encountery w wersji Heroic tylko jeśli lider posiada achievment za Normal.
- Boss Faction Champions: Edycja target selectora dla championów, wszyscy nie powinni wybierać tego samego targetu.
- Boss Faction Champions: Implementacja spella Penance (Discipline Priest).
- Boss Faction Champions: Poprawa damage'u oraz ilości spalanej many spella Mana Burn (Discipline Priest).
- Boss The Twin Val'kyr: Debuffy w wersji Heroic biją posiadaczy debuffa, oraz graczy posiadający ten sam kolor co gracz z debuffem.
- Boss Anub'arak: Aoe damage nie zbija Frost Sphere.
- Boss Anub'arak: Zabsorbowany damage z Leeching Swarmu w dalszym ciągu leczy Anuba.
Zmiany z dnia 2017/09/05
Game
#966
Core / General | Author: Afgann

- Dodanie flagi uniemożliwiającej bicie npc Slave Trader.

#965
Core / Quest | Author: Monich

- Suppression: Przepisanie questa.
- Bloodgem Crystals: Brak interrupta po użyciu quest itemu.
- Defiling Uther's Tomb: Poprawne zaliczanie questa.

#964
Instance / Trial of the Crusader | Author: Afgann

- Boss Lord Jaraxxus: Anti-Magic Shell nie ściąga debuffa Legion Flame.
- Boss Lord Jaraxxus: NPC Felflame Infernal, Nether Portal, Infernal Volcano oraz Mistress of Pain znikają wraz ze śmiercią Jaraxxusa.
- Boss Lord Jaraxxus: Spell Legion Flame nie jest castowany w tanka, który trzyma bossa.
- Boss Lord Jaraxxus: Legion Flame nie pojawi się, jeśli zostanie wycastowany w gracza, który będzie akurat miał na sobie Anti-Magic Shell.
- Boss Faction Champions: Cat oraz Zhaagrym znikają wraz ze śmiercią huntera oraz warlocka.
- Boss Faction Champions: Dodanie losowego target selectora petom.
- Boss The Twin Val'kyr: Zmniejszono prędkość poruszania się kulek Concentrated Light/Dark.
- Boss The Twin Val'kyr: Zwiększono ilość spawniących się kulek Concentrated Light/Dark.
- Boss The Twin Val'kyr: Debuffy Touch of Light/Darkness biją tylko graczy, którzy owe debuffy posiadają.
- Boss Anub'arak: Dodanie flag Immune na różne CC u NPC Nerubian Burrower. Wyjątkiem powinny być stuny oraz interrputy.
- Boss Anub'arak: Damage z Penetrating Cold oraz Leeching Swarmu generuje Runic Power.
- Boss Anub'arak: Przed rozpoczęciem encountera, Swarm Scaraby pullają się pojedynczo.
Zmiany z dnia 2017/09/01
Game
#964
Core / Items | Author: Crackaw

- Glyph of Felguard: Bonus nie znika po dismissie peta.

#963
Instance / Trial of the Crusader | Author: Afgann

- Boss Faction Champions: Dodany cooldown proca spella Earth Shield (Shaman Restoration).
- Boss Faction Champions: Pety Huntera oraz Warlocka spawnią się zaraz po zeskoczeniu championów na arenę.
- Boss Anub'arak: Poprawki do optymalizacji kodu Anuba w wersji normal.
Zmiany z dnia 2017/08/31
Game
#962
Core / General | Author: Afgann

- Revert fixa do NPC Ethereal Soul-Trader.

#961
Core / Items | Author: Crackaw

- Dodanie itemu Wintergrasp Commendation vendorom na Wintergrasp.
- Glyph of Felguard: Poprawne skalowanie attack poweru z glyphu.

#960
Instance / Trial of the Crusader | Author: Afgann

- Boss Faction Champions: Spell Disarm jest castowany również w graczy grający klasami rogue oraz hunter.
- Boss Faction Champions: Poprawa crashfixa.
- Boss Faction Champions: Healerzy leczą innych championów nawet poza combatem.
- Boss Anub'arak: Penetrating Cold znika z graczy wraz ze śmiercią Anuba.
Zmiany z dnia 2017/08/30
Game
#959
Core / Quest | Author: Monich

- Wykluczenie brania questów "Valiant of..." w momencie, gdy nie ukończyło się robić chaina w jednej ze stolic.

#958
Core / Spell | Author: Afgann

- Implementacja atrybutu Heartbeat Resist Check.

#956
Core / General | Author: Crackaw

- Całkowite przepisanie NPC Lil Timmy.
- Zmiana poziomu NPC Moonglade Warden.

#955
Core / Spells | Author: Crackaw

- PvP: Można użyć Dispersion podczas Psychic Terror.
- Val'anyr, Hammer of Ancient Kings: Broń procuje tylko od healing spelli.
- Paladin: Poprawienie damage z Judgementów.

#954
Core / Events | Author: Piootrek

- Mordownia: Implementacja fazowanych dueli pod kątem guardianów i petów.

#953
Instance / Trial of the Crusader | Author: Afgann

- Boss Lord Jaraxxus: Optymalizacja kodu bossa.
- Boss Faction Champions: Championi nie biorą pod uwagę dystansu przy wyborze zmiany targetu.
- Boss Faction Champions: Przepisanie target selectora spella Disarm - jest castowany w graczy melee.
- Boss Faction Champions: Poprawienie generatora wybierania targetów przez Championów.
- Boss Faction Champions: Championi nie castują oraz nie biją graczy, którzy posiadają na sobie jakieś CC.
- Boss Faction Champions: Championi nie castują oraz nie biją graczy, którzy posiadają na sobie: Ice Block, Hand of Protection, Dispersion, Divine Shield.
- Boss The Twin Val'kyr: Optymalizacja kodu bossa.
- Boss The Twin Val'kyr: Debuff Powering Up jest resetowany po zakończeniu encountera.
- Boss Anub'arak: Optymalizacja kodu bossa.
- Boss Anub'arak: Boss zmienia target podczas casta spella Impale, jeśli gracz użyje jednego ze spelli: Vanish, Divine Shield, Ice Block, Divine Intervention.
- Boss Anub'arak: NPC Swarm Scarab są możliwe do bicia przed pullem bossa.
Zmiany z dnia 2017/08/23
Game
#952
Core / Accounts | Author: sitdev

- Implementacja historii logowań do kont graczy.

#951
Core / Vmaps | Author: Piootrek

- TrinityCore: Nowe wydanie vmap rozwiązuje problem min. Strand of the Ancients LoS między bramami.

#950
Core / Event | Author: Piootrek

- Implementacja fazowanych dueli.
- Implementacja Easter Eags.

#949
Instance / Trial of the Crusader | Author: Afgann

- Raid: Tylko lider raidu może odpalać encounter u NPC Barrett Ramsey.
- Boss Icehowl: Obrażenia z Trample (charge) nie są redukowane przez armor.
- Boss Lord Jaraxxus: Mistress' Kiss nie jest rzucany na graczy, którzy obecnie już ten debuff posiadają.
- Boss Faction Champions: Lava Lash posiada partial resist (Shaman Enhancement).
- Boss Faction Champions: Pety mają najmniejszy priorytet przy wyborze targetu przez healerów.
- Boss Anub'arak: Każdy Shadow Strike jest castowany w losowego gracza.
Zmiany z dnia 2017/08/18
Game
#948
Instance / Trial of the Crusader | Author: Afgann

- Instance: Zniesienie warunków wymogu wejścia na Trial of the Grand Crusader w wersji 10man.
- Boss Gormok the Impaler: Combat nabija się wraz z otwarciem bramy.
- Boss Lord Jaraxxus: Jeśli boss stoi pod ścianą, wówczas portal i wulkan są spawnione pod nogi bossa.
- Boss Lord Jaraxxus: Fel Flames oraz Legion Flames znikają po wipe bądź pokonaniu bossa.
- Boss Faction Champions: Dodanie spella Penance (Priest Discipline).
- Boss Faction Champions: Dodanie spella Shadowstep (Rogue).
- Boss Faction Champions: Fan of Knives ma 65% szans na nałożenie Wound Poison (Rogue).
- Boss The Twin Val'kyr: Poprawne wartości stackowania buffa Powering Up w każdej wersji raidu.
- Boss The Twin Val'kyr: Val'kyrie pullają się po uderzeniu.
- Boss Anub'arak: Encounter nie odpala się samoistnie, włącza się go u NPC Barrett Ramsey.

Zmiany z dnia 2017/08/16
Game
#947
Core / Event | Author: Monich

- Boss Highlord Kruul: Implementacja ścieżek - poprawa nakładania się spelli

#946
Core / Spell | Author: Monich

- Prospecting: Szansa na loot wynosi 100%.
- Mage: Po wyczyszczeniu drzewka talentów u trenera na postaci nie pozostaje buff Arcane Potency.
- PvP: Poprawa spella Disarm - Warrior pownien móc założyć tarczę podczas trwania spella Psychic Horror.
- PvP: Poprawa korelacji spella Wound Poison w staciu z talentem Sacred Cleansing - Poison posiada 30% szansy na resist.
- Shaman: Earthbind totem z talentem Storm, Earth and Fire wyrzuca ze stealtha oraz nie nabija combatu

#945
Core / Spell | Author: Afgann

- Glyph of Holy Light: Wyłącznie proca glypha na mirror spella holy lighta, który otrzymuje gracz z beaconem.

#944
Instance / Trial of the Crusader | Author: Afgann

- Boss Faction Champions: Poprawa zaliczania creditu do achievmenta [Trial of the Champion].
- Boss Faction Champions: Poprawa zaliczania creditu do achievmenta [Heroic: Trial of the Champion].
- Boss Faction Champions: Poprawa działania skilli Grand Championów podczas fazy drugiej.
- Boss Eadric/Confessor: Poprawa announce'a przed drugim bossem.

#943
Instance / Trial of the Crusader | Author: Afgann

- Instance: Wyłączenie lootu oraz achievementów.
- Instance: Przepisanie NPC Barrett Ramsey, odpalającego encountery.
- Instance: Wyłącenie siege damage w podłogę.
- Boss Northern Beasts: Poprawne dialogi odpalające encounter po raz pierwszy, oraz na kolejnych podejściach.
- Boss Gormok the Impaler: Po śmierci Gormoka, reszta Snoboldów z jego pleców spada na ziemię.
- Boss Gormok the Impaler: Po śmierci Gormoka, Snoboldy w dalszym ciągu używają spella Fire Bomb.
- Boss Gormok the Impaler: Poprawiony lvl Snoboldów.
- Boss Lord Jaraxxus: Poprawne dialogi odpalające encounter po raz pierwszy.
- Boss Lord Jaraxxus: Poprawione intro po wipie.
- Boss Faction Champions: Poprawne dialogi odpalające encounter po raz pierwszy, oraz na kolejnych podejściach.
- Boss Faction Champions: Skrócenie intro spawniącego championy w kolejnych próbach, już po pierwszym wipe.
- Boss Faction Champions: Radius spella Frost Nova wynosi 12y (Mage).
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Wrath w wersji 25hc: 8.4-9.5k (Druid Balance).
- Boss Faction Champions: Poprawa periodic damage Moonfire w wersji 10hc: 1500 (Druid Balance).
- Boss Faction Champions: Poprawa periodic damage Moonfire w wersji 25hc: 1750 (Druid Balance).
- Boss Faction Champions: Poprawa direct damage Moonfire w wersji 10hc: 2.7-3.2k (Druid Balance).
- Boss Faction Champions: Poprawa direct damage Moonfire w wersji 25hc: 4.1-4.8k (Druid Balance).
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Starfire w wersjach 10hc oraz 25norm: 8.2-9.7k (Druid Balance).
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Starfire w wersji 25hc: 12.3-14.6k (Druid Balance).
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Eviscerate w wersji 10hc: 7-9k (Rogue).
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Eviscerate w wersji 25norm: 6.1-7.8k (Rogue).
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Eviscerate w wersji 25hc: 8.7-11.2k (Rogue).
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Aimed Shot w wersji 25norm: +2000 (Hunter)
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Aimed Shot w wersji 10hc: +3000 (Hunter)
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Aimed Shot w wersji 25hc: +6000 (Hunter)
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Shoot w wersjach 10hc oraz 25norm: 6.8-9.2k (Hunter).
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Shoot w wersji 25hc: 8.5-11.5k (Hunter).
- Boss Faction Champions: Poprawa periodic damage Hellfire w każdej wersji toca: 5.5k (Warlock).
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Searing Pain w wersji 10hc oraz 25norm: 4.5-5.4k (Warlock).
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Searing Pain w wersji 25hc: 5.5-6.5k (Warlock)
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Shadow Bolt w wersjach 10hc oraz 25norm: 9.4-10.5k (Warlock).
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Shadow Bolt w wersji 25hc: 11.8-13.2k (Warlock).
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Death Coil w wersjach 10hc oraz 25norm: 7.5-8.4k (Warlock).
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Death Coil w wersji 25hc: 9.4-10.5k (Warlock).
- Boss Faction Champions: Death Coil w każdej wersji raidu leczy za pięciokrotność zadanych obrażeń (Warlock).
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Judgement of Command w wersji 10hc: 6.6-7.3k (Paladin Retribution).
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Judgement of Command w wersji 25norm: 4.2-4.7k (Paladin Retribution).
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Judgement of Command w wersji 25hc: 8.5-9.4k (Paladin Retribution).
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Death Coil w wersjach 10hc oraz 25norm: 5.5-6.4k (Death Knight).
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Death Coil w wersji 25hc: 6.4-7.5k (Death Knight).
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Frost Strike w każdej wersji raidu: +250 (Death Knight).
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Icy Touch w wersji 10hc: 4.3-4.6k (Death Knight).
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Icy Touch w wersji 25man: 3.8-4.1k (Death Knight).
- Boss Faction Champions: Poprawa damage Icy Touch w wersji 25hc: 5.3-5.7k (Death Knight).
- Boss Faction Champions: Debuff Sunder Armor trwa na targecie 20 sekund (Warrior).
- Boss Faction Champions: Spell Windfury posiada 2 extra attacks (Shaman Enhancement). - Boss Faction Champions: Lava Lash bije po 100% weapon damage w każdej wersji raidu (Shaman Enhancement).
- Boss Faction Champions: Paladyni rzucają Hand of Freedom na championa, który posiada movement impairing effect.
- Boss Faction Champions: Healerzy oraz casterzy nie biją z melee, gdy jakiś gracz znajdzie się w combat range.
- Boss Faction Champions: Championi nie biją graczy, którzy są pod wpływem: Polymorph, Fear, Cyclone, Wyvern Sting, Repentance oraz Hex.
- Boss Faction Champions: Zasięg wybierania targetów przez melee championów wynosi 10y (poprawka testowa do generator selectora).
- Boss Faction Champions: Hand of Protection jest castowany na championa, który jest atakowany przez największą ilość graczy.
- Boss Faction Champions: Cooldown spella Shadow Word: Pain wynosi 6 sekund (Priest Shadow).
- Boss Faction Champions: Na liście możliwych celów do zarzucenia spella Shadow Word: Pain nie ma graczy, którzy obecnie już mają ten debuff (Priest Shadow).
- Boss Faction Champions: Poprawienie target selectora spelli typu dispell - im mniej życia ma dany champion, tym większa szansa, że on zostanie wybrany.
- Boss Faction Champions: Poprawa target selectora spella Strangulate - wybiera wyłącznie casterów (Death Knight).
- Boss Faction Champions: Dodanie spella Wound Poison (Rogue).
- Boss Faction Champions: Aplikacja debuffa Wound Poison wraz z melee atakiem wynosi 65%.
- Boss Faction Champions: Im więcej stacków buffa Arcane Blast, tym większe prawdopodobieństwo że kolejnym spellem będzie Arcane Barrage (Mage).
- Boss Faction Champions: Implementacja target selectora dla petów - pety wybierają nowy target, jeśli ich obecny zginie.
- Boss Faction Champions: Implementacja totemów dla shamanów: Strength, Tremor, Searing, Healing, Windfury oraz Grounding.
- Boss Faction Champions: Healerzy nie leczą taregtów z pełnym HP.
- Boss The Twin Val'kyr: Poprawne dialogi odpalające encounter po raz pierwszy, oraz na kolejnych podejściach.
- Boss The Twin Val'kyr: Implementacja poprawnej formuły nabijania stacków Powering Up w każdej wersji raidu.
- Boss The Twin Val'kyr: Valkirie pojawiają się za drzwiami jeszcze przed ich otworzeniem.
- Boss The Twin Val'kyr: Dodanie lekkiego opóźnienia wychodzącym valkiriom, zapobiega to wlatywaniu na arenę przez zamknięte drzwi.
- Boss Anub'arak: Poprawne dialogi odpalające encounter po raz pierwszy, oraz na kolejnych podejściach.
- Boss Anub'arak: Encounter nie odpala się automatycznie po pokonaniu poprzedniego bossa.
- Boss Anub'arak: Poprawa resetowania encountera - po wipie, gracze wchodzący do raidu przez portal automatycznie spadają do wody.
Zmiany z dnia 2017/08/14
Game
#942
Core / Arena | Author: sitdev

- Ring of Valor: Włączenie areny do użytku dla wszystkich.
Zmiany z dnia 2017/08/12
Game
#941
Core / Zone | Author: Sunwell Team

- Implementacja nowej lokacji 'Mordownia'.
Zmiany z dnia 2017/08/09
Game
#940
Class / Rogue | Author: Monich

- PvP: Earthbind Totem oraz talent Storm, Earth and Fire nie powinny wyrzucać gracza ze Stealtha.

#939
Core / Event | Author: Monich

- Boss Highlord Kruul: Nowe ścieżki.
- Bazar: Rework bazaru.
- Slave Market: Rework SM.

#938
Class / Specialization | Author: Monich

- Rouge: Poisony nie znikają po zmianie specjalizacji.

#937
Core / Dungeon Finder | Author: Afgann

- Party: Poprawa logiki tworzenia grup. Lider może usunąć grupę przed akceptacją zaproszeń.

#936
Instance / Ulduar | Author: Afgann

- Boss XT-002 Deconstructor: Optymalizacja kodu, dodanie modułu despawn at evade.
- Boss Auriaya: Optymalizacja kodu, dodanie modułu despawn at evade.
- Boss General Vezax: Animus zespawni się po 3 minutach.
- Boss General Vezax: Optymalizacja kodu.

#935
Instance / Trial of the Champion | Author: Afgann

- Instance: Poprawa warunku zaliczenia achievementa [I've Had Worse].
- Boss Faction Champion: Wykluczenie GM'a z checka postaci wchodzących na mounty.
- Boss Faction Champion: Poprawa bossów co do immune na różne CC.
- Boss Faction Champion: Championi nie atakują graczy po pokonaniu ich.
- Boss Faction Champion: Poprawa blokowania się championów po pokonaniu ich na mountach.
- Boss Argent Confessor: Poprawa nakładania się spella Memory.

#934
Instance / Trial of the Crusader | Author: Afgann

- Raid: Dodanie komendy .tocreset, która resetuje ID na wszystkie raidy.
- Boss Faction Champion: Cooldown spella Bloodlust/Heroism wynosi 5 minut (shaman).
- Boss Faction Champion: Poprawa cooldownu oraz wybierania targetów spella Shadow Word: Pain (shadow priest).
- Boss Faction Champion: Dodanie spella Death Coil (warlock).
- Boss Faction Champion: Dodanie spella Disengage (hunter).
- Boss Faction Champion: Spell Disengage posiada 30 sekund cooldownu (hunter).
- Boss Faction Champion: Spell Wing Clip posiada 6 sekund cooldownu (hunter).
- Boss Faction Champion: Spell Death Grip posiada 20 sekund cooldownu (death knight).
- Boss Faction Champion: Dodanie spella Windfury (enhancement shaman).
- Boss Faction Champion: Dodanie spella Maelstrom Weapon (enhancement shaman).
- Boss Faction Champion: Dodanie spella Blink (mage).
Zmiany z dnia 2017/08/02
Game
#933
Class / Specialization | Author: Monich

- PvE/PvP: Klasy po respecu nie posiadają profitów ze swojego drugiego buildu.

#932
Instance / Ulduar | Author: Afgann

- Boss Flame Leviathan: Przepisanie mechnaniki wsiadania do Salvaged Siege Engine.
- Boss XT-002 Deconstructor: Enrage time wynosi 10 minut.
- Boss Hodir: Speed Kill (Hard Mode) jest zaliczany po pokonaniu bossa w mniej niż 3 minuty.
- Boss Hodir: Korekta procentowa co do lootu w wersji hard mode.
- Boss Freya: Enrage time wynosi 10 minut.
- Boss Mimiron: Enrage time wynosi 10 minut.

#931
Instance / The Nexus | Author: Afgann

- Boss Anomalus: Poprawa kodu oraz optymalizacja. - Boss Commander Kolurg/Stoutbeard: Poprawa kodu oraz optymalizacja.

#930
Instance / Trial of the Champion | Author: Afgann

- Quest: Dodanie questa Proof of Demise: The Black Knight do daily w Dalaranie.
- Instance: Korekty w loocie w wersji heroic.
- Instance: Implementacja lootu oraz achievementów.
- Instance: Dungeon został dodany do puli instancji losowanych przez rdf.
- Instance: Usunięcie komendy .tocreset dzięki której można było resetować ID ToCa5 podczas open testów.
- Boss Faction Champion: Bossy posiadają buffy adekwatne do stolic, które reprezentują.
- Boss Faction Champion: Poprawa usuwania aury Trampled.
- Boss Faction Champion: Poprawa usuwania stacków Defened po pierwszej fazie encountera.
- Boss Argent Confessor: Przepisana mechnika rzucania spella Renew (wybieranie targetu).
- Boss Argent/Eadric: Poprawienie exploitu z resetem drugiego bossa.

#929
Core / Implementation | Author: Afgann

- PvE: Implementacja boundery systemu bossom Gormok the Impaler, Acidmaw, Dreadscale, Icehowl, Lord Jaraxxus, Faction Champion, Eydis Darkbane, Fjola Lightbane, Anub'arak.

#928
Instance / Trial of the Crusader | Author: Afgann

- Boss Gormok the Impaler: Snoboldy, które zostały na grzbiecie Gormoka w momencie śmierci bossa, nie despawnują się.
- Boss Icehowl: Boss dostaje enrage po 150 sekundach po złapaniu combatu w wersjach heroic.
- Boss Lord Jaraxxus: Boss pulla się automatycznie po zakończonym intro.
- Boss Lord Jaraxxus: Spell Mistress' Kiss jest rzucany na 5 osób w wersji 25hc.

Zmiany z dnia 2017/07/26
Game
#927
Core / Arena | Author: Monich

- Arena: Pety despawnują się przed wejściem na arenę.

#926
Core / Spell | Author: Monich

- PvP: Skille podobne do Heroic Throw nie wpływają na stacki Nature's Grasp.

#925
Core / Implementation | Author: Afgann

- PvE: Implementacja boundery systemu bossom Flame Leviathan, Ignis the Furnace Master, Razorscale, XT-002 Deconstrutor, Assembly of Iron, Freya, Hodir, Mimiron, General Vezax, Algalon the Observer, Sartharion.

#924
Instance / Ulduar | Author: Afgann

- Boss Runemaster Molgeim: Poprawa spella Rune of Power, spell będzie rzucany pod losowego żyjącego członka rady.
- Boss Freya: Poprawa mechaniki Detonating Lasher przy spawnie, co powinno zapobiec przejściu mobów w stan Evade.
- Boss Freya: Poprawa animacji Detonating Lasher, addy spawnią się wokół bossa.
- Boss Freya: Buff Attuned to Nature nie będzie usuwany po przejściu Freyi do phase 2.
- Boss General Vezax: Stacki buffa Profound Darkness są usuwane po wipie oraz po pokonaniu bossa.
- Boss General Vezax: Boss nie castuje spella Searing Flames podczas obecności Animusa w wersji 10man.

#923
Instance / Trial of the Champion | Author: Afgann

- Boss Argent Confessor: Poprawa działania spella Memory.

#922
Instance / Trial of the Crusader | Author: Afgann

- Boss Twin Val'kyr: Stacki buffa Powering Up są usuwane po wipie oraz po pokonaniu bossa.
- Boss Anub'arak: NPC Nerubian Burrwer posiada poprawne timery spelli Submerge oraz Re-emerge.
- Boss Anub'arak: Poprawne stackowanie się buffa Expose Weakness w wersjach 25norm oraz 25hc.
- Boss Anub'arak: Narzucenie wspólnego 30sekundowego timera na spell Shadow Strike w wersjach 10hc oraz 25hc.
- Boss Anub'arak: Wykluczenie castu spella Shadow Strike w wersjach normal.
- Boss Anub'arak: Poprawienie formuły leczenia Anuba przez spell Leeching Swarm w każdej wersji raidu.
- Boss Anub'arak: Leeching Swarm zadaje obrażenia tylko graczom.
Zmiany z dnia 2017/07/19
Game
#921
Instance / Ulduar | Author: Afgann

Boss Algalon: Poprawiony loot w wersji 10man - boss dropi 3 itemy oraz quest item begin.

#920
Class / Mage | Author: Monich

Spell Mirror Image: Rozwiązano większość problemu z działaniem mirror image.

#919
Class / Death Knight | Author: Monich

Spell Death Pact: Rozwiązano problem z nieznikającym ghoulem.

#918
Creature / Mudfin Frenzy Author: Monich
Rozwiązuje issue: #1127

- Rozwiązano problem z brakiem otrzymywania wartości experience.

#917
Class / Hunter | Author: Monich

Spell Detterence: Nie powinien zapewniać ochrony parry przed spellami graczy z "positionnal requirement".

#916
Battleground / SotA | Author: Monich

Graveyards: Przejęcie centralnego cmentarza powoduje przejęcie pozostałych.

#915
Item / Black Quiraji | Author: Monich

- Loot: Rozwiązanie problemów powodujących latanie po Eversong Woods oraz Kalimdorze (efekt knockback)

#914
Instance / Culling of Stratholme | Author: Monich

- Loot: Naprawienie problemu znikającej skrzynki po wyjściu z instancji.

#913
Spell Mechanic / Charm | Author: Crackaw

- Mind Control: Naprawienie wszystkich błędów powodujących problemy przy mechanice charm.

#912
Instance / Onyxia's Lair | Author: Afgann

- Onyxia: Poprawa zasięgu spella Breath.
- Onyxia: Dodanie mechaniki evade mode.

#911
Instance / Ulduar | Author: Afgann

- Loot: Przepisanie lootu epickich itemów z trashy w wersji 25man.
- Boss Runemaster Brundir: Boss targetuje gracza podczas Lightning Tendrils.
- Boss Runemaster Molgeim: Rzuca Rune of Power pod losowego członka rady.
- Boss Steelbreaker: Meltdown zabija tanka za każdym razem.
- Boss The Iron Council: Stackowanie się buffa Supercharge, zamiast dokładanie nowego.
- Boss Freya: Poprawa animacji spawnu Detonating Lasher.
- Boss Mimiron: Aerial Command Unit (głowa) posiada threat na fazie czwartej.
- Boss Algalon: Wizualny efekt Black Hole również posiada 2y zasięgu (niweluje fazę "przejściową").

#910
Spell / Resist | Author: Afgann

- Loatheb: Dodanie partial resista spellowi Deathbloom.
- General Vezax: Dodanie partial resista spellowi Searing Flames.
- Icehowl: Dodanie partial resista spellowi Arctic Breath.
- Lord Jaraxxus: Dodanie partial resista spellowi Fel Lightning.

#909
Dungeon / Trial of the Champion | Author: Afgann

- Instance: Implementacja tekstów oraz animacji widowni. Dodanie brakującej części widowni w instancji.
- Instance: Dodanie Garrosha, Thralla, Variana oraz Jaine na widowni.
- Instance: Dodanie losowych animacji widowni.
- Instance: Skrzynki z lootem z pierwszego oraz drugiego encountera pojawiają się obok siebie.
- Instance: Skrzynki z lootem nie losują spelli, w razie gdyby nie zniknęły.
- Instance: Dodanie fajerwerków pod widownią po pokonaniu każdego encountera.
- Instance: Brama zamyka się podczas każdego encountera.
- Instance: Nie można wejść do dungeona podczas encountera.
- Faction Champion: Gracze muszą posiadać lance aby wejśc na mounty.
- Faction Champion: Wszyscy gracze muszą być na mountach aby rozpocząć encounter.
- Faction Champion: Gracze muszą posiadać achievment za wykonanie dungeona aby pominąć intro pierwszego encountera.
- Faction Champion: Poprawiona mechnika wybierania targetów spellem Charge na pierwszym encounterze.
- Faction Champion: Debuff Trample trwa 3 sekundy.
- Faction Champion: Fale trashy przed bossami pullają się dopiero po ataku gracza.
- Faction Champion: Po zejściu gracza z mounta, bądź wipie, mounty despawunją się i spawnią ponownie pod ścianą.
- Confessor/Eadric: Emote podczas drugiego encountera pojawia się w odpowiednim czasie.
- Confessor/Eadric: Poprawne zachowanie encountera po resecie/wipe.
- Black Knight: Przepisanie oraz poprawa spella Ghoul Explode.
- Black Knight: Boss castuje spella na losowego ghoula podczas drugiej fazy.
- Black Knight: Poprawiona animacja lądowania bossa.
- Black Knight: NPC Jaeren Sunworn obraca się wraz ze zlatującym bossem.
- Black Knight: Poprawa castu Death's Respite w Jaerena Sunworna.
- Black Knight: Ghoule despawnują się po wipie.

#908
Instance / Trial of the Crusader | Author: Afgann

- Gormok the Impaler: Poprawa punktów życia npc Snobold Vassal.
- Gormok the Impaler: Poprawne stackowanie doty Fire Bomb w wersjach Heroic.
- Icehowl: Przepisanie damage spella Whirl.
- Icehowl: Przepisanie damage spella Massive Crush.
- Icehowl: Przepisanie damage spella Ferocious Butt.
- Icehowl: Przepisanie damage spella Trample.
- Lord Jaraxxus: Boss pulla się po ataku gracza.
- Lord Jaraxxus: Poprawa wartości życia Nether Portalu w wersjach Heroic.
- Lord Jaraxxus: Poprawa melee damage npc Mistress of Pain oraz Felflame Infernal.
- Lord Jaraxxus: Implementacja spella Mistress' Kiss w wersjach Heroic.
- Twin Val'kyr: Przepisanie wzoru na stackowanie się buffa Powering Up.
- Twin Val'kyr: Poprawa melee damage npc Eydis Darkbane oraz Fjola Lightbane.
- Twin Val'kyr: Buffy Empowered Light oraz Empowered Darnkess trwają 15 sekund.
- Twin Val'kyr: Początkowa ilość stacków debuffa Twin Spike wynosi 10.
- Anub'arak: Poprawa timera spella Summon Nerubian Burrower.
- Anub'arak: Spell Penetrating Cold jest rzucany na graczy co 20 sekund.
Zmiany z dnia 2017/07/14
Game
#907
Class / Warlock | Author: Crackaw

Spell Conflagrate: Poprawiony range oraz damage.
Zmiany z dnia 2017/07/12
Game
#906
Core / RDF | Author: sitdev

- Wyłaczenie ToC w RDF dla zapobiegania tracenia czasu na instancję bez lootu (Testowanie jest nadal możliwe przez wejście klasycznym drogą).

#905
Core / AI | Author: Afgann

- Despawnowanie wszystkich summonów w momencie wzywania DespawnAtEvade.

#904
Instance / Ulduar | Author: Afgann

- Partial korekcja na Faceless Horror.
- Partial korekcja na Champion of Hodir.

#903
Instance / Trial of the Champion | Author: Afgann

- Argent Challenge: Optymalizacje, usunięcie zbędnego kodu, styl kodu.

#902
Class / Warlock | Author: Crackaw

- Spell Conflagrate: Korkecja na zadawany damage.

#901
Instance / Naxxramas | Author: Afgann

- Boss Loatheb: Konwersja na inteligencje BossAI.
- Boss Loatheb: Poprawki na styl kodu oraz korekcja dla timerów.

#900
Instance / Trial of the Champion | Author: Afgann

- Boss Black Knight: Boss powinien zawsze castować poprawne spelle nawiązując do trybu instancji.
- Boss Black Knight: Optymalizacje, usunięcie zbędnego kodu, styl kodu. - Boss Black Knight: Ghoule teraz castują 'explose' gdy mają 30% życia.

#899
Class / Paladin | Author: Crackaw & Monich

- Lay on Hands: Naprawienie szansy critical.

#898
Core / Damage | Author: Crackaw

- Poprawne dzielnie wszystkiego na sam koniec.

#897
Instance / Utgarde Keep | Author: Afgann

- Dark Ranger Marrah: Korekcja na stealth.

#896
Instance / Trial of the Champion | Author: Afgann

- Nie zaliczaj graczy w stealth w momencie sprawdzania dla zachowania porządku.
- Optymalizacje dotyczące stylu kodu.
- Naprawiono pewne problemy ze spellami z różnych trybów instancji.
- Naprawiono wiele możliwości crash'ów.

#895
Instance / Ulduar | Author: Afgann

- Elder Brightleaf: Despawn dla sunbeams przy śmierci.

#894
Instance / Temple of Ahn'Qiraj | Author: Afgann

- Boss Ouro: Wprowadzenie kilku korekcji.

#893
Instance / Ulduar | Author: Afgann

- Boss Ignis: Poprawki na styl kodu.
- Boss Ignis: Konwersja na inteligencje BossAI.
- Boss Vezax: Dodano metodę DespawnAtEvade. - Boss Ignis: Naprawiono kilka możliwych crash'ów.

#892
Core / AI | Author: Afgann

- Implementacja metody _DespawnAtEvade w klasie BossAI.
Zezwala ona na despawn kiedy wzywany jest tryb evade i respawn w póżniejszym etapie (blokuje możliwe exlpoity)

#891
Instance / Ulduar | Author: Afgann

- Boss Vezax: Konwersja na inteligencje BossAI.
- Boss Vezax: Dodano metodę DespawnAtEvade.

Zmiany z dnia 2017/07/11
Game
#890
Core / AI | Author: sitdev

- Wycofanie łatki powodującej błąd przy prędkości petów.

Zmiany z dnia 2017/07/07
Game
#889
Core / Commands | Author: sitdev

- Implementacja tymczasowej komendy ".tocreset" dzięki której gracze sami mogą resetować swoje ID na instancje ToC w fazie beta.

#888
Core / Spell | Author: Crackaw
Rozwiązuje issue: #1131

- Brakująca zmiana w fixie na exploit z range hack.

Zmiany z dnia 2017/07/06
Game
#887
Core / Commands | Author: sitdev

- Implementacja komendy .dodge - zezwala graczom PvP ukryć swoją aktualną lokalizacje.

#886
Core / Spell | Author: Afgann

- Łatka na niespodziewane DC (crash fix).

#885
Core / Spell | Author: Crackaw

- Naprawiono problem z charge po załadowaniu łatki na exploit z range hack.

Zmiany z dnia 2017/07/05
Game
#884
Maintenance (05.07) | Author: sitdev

- Wykonano optymalizacje oraz oczyszczanie bazy danych postaci.

#883
Instance / Trial of the Champion | Author: sitdev

- Wyłączenie lootu oraz achievementów oraz włączenie instancji do testowania przez graczy.

#882
Core / Class | Author: sitdev & crackaw

- Poprawienie formuły zbyt dużego przeliczania spell damage dla wszystkich klas.

#881
Core / Spell | Author: sitdev
Rozwiązuje issue: #1110

- Rozwiązano problem z debuffami Moonshroud oraz Ebonweave.

#880
Core / Arena | Author: sitdev

- Łączenie z najbliższym mmr po 10 minutach zamiast 20-stu.

#879
Class / Death Knight | Author: Monich
Rozwiązuje issue: #1097

- Spell Bone Shield: Naprawienie 2 sekundowego cooldownu pomiędzy ściąganiem charge z aury.

#878
Core / Unit | Author: Afgann

- Przeniesienie getAttackerForHelper definicji do pliku cpp.
- Dodanie metody IsInCombatWith.
- Naprawienie błędu gdzie klikanie prawym przyciskiem myszy powoduje aggro.

#877
Core / Item PvP | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #1038

- Deadly Gladiator's Scaled Shoulders dodanie do vendora.

#873
Instance / Shadowfang Keep | Author: Afgann

- Poprawienie instancji dla wersji crossfaction rdf.

#872
Class / Warlock | Author: Afgann

- Korekcja bazowego damage i statów dla petów Warlock'a.

#871
Instance / Uldaur | Author: Afgann

- Boss XT-002: Gravity bomb partial resist.
- Boss XT-002: Void Zone partial resist.
- Boss Thorim: Sif partial resist.
- Boss Algalon: Black Hole powinien targetować tylko graczy.

#870
Core / Exploit | Author: Crackaw

- Naprawiono exploit z range hackiem, teraz nie ma możliwości jego zwiększenia.

#869
Class / Priest | Author: Crackaw

- Spell Mind Control: Nie można kontrolować peta jeżeli kontrolujesz gracza.

#868
Class / Warlock | Author: Crackaw

- Spell Conflagrate: Poprawiono skalowanie.

#867
Quest / Destroy Naberius | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #1123

- Boss nie powinien się resetować i kończyć combat.

#866
Class / Warrior | Author: Monich

- Spell Mortal Strike: Teraz poprawnie redukuje Lay on Hands heal o 50%.

#865
Instance / Molten Core | Author: Afgann

- Zoptymalizowano oraz poprawiono summony bossów używając tabeli creature_summon_groups.

#864
Zone / Hellfire Peninsula | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #1124

- Korekcja na drop szanse, rozwiązuje issue #1124.

#863
Core / Combat | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #1120

- Combat nakłada się kiedy castowany spell na friendly targecie jest w combacie.

#862
Core / Position | Author: Afgann

- Dodano metodę losowej orientacji.
- Dodano metodę 'GetPosition' która zwraca pozycje obiektu zamiast akceptować parameter pozycji przez referencje.

#861
Instance / Ulduar | Author: Afgann

- Boss Hodir: Wyłączenie kolizji Toasty Fire.
- Poprawienie formacji trashu Antechamber.

#860
Class / Rogue | Author: Crackaw

- Naprawienie Cold Blood + Mutilate.

#859
Core / Spells | Author: Afgann

- Distract będzie teraz poprawnie przerywać channeling spelle.

#858
Instance / Eye of Eternity | Author: Afgann

- Kilka korekcji dla Life Burst.

#857
Core / Spell | Author: Afgann

- Implementacja RangeIndex enums dla spelli.

#856
Instance / Ulduar | Author: Afgann

- Boss Mimiron: Poprawka na proximity mine.

#855
Movement / IdleMovementGenerato | Author: Afgann

- 'Moby' będą teraz stać jeżeli tego nie wykonują, a powinny.
- 'Moby' bedą teraz wracać do oryginalnej orientacji.

#854
Core / RDF | Author: Afgann

- Korkcje dla Bloodlust'a i Heroismu w Crossfaction RDF.

#853
Zone / Borean Tundra | Author: Crackaw
Rozwiązuje issue: #197

- Naprawiono Naxxanar teleport, teraz poprawnie nas teleportuje jeżeli posiadamy wykonane questy.

#852
Instance / Molten Core | Author: Afgann

- Boss Ragnaros: Naprawiono intro.

Zmiany z dnia 2017/06/28
Game
#851
Maintenance (28.06) | Author: sitdev

- Wykonano optymalizacje oraz oczyszczanie bazy danych postaci.

#850
Database / Releases | Author: sitdev

- Wydano nową wersje bazę danych Świata, wersja: 0.0.5

#849
Core / Gameobject| Author: Crackaw

- Dodano Schorched Stone do lootu Ice Chest.

#848
Instance / Ulduar | Author: Afgann

- Boss Freya: Każda fala będzie się spawnować szybciej niz poprzednia.

#847
Event / Midsummer | Author: Afgann

- Quest Torch Catching: Dodano 'Shadow effect'.

#846
Instance / Naxxramas | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #665

- Boss Faerlina: Wszystkie addy powinny pullać się w tym samym momencie.

#845
Instance / Ulduar | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #850, #865

- Boss Thorim: Poprawiono targetowanie addów.
- Boss Thorim: Pierwszy cast 'fire shockwave' powinien rozpocząć się po ok. 15 sec. od otwarcia bramy do korytarza.

#844
Instance / Ulduar | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #1008, #1034

- Boss Kologarn: Rozwiązano problem z overhead smash.

#843
Instance / Ulduar | Author: Afgann

- Boss Vezax: Czyszczenie, optymalizacje, styl kodu.
- Poprawienie visualu w momencie niepowodzenia castu.

#842
Core / Scripts | Author: Afgann

- Naprawiony problem gdy bossy używające ExecuteEvent nie castują własnych spelli.

#841
Instance / Ahn'kahet | Author: Afgann

- Boss Jedoga: Loot teraz zawsze będzie możliwy do zdobycia.

#840
Instance / Ulduar | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #1086

- Boss Mimiron: Pojazdy nie powinny przerywać własnych castów (#1086)
- Boss Mimiron: Polepszenie działania Proximity Mine.

Zmiany z dnia 2017/06/26
Game
#839
Instance / Ulduar | Author: Afgann

- Stormcaller Brundir: Teraz będzie podążać za randomowym targetem z 'Lightning Tendrils'.

#838
Instance / Ruins of Ahn'Qiraj | Author: Afgann

- Ossirian: Teraz poprawnie będzie wymawiać tekst po zabiciu boss'a.
- Korekcje na timery.

#837
Instance / Blackrock Depths | Author: Afgann

- Phalanx: Przepisanie kodu na wersję inteligencji SAI.
- Usunięcie zbędnego kodu.

#836
Map / Sholazar Basin | Author: Afgann

- Ticking Bomb (Cultist Infiltrator) nie powina się poruszać.

#835
Instance / The Oculus | Author: Afgann

- Drakos: Przepisanie całego encounter'a.

#834
AI / Unit | Author: Afgann

- Dodanie null check w DoSpellAttackIfReady.
- Dodanie nowej funkcji DoCastSelf.
- Optymalizacje i porządkowanie kodu.

#833
Core / Crash | Author: Monich

- Crash fix dla random DC w dniu 23.06.2017: Seed of Corruption.

#832
Instance / Zul'Aman | Author: Afgann

- Jan'alai: Poprawki na styl kodu + dodanie niewidzialności dla triggera.

#831
Core / Combat | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #883

- Usuwanie threat przy wchodzeniu w combat.

#830
Quest / Escape From The Staging Grounds | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #1105, #1112

- Usunięcie flagi immune.

#829
Instance / Blackwing Lair | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #273

- Nerafian: Przepisanie encounter'a.

#828
Instance / Ruins of Ahn'Qiraj | Author: Afgann

- Przebudowanie kodu instancji.

#827
Class / Priest | Author: Monich
Rozwiązuje issue: #627

- Implementacja skryptu dla Lightwell, teraz powinien być zawsze 'clickable' dla castera.

#826
Spell / Electrical Charge | Author: Crackaw

- Zdobywanie stacków tylko z graczy.

#825
Core / Instance | Author: Afgann

- Dodane nowe metody GetCreature, GetGameObject dla łatwiejszego dostępu do world obiektów w instancjach.
- Dodanie dynamicznego zapisu guid dla obiektów i creature w instancjach.

Dodatkowo:
- Molten Core aktualizacja InstanceScript.
- Molten Core optymalizacja i cleanup.
- Blackwing Lair: optymalizacja i cleanup.

#824
Event / Midsummer | Author: Monich

- Quest Torch Catching: Naprawiono możliwość ukończenia questa.

#823
Instance / Molten Core | Author: Afgann

- Implementacja brakujących skryptów dla trashu.

#822
Quest: A Fall From Grace | Author: Crackaw
Rozwiązuje issue: #937

- Poprawiona flaga interrupt dla aury, rozwiązane #937.

#821
Core / Spell | Author: Afgann

- Naprawiony wynik hitu spelli, które nie powinny być binarne.

#820
Class / Hunter | Author: Monich
Rozwiązuje issue: #1021

- Talent Lock and Load: Procowanie na Frost Trapie zostało naprawione.

#819
Core / Movement | Author: Afgann

- FleeingMovementGenerator: Minimalne korekcje.

#818
Core / Totem | Author: Monich

- Ataki totemów nie powinny wprowadzać ownera w combat.

#817
Instance / Auchenai Crypts | Author: Afgann

- Korekcje na styl kodu i visuale.
- Dodanie triggerów dla npc do focus fire.
- Przepisanie mechaniki 'Inhibit Magic'

#816
Instance / Naxxramas | Author: Afgann

- Kel'Thuzad: Brama zostanie otwarta po zabiciu Kel'Thuzada.
- Noth: Teraz będzie zawsze możliwość selekcji po wipe.
- Patchwerk: Optymalizacje dla całego encounter'a.
- Loatheb: Naprawione emote bossa + korekcja na styl kodu.

#815
Instance / Eye of Eternity | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #1096

- Poprawiony loot.

#814
Core / Pet | Author: Afgann

- Pety powinny zwiększać prędkość nawet gdy są daleko od ownera.

#813
Core / PvP | Author: Monich
Rozwiązuje issue: #991

- Rozwiązany problem z combat guardianów w trybie pvp.

#812
Instance / Zul'Farrak | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #774, #1041, #625

- Przepisanie całej instancji, rozwiązane wszystkie problemy z eventami.

#811
Core / RDF | Author: Afgann

- Naprawienie healingu w crossfaction rdf.

#810
Event / OSM | Author: Afgann

- Korekcje dla eventu od strony bazy danych.

Zmiany z dnia 2017/06/16
Game
#809
Instance / Naxxramas | Author: Afgann

- Infected Wound: Debuff jako jeden stack.

#808
Spell / Misc | Author: Afgann

- Przebudowanie korekcji dla spelli w SpellMgr.

#807
Class / Rogue | Author: Crackaw
Rozwiązuje issue: #893

- Nie powinno być żadnego opóźnienia, zdolność powinna zadawać obrażenia w tym samym momencie, w którym jej używamy.

#806
Core / LFG | Author: Afgann

- Implementacja Cross Faction RDF.

#805
Instance / Ulduar | Author: Afgann

- Boss Kologarn: Naprawiono możliwą złą orientacje wobec targetu.

#804
Quest / Fresh Remounts | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #938

- Przepisanie działania quest'a.

#803
Class / Hunter | Author: Crackaw
Rozwiązuje issue: #1021 (pierwszą część)

- Explosive trap powinien być traktowany jak spell i zadawać tylko 150% critical damage.

#802
Class / Shaman | Author: Crackaw
Rozwiązuje issue: #1035

- Elemental Shaman T8: Electrified kolejny DMG lub kolejna DoTa w czasie działania poprzedniej.

#801
Spell / Misc | Author: Afgann

- Implementacja atrybutu dla spelli, które wymagają być za targetem i usunięcie custom atrybutu.

#778
Instance (event) / Old Scarlet Monastery. | Author: Afgann

- Port ToD core: Implementacja kodu dla eventu OSM.

#800
Movement / RandomMovementGenerator | Author: Afgann

- Przebudowanie całego generatora ruchu.

#799
Class / Death Knight | Author: Afgann

- Usunięcie hack fix w skrypcie army of the dead.

#798
Core / Auras | Author: Afgann

- Wyłączenie aplikowania AoE efektów dla tymczasowych summonów.

#797
Spell / Misc | Author: Afgann

- Poprawienie nazw niektórych atrybutów dla spelli.

#796
Movement / ConfusedMovementGenerator | Author: Afgann

- Przebudowanie całego generatora ruchu.

#795
Enchant / Spellsurge | Author: Crackaw

- Implementacja trigger cooldown'u.

#794
Class / Rogue | Author: Crackaw

- Shadowstep: Finalne naprawienie pojawiania się za targetem na skraju.

#793
Movement / FleeingMovementGenerator | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #815

- Przepisanie całego generatora ruchu.

#792
Zone / Dire Maul | Author: Afgann

- Implementacja brakującej inteligencji SAI.

#791
Zone / Dragonblight | Author: Afgann

- Implementacja brakującej inteligencji SAI.

#790
Class / Shaman | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #1083

- Totem of Splintering: Totem w eq powinien teraz podnosić poprawnie ap skilla windfury weapon o podaną wartość.

#789
Instance / Onyxia's Lair | Author: Afgann

- Korekcja stylu kodu.
- Zmiana przejścia do fazy 3 na 45% życia zamiast 40%.
- Korekcja dla zasięgu Blast Nova do 15 yardów.
- Korekcja dla armoru.
- Korekcja dla damage 'Onyxian Whelp' i 'Onyxian Lair Guard'
- Onyxian Lair Guard: Teraz poprawnie castuje Cleave.

#788
Class / Paladin | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #1030

- Seal of Vengeance: Poprawne naliczanie damage od 1 stacka.

#787
Class / Druid | Author: Afgann

- Lifebloom nie będzie regenerować many gdy target posiada cyclone.

#786
Class / Rogue | Author: Afgann

- Dodanie możliwości używania mounta przy buffie Shadow Dance.

#785
Instance / Violet Hold | Author: Afgann

- Naprawa crash przy bossie Xevozz.

#784
Instance / Azjol'Nerub | Author: Afgann

- Implementacja brakującej inteligencji SAI.

#783
Quest / Nedar, Lord of Rhinos... | Author: Afgann

- Przepisanie całego questa.

#782
Class / Priest | Author: Crackaw
Rozwiązuje issue: #1078

- Mass Dispell: Ticki Earthbind Totemu nie powinny wyciągać ze stealtha, tylko wbijać combat.

#781
Class / Rogue | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #1045

- Cloak of Shadows: Pounce Bleed nie powinien być zdejmowany przez Cloak of Shadows.

#780
Race / Blood Elf | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #1016

- Arcane Torrent: Divine Shield nie powinien dawać nam immune na pozytywne efekty.

#779
Instance / Karazhan | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #1072

- Boss Nightbane: Przepisanie encounter'a.

#778
Battleground / Arathi Basin | Author: Crackaw
Rozwiązuje issue: #1074

- Przejmowanie flag powinno być przerywane przez DIRECT damage.

Zmiany z dnia 2017/06/09
Game
#777
Core / Mechanic | Author: sitdev

- Implementacja partial resist dla Drain Soul, Howling Blast, Insect Swarm, Black Arrow, Mind Freeze, Wind Shear, Lava Lash, Earth Shock, Envenom

#776
Quest / Tomb of the Lightbringer | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #871

- Przepisanie całego quest'a na inteligencje SAI.

#775
Zone / Borean Tundra | Author: Afgann

- Dodanie brakującej inteligencji SAI.

#774
Core / Revert | Author: Afgann

- Wycofanie łatki #762 'Arathi Bashin: Przejmowanie flagi powinno zostać przerwane niezależnie od tego czy posiadamy jakiś absorb na sobie lub nie.'.

#773
Core / Aura | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #758

- Zwiększenie limitu widocznych aur do maksymalnej ilości (255) obsługiwanej przez klienta 3.3.5.

#772
Quest / Return of the High Chief | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #857

- Dodanie brakującej inteligencji SAI.

#771
Instance / Zul'Farak | Author: Afgann

- Dodanie brakującej inteligencji SAI.

Zmiany z dnia 2017/06/05
Game
#770
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Mimiron: Brakujący trigger Laser Barrage!

#769
Quest / Karen "I Don't Caribou" | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #384

- Implementacja brakującej inteligencji SAI.

#768
Quest / Battle for Undercity | Author: sitdev
Rozwiązuje issue: #1063

- Rozwiązny problem po stronie Hordy, umożliwienie ukończenia quest'a.

#767
Instance / Ruins of Ahn'Qiraj | Author: Afgann

- Implementacja brakującej inteligencji SAI dla Trashu.

#766
Instance / Temple of Ahn'Qiraj | Author: Afgann

- Implementacja brakującej inteligencji SAI dla Trashu.

#765
Instance / Wailing Caverns | Author: Afgann

- Implementacja brakującej inteligencji SAI.

#764
Instance / Blackrock Depths | Author: Afgann

- Implementacja brakującej inteligencji SAI.

#763
Instance / Blackrock Spire | Author: Afgann

- Implementacja brakującej inteligencji SAI.

#762
Core / Battleground | Author: Crackaw
Rozwiązuje issue: #1048

- Arathi Bashin: Przejmowanie flagi powinno zostać przerwane niezależnie od tego czy posiadamy jakiś absorb na sobie lub nie.

#761
Core / Mechanic | Author: Crackaw
Rozwiązuje issue: #1023


- Stealth / Absorb: "pierwszy atak" powinien zawsze wyrzucac ze stealtha. Absorby powinny chronic jedynie przed nastepnymi tickami AoE.

#760
Class / Druid | Author: Crackaw
Rozwiązuje issue: #854 (Critical)

- Spell Prowl: Tylko umiejetnosci obszarowe typu active (np. Blood Boil, Blizzard) powinny wyrzucac ze stealth/prowl.

#759
Class / Shaman | Author: Crackaw
Rozwiązuje issue: #1058

- Talent: Elemental Focus - Talent powinien procować wyłącznie od zaklęć zadających obrażenia, co ma napisane wprost w opisie.

Zmiany z dnia 2017/06/02
Game
#757
Instance / Ulduar | Author: sitdev | Author: sitdev

- Boss Mimiron: Poprawienie flagi triggera dla spell'a Laser Barrage.

#756
Quest: The Battle for the Undercity | Author: sitdev

- Naprawienie eskorty Lady Sylvanas (h), Jaina Proudmoore (a) - Anakin autor.
- Naprawione ładowanie broni przez Thrall'a i Lady Sylvanas,


#755
Core / NPC | Author: Afgann
Zamyka zgłoszenia: #1049

NPC Princess: Dodanie brakującej formacji.

Zmiany z dnia 2017/06/01
Game
#754
Core / Pet | Author: Afgann

- Naprawienie initial combat dla guardianów.

#753
Instance / Zul'Gurub | Author: Afgann

- Boss Thekal: Minimalne korekcje dla fazy drugiej.

#751
Instance / Molten Core | Author: Afgann

- Boss Majordomo Executus: przepisanie encounter'a.
- Boss Ragnaros: przepisanie encounter'a.
- Boss Garr: Dodanie brakującego enrage w mechanice oraz naprawienie respawnu addów po wipe.
- Boss: Golemagg: naprawiony despawn addów po zabiciu boss'a.
- Minimalne zmiany do innych encounter'ów.

#750
Core / Spell | Author: Crackaw
Zamyka zgłoszenia: #487

- Maelstrom Weapon posiada teraz 2/4/6/8/10 ppm zasięgu.

#749
Core / Spell | Author: sitdev

- Spelle typu sweeping attacks posiadają 8 yardów chain damage'u od epicentrum.

#748
Instance / Ulduar | Author: Anakin & Riztazz

- Boss Mimiron: Poprawny kierunek lasera na 4 fazie. Można kręcić dołem i przesuwać bossa, a laser dalej będzie leciał w stałym, ustalonym wcześniej kierunku.
Zmiany z dnia 2017/05/31
Game
#747
Instance / Molten Core | Author: Afgann

- Boss Sulfuron Harbringer - Crash fix.

#746
Database / Item | Author: sitdev

- Item Nightfall: Wyłączenie możliwości abusowania na przeciwnikach powyżej poziomu 60'tego.

#745
Spell / Disengage | Author: Crackaw
Zamyka zgłoszenia: #896

Patch 3.0.3 (04-Nov-2008): Now fails if you're rooted and is no longer on the global cooldown.

#744
Instance / Ulduar | Author: Anakin, Riztazz (Aurora Project)

- Boss Mimiron: Odseparowanie części tułowia oraz dołu podczas fazy 4. Ich interakcje nie są ze sobą powiązane. W związku z tym podczas lasera na fazie czwartej, Leviathan dalej wykonuje swoje czynności.

#743
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Mimiron: Rapid Burst ma ustawiony damage w przedziale 1.9 - 2.1k.
- Boss Mimiron: Proximity Mine - pierwsze po 6 sekundach, każde kolejne 10 sekund po każdym Shock Blaście.
- Boss Mimiron: Shock Blast - pierwszy po 20 sekundach, każdy kolejny co 30 sekund.
- Boss Mimiron: Napalm Shell - pierwszy po 6 sekundach, każdy kolejny co 5-10 sekund.
- Boss Mimiron: Plasma Blast - pierwsza po 15 sekundach, każda kolejna co 45 sekund.

#742
Core / Slave Market | Author: sitdev

- Przywrócenie możliwości dodawania opisu.

#741
Instance / Naxxaramas | Author: sitdev
Zamyka zgłoszenia: #1018

- Boss Gluth: 10 man, zombie wyłącznie z środkowego spotu,

Zmiany z dnia 2017/05/30
Game
#740
Core / Arena | Author: sitdev

- Wyregulowanie odejmowanych punktów za przegraną arene.

#739
Core / Slave Market | Author: sitdev

- Wyświetlanie itemów i average item level zamiast opisu i gearscore. (Wymaga wystawienia postaci na nowo).

#738
Core / Spell | Author: Crackaw
Zamyka zgłoszenia: #556

- Naprawa Master of Elements dla arcane spelli.

#733
Instance Blackwing Lair| Author: Afgann

- Dodanie waypointów do Firemaw.
- Korekcja SAI dla wszystkich trash mobów.
- Korekcja tekstu dla Chromaggus'a.

#737
Core / Spell | Author: Crackaw
Zamyka zgłoszenia: #1012

- Lepsza wersja na poprawię issue #1012.

#736
Instance Zul'Gurub | Author: Afgann

- Boss: High Priest Thekal: przepisanie encounter'a.

#735
Core Changes | Author: Afgann

- Implemented helper for validating spells (from TrinityCore), implemented script loader extensions (with example), corrected codestyle on RAND function (from TrinityCore).
- Added replacement for broken RepeatEvent calls in ExecuteEvent.
- Added GetTimeUntilEvent method.

#734
Instance / Utgarde Pinnacle | Author: Afgann

- Boss Skadi the Ruthless: Fix na despawn summonów.

Zmiany z dnia 2017/05/29
Game
#732
Core / Spell | Author: Crackaw
Zamyka zgłoszenia: #545


- Freezing Trap Glyph: Poprawiono flagę interrupt.
'Glyph ma się uaktywniać w chwili złamania efektu freeze trap. Viper sting nie powinien zdejmować z targetu efektu freeze pułapki ponieważ nie zadaje on obrażeń.'

#731
Core / Server | Author: sitdev

- Implementacja automatycznego restartu serwera codziennie o godzinie 04:15 (nad ranem) w celu aktualizowania zmian w postaciach slave market, restore.

#730
Core / Event | Author: Rushor

- Dzieci w Goldshire: Dodanie eventu.

#729
Core / Arena | Author: sitdev

- Implementacja modyfikacji ustawień obliczania arena ratingu w locie. (TrinityCore port).

#728
Quest: Battle for the Undercity | Author: Anakin (Aurora Project)

- Implementacja questu Battle for the Undercity.

#727
Core / Spell | Author: sitdev
Zamyka zgłoszenia: #604


- Implementacja nowego działania Blink.

#726
Core / Spell | Author: Crackaw
Zamyka zgłoszenia: #767


- Shadowstep: Poprawny teleport spella.

#725
Core / Spell | Author: Crackaw
Zamyka zgłoszenia: #1025


- Cat Form: W formie można wybrać dowolny Tracking.

#724
Core / Item | Author: Crackaw
Zamyka zgłoszenia: #884


- Glyph of Felguard: Glyph podwyższa ogólny attack power Felguarda o 20%.

#723
Core / Spell | Author: Crackaw
Zamyka zgłoszenia: #1012


- Mana Drain: Spell ten przerywa efekty CC na rzuconym targecie.

#722
Core / Guardian | Author: Afgann
Zamyka zgłoszenia: #991 (Critical)


- Poprawne łapanie agra przez guardiany.

#721
Core / Quest | Author: Afgann
Zamyka zgłoszenia: #952


- Song of Wind and Water: Przepisanie mechaniki questa, poprawny summon NPCków.

#720
Instance / Utgarde Pinnacle | Author: Afgann
Zamyka zgłoszenia: #969


- Boss Skadi the Ruthless: Dodanie animacji wystrzału harpunem.
- Boss Skadi the Ruthless: Poprawiony spawn addów podczas encountera.
- Boss Skadi the Ruthless: Dodanie bossowi spella Poisoned Spear, który nakłada dotę na gracza.

#719
Instance / Obsidian Sanctum | Author: Afgann
Zamyka zgłoszenia: #930


- Boss Vesperon: Debuff Twilight Torment znika wraz ze śmiercią Vesperona jeśli nie walczymy z Sartharionem.

#718
Core / NPC | Author: Afgann
Zamyka zgłoszenia: #334


- Sky Terror: Normalne działanie NPCka, reaguje on teraz na ataki.

#717
Core / Quest | Author: Afgann
Zamyka zgłoszenia: #940


- Quest Learning the Language: Dodanie progress tekstu do questa.

#716
Core / NPC | Author: Afgann
Zamyka zgłoszenia: #622


- Wild Wyrm: Komendy skilli wyskakują tylko graczom, którzy są pasażerami Wild Wyrmów.

#715
Instance / Temple of Ahn'Qiraj | Author: Afgann
Zamyka zgłoszenia: #797, #816


- Boss Fankriss the Unyelding: Poprawny spawn Vekniss Hatchlingów.
- Boss Fankriss the Unyelding: Entangle nakładają rootsy, które trwają 8 sekund.
- Boss Fankriss the Unyelding: Spawn of Fankriss dostają enrage po 20 sekundach.
- Boss Ouro: Boss stoi nieruchomo w ziemi.
- Boss Ouro: Dodanie animacji earthquake pod bossem.
- Boss Ouro: Poprawny visual spella Sweep.
- Boss Ouro: Gracz kręci się wewnątrz wiru Sand Blast.
- Boss Ouro: Poprawny spawn trashy Dirt Mound's Quake oraz Ouro Scarab podczas swoich faz.
- Boss Ouro: Boss dostaje Enrage na 20%, nie ma też już wtedy fazy podziemnej.
- Boss Ouro: Jeśli osoba trzymająca bossa jest poza jego zasięgiem melee wówczas boss castuje spell Boulder, którym rzuca w raid.

#714
Instance / Molten Core | Author: Afgann

- Boss Golemagg - Przepisanie encountera.
- Boss Lucifron - Przepisanie encountera.
- Boss Garr - Przepisanie encountera.
- Boss Sulfuron Harbringer - Przepisanie encountera.
- Boss Gehennas - Przepisanie encountera.

#713
Instance / Blackwing Lair | Author: Afgann

- Boss Vaelastrasz - Przepisanie encountera.
- Boss Chromaggus - Przepisanie encountera.
- Boss Ebonroc - Przepisanie encountera.
- Boss Firemaw - Przepisanie encountera.
- Boss Flamegor - Przepisanie encountera.

#712
Instance / Violet Hold | Author: Afgann
Zamyka zgłoszenia: #1033, #437, #254 (Shonsu)


- Boss Erekem: Posiada on spell Stormstrike, którego używa po śmierci addów.
- Boss Ichoron: Poprawne agrowanie bossa.
- Boss Lavanthor: Przepisanie encountera.
- Boss / Trash: Dodanie reputacji do mobów i bossów

#711
Core / Spell | Author: Crackaw
Zamyka zgłoszenia: #934


- Aury Spelli Fire Shielda oraz Thornsów nie stackują się.

#710
Core / NPC | Author: Shonsu
Zamyka zgłoszenia: #922, #921, #956, #949, #950, #162, #958, #113


NPC: Gorzeeki Wildeyes - poprawiono vendora
NPC: Anathemus - poprawienie frakcji
NPC: Winterskorn Raider - poprawiono zachowania npc
NPC: Thorim - poprawienie pozycji NPC
NPC: Frost Giant Stormherald - poprawienie frakcji NPC
NPC: Marsh Lurker - poprawienie zachowania NPC
NPC: Grimtotem Naturalist - poprawienie visuala

#709
Core / Object | Author: Shonsu
Zamyka zgłoszenia: #936, #946


Gameobject: The Holy Spring - poprawienie dropu
Gameobject: Statue of Queen Azshara - poprawienie interakcji

#708
Core / Quests | Author: Shonsu
Zamyka zgłoszenia: #935, #957, #959, #431


Quest: Crimson Crystal - poprawiono drop start itemu.
Quest: Gruesome, But Necessary | Author: Shonsu - poprawiono zachowanie quest itemu
Quest: A Warm Welcome - poprawienie dropu quest Itemu
Quest: Going Bearback - usunięcie nadmiarowego skilla, dodanie wilków
Zmiany z dnia 2017/05/16
Game
#707
Spell / Arcane Torrent | Author: Afgan

- Arcane torrent przerywa aktualny cast NPC z immune na silence.

#706
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Yogg-Saron: Timer spella Shadow Beacon ustawiony na 45 sekund.

#705
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Mimiron: Timer spella Shock Blast ustawiony na 30 sekund.
- Boss Mimiron: Timer spella Napalm Shell ustawiony na 5-10 sekund.
- Boss Mimiron: Timer spella Proximity Mine ustawiony na 40 sekund.
- Boss Mimiron: Timer spella Plasma Blast ustawiony na 45 sekund.
- Boss Mimiron: Timer spella Flame Suppressmant ustawiony na 5-15 sekund.
- Boss Mimiron: Timer spella Heat Wave ustawiony na 30 sekund.
- Boss Mimiron: Timer spella Frost Bomb ustawiony na 30-35 sekund.
- Boss Mimiron: Spell Rapid Burst ma 30-degree zasięgu od main targetu.
- Boss Mimiron: Spell P3Wx2 Laser Barrage ma 30-degree zasięgu od main targetu.
- Boss Mimiron: Prędkość movement ruchu Emergency Fire Bot zmniejszona do wartości 1.14.
- Boss Mimiron: Self-Destruct (enrage) nie missuje w graczy.
- Boss Mimiron: Losowy rozrzut Proximity Mine.
- Boss Mimiron: Flame Suppressmant gasi ogień wokół 10 yardów od bossa, oraz nakłada debuff Flame Suppressant na 8 sekund wszystkim graczom w zasięgu 10 yardów od bossa.
- Boss Mimiron: Losowa pozycja początkowa spella P3Wx2 Laser Barrage podczas fazy drugiej.

#704
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Steelbreaker: Poprawa spella Meltdown.
- Boss Steelbreaker: Fusion Punch zawsze trafi w gracza.

Zmiany z dnia 2017/05/10
Game
#703
Core / Slave Market | Author: sitdev

- Roszerzono logi o nowe informacje, zwiększone bezpieczeństwo dla kupujących.
- Sprawdzanie ilości postaci na koncie przy usuwaniu aukcji z slave marketu. (Max 10 postaci na koncie)

#702
Core / Player | Author: sitdev

- Wyłączono możliwość wysyłania itemów między frakcjami.

#701
Object / Dalaran Arena | Author: Monich

- Poprawiono pozycje Shadow Sight, teraz znajduje się poprawnie rogach areny. (Zamyka złoszenie: #646)

Zmiany z dnia 2017/05/08
Game
#700
Item / Riding Turtle | Author: Crackaw

- Rozwiązano problem z prędkością pływania w wodzie. (Zamyka złoszenie: #1002)

#699
Core / Arena | Author: sitdev

- Rozwiązano finalnie problem z obniżonym healingiem (-10 %) na arenach. Buff włączy się automatycznie na patchu 3.3.2.

#698
Core / Slave Market | Author: sitdev

- Dodano potwierdzenie zakupu postaci.
- Zwiększono życie sprzedawców, rozwiązuje problem z atakowaniem ich przez przeciwną frakcje.
Zmiany z dnia 2017/05/05
Game
#697
Core / Slave Market | Author: sitdev

- Naprawiono problem z wybieraniem postaci przy kupnie.
Zmiany z dnia 2017/05/04
Game
#696
Core / Exploit | Author: sitdev

- Fix possible gold exploit with some reagent items.

#695
Core / Ninja Looter | Author: sitdev

- Implement .listninja command that show ninja looters information.

#694
Core / Arena Queue | Author: sitdev

- Implement arena 3v3 and 5v5 world announcer. Enable or disabled announces by .arenainfo command.

#693
Core / Slave Market | Author: sitdev

- Implement slave market system core side.

#692
Class Rogue / Detect Traps | Author: Crackaw

- Detection range seated at 30 yd (Close issue: #984)

#691
Class Paladin / Hand of Protection | Author: Crackaw

- Patch 2.2.0: Blessing of Protection: This spell can no longer be cast on others when stunned. (Close issue: #919)

#690
Class Warlock / Seed of Corruption | Author: Crackaw

- Seed of Corruption will now exploit also after target death. (Close issue: #595)

Zmiany z dnia 2017/05/01
Game
#689
Event / Children's Week | Author: sitdev

- Fix Meeting a Great One quest (close issue #1005)

Zmiany z dnia 2017/04/27
Game
#688
Class / Warlock | Author: Monich

- Warlock summons will no longer chase enemies after using spells while on passive/follow stance (Close issue: #985)

#687
Class / Warlock | Author: Monich

- Warlock summons will now get their action bars updating properly after resummoning after leveling up (Close issue: #160)

#686
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Val'anyr, Hammer of Ancient Kings: Cofnięcie statystyk broni do wersji z ilvl 239.

#685
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Algalon: Dark Matter posiada 130k życia.
- Boss Algalon: Poprawna wartość melee damage Dark Matter.
- Boss Algalon: Zmniejszenie triggeru Black Hole zone.

#684
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Yogg-Saron: Hodir's Protective Gaze jest rzucany tylko na graczy.

#683
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss General Vezax: Wykluczenie regenu many z Water Shielda.
- Boss General Vezax: Wykluczenie resista podczas interrupta Searing Flames.
- Boss General Vezax: Boss castuje Searing Flames również w obecności Animusa.
Zmiany z dnia 2017/04/23
Game
#682
Core / Player | Author: sitdev

- Implement command for service of character restore.

#681
Core / Player | Author: sitdev

- Allow two side mail.

Zmiany z dnia 2017/04/21
Game
#680
Class / Rogue | Author: Monich

Combat Potency correctly procs on melee based spells (Close issue #380)

#679
Instance / Ulduar | Author: sitdev

Boss Yogg-Saron: Możliwość interruptowania Drain Life'a Immortal Guardianom.
Boss Yogg-Saron: Encounter zakończy się gdy raid zbije bossa poniżej 1.45% wartości życia Yogga.
Boss Yogg-Saron: Modyfikacja hitboxa bossa - combat reach wynosi 20y.

Zmiany z dnia 2017/04/20
Game
#678
Core / Vmaps | Author: jackpoz (TrinityCore)

- This patch fixes 2 issues with the vmap extractor. 1) Incorrectly converts vertex coordinates. 2) Forgets to convert coordinates on triangle indices.

#677
Core / PvP | Author: sitdev

- Force Battleground Dampening to be disabled until content 3.3.2

#676
Spell / Profession | Author: Crackaw

- Fix for Minning, Herbalism (close issue #927, #928)

#675
Spell / Warrior | Author: Crackaw

- Fix for Warrior Charge (close issue #941)

#674
Event / Highlord Kruul | Author: sitdev

- Correction for berserker timer.

Zmiany z dnia 2017/04/14
Game
#673
Core / Crash | Author: sitdev

- Fix possible crash at pet auras

#672
Core / Mechanic Taunt | Author: sitdev

- Implement Taunt Diminishing Returns. Pre 3.3.0 patch. (Close Issue: #944).

Zmiany z dnia 2017/04/13
Game
#671
Core / Reputation | Author: sitdev

- Spillover rep for Azeroth factions work until you hit 5999/6000 now (Close issue #945).

#670
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Mimiron: Emergency Fire Bot podchodzi do ognia na 12y, a spell Water Spray ma 15y zasięgu.
- Boss Mimiron: Stały cap ogni na Mimironie wynosi 50 ścieżek.

#669
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Freya: Rootsy na Freyi są immune na wszelkie CC.

#668
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Thorim: Runic Detonation targetuje tylko graczy.
- Boss Thorim: W wersji Hard Mode lecą 2x EoC.

#667
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Hodir: Przyśpieszony spawn friendly NPC w Flash Freezach po wipie.

#666
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss XT-002 Deconstructor: Wykluczenie bicia serca po jego zniknięciu.
- Boss XT-002 Deconstructor: Poprawione pozycjonowanie serca - plecy serca są tam gdzie plecy bossa.

#665
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Steelbreaker: Overwhelming Power zawsze trafi i zabije gracza.

Zmiany z dnia 2017/04/12
Game
#664
Quest: Blast the Infernals | Author: dr-j

- Poprawienie zaliczania questa (Close Issue: #925)

#663
NPC: Mai'Zoth | Author: Shonsu

- Korekta AI (Close Issue: #918)

#662
NPC: Thysta | Author: Shonsu

- Korekta AI (Close Issue: #917)

#661
Quest: Green Hills of Stranglethorn | Author: Shonsu

- Usunięcie możliwości powtarzania questów (Close Issue: #915)

#660
Item: Crimson Crystal Shard | Author: Shonsu

- Poprawienie dropu (Close Issue: #914)

#659
Quest: Saving Sharpbeak | Author: Rushor

- Dodanie eventu (Close Issue: #912)

#658
Core / Events | Author: sitdev

- Highlord Kruul chance to spawn at Orgrimmar or Stormwind.

#657
Core / Events | Author: sitdev

- Implement 'Extra Profession Chance' for some Holidays events

#656
Core / Services | Author: sitdev

- Implement X4 boost service for some Holidays events

#655
Core / Commands | Author: sitdev

- Implement .blizzlike command (allow to choose blizzlike or server rates)

#654
Class / Hunter | Author: Monich

- Added freezing trap glyph aura, works properly now (Fix part of Issue: #545)

#653
Profession / Fishing | Author: Monich

- Junk fishing loot now appears at inventory (Close Issue: #558)

#652
Class / Hunter | Author: Monich

- Fixed AP modifier for pets (Close Issue: #423)

Zmiany z dnia 2017/04/07
Game
#651
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Yogg-Saron: Drain Life Immortal Guardianów ma zwiększony cd.

#650
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Thorim: Uwzględnienie hitboxa graczy w range Chain Lightninga.

#649
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Flame Leviathan: Fix do turretów.

Zmiany z dnia 2017/04/06
Game
#648
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Yogg-Saron: Constrictor Tentacle pojawia się tylko na graczach.
- Boss Yogg-Saron: Guardian of Yogg-Saron są immune na wszelkie CC z wyjątkiem gripa.

#647
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Mimiron: Emergency Fire Bot narzuca silence Deafening Siren na 15 yardów.
- Boss Mimiron: Water Spray bije po 18-21k frost damage i odrzuca graczy na 200 yardów.

#646
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Thorim: Wykluczenie mana burna/mana draina na Thorimie.
- Boss Thorim: Zwiększony gcd spelli u Sif po castowaniu Frostbolt Volley i Frostbolt.
- Boss Thorim: Boss nie używa Lightning Charge przed pierwszą fazą.

#645
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Freya: Dodanie trzeciego Sun Beama.
- Boss Freya: Ancient Conservator nakłada Conservator's Grip.

#644
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Assembly of Iron: Poprawa lootu z Hard Moda w wersji 10man.
- Boss Runemaster Brundir: Chain Lighting oraz Lightning Whirl można przerwać na każdej fazie.
- Boss Runemaster Molgeim: Rune of Death zawsze pojawia się pod graczem.

Zmiany z dnia 2017/04/05
Game
#643
Raid / Molten Core | Author: Crackaw

- Naprawienie Issue #879, boss Geddon.

#642
Instance / Azjol-Nerub | Author: Monich

- Naprawienie Issue #124, boss Krikthir.

#641
Core / Bazaar | Author: sitdev

- Zmiana minimalnych wartości do wystawienia aukcji, odpowiednio: 50pp, 500g.

#640
Core / RaF | Author: sitdev

- Implementajca summowania friend blizzlike (AC)

#639
Core / Commands | Author: sitdev

- Usuniecie komendy summon friend.

#638
The Blightcaller Cometh | Author: Shon-su

- Correct completion text

#637
Quest: Healthy Dragon Sclae | Author: Shon-su

- Poprawka do dropu

#636
NPC: City Guards | Author: Shon-su

- Usuniecie Truesight Vision niektórym NPC

#635
Quest: The Master's Terrace | Author: Shon-su

- Minimialne korekcje

#634
Quest: Matter of Time | Author: Shon-su

- Poprawienie spawnu mobow

#633
NPC: Ghost of the Past | Author: Shon-su

- Implementajca AI

#632
NPC: Dormant Infernal | Author: Shon-su

- Implementajca AI

#631
NPC: Forlorn Spirit| Author: Shon-su

- Poprawienie AI

#630
NPC: Crimson Courier | Author: Shon-su

- Poprawienie formacji

#629
NPC: Fallen Hero | Author: Shon-su

- Poprawienie AI

#628
NPC: Rotting Worm | Author: Shon-su

- Poprawa zachowania

#627
NPC: Scarlet Executioner | Author: Shon-su

- dodanie AI

#626
NPC: Scarlet High Clerist | Author: Shon-su

- dodanie AI

#625
NPC: Nancy Vishas | Author: Shon-su

- przestawienie NPC

#624
NPC: Bleeding Hollow Tormentor | Author: Shon-su

- Poprawienie targetu fear-a

#623
Quest: Royal Gallery tabliczki | Author: Shon-su

- Dodanie brakujących, poprawienie pozycji obecnych

#622
Quest: Royal Gallery tabliczki | Author: Shon-su

- Dodanie brakujących, poprawienie pozycji obecnych

#621
Quest: Argent Dawn Commision | Author: Shon-su

- Poprawka Offer Text-u

#620
Quest: Getting the Bladespire Tanked | Author: Shon-su

- Poprawka

#619
NPC: Anduin Wrynn | Author: Shon-su

- Dodanie formacji
- Usunięcie gossipa z blednego patcha

#618
NPC: James Halloran | Author: Shon-su

- Dodanie formacji

#617
NPC: Terl Arakor | Author: Shon-su

- Usuniecie zbednego gossipa

Zmiany z dnia 2017/04/03
Game
#615
Bazaar System | Author: sitdev

- Implementacja akceptowania oferty przed zakupem.

#614
Core / Player | Author: sitdev

- Implementacja nagród za Rangi PvP

#613
Core / Player | Author: sitdev

- Poprawne dobieranie tytułu do frakcji

#612
Bazaar System | Author: sitdev

- Poprawiono wysyłanie płatności do sprzedawcy.

#611
Bazaar System | Author: sitdev

- Implementacja systemu Bazaar.

Zmiany z dnia 2017/03/29
Game
#610
Core / Player | Author: sitdev

- Imlpementacja obsługi tytułów PvP.

#609
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Yogg-Saron: Spell Psychosis nigdy nie będzie zresistowany. - Boss Yogg-Saron: Poprawiony loot emblemów z bossa w wersji 25man + 4keepersów.

#608
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Freya: Ancient Conservator posiada już swoją aurę z pacified/silencem.

#607
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Thorim: Aura of Celerity działa tylko na party priesta, który trzyma Warbringera w MC.

#606
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Hodir: Poprawiony loot z bossa w wersji 10man.

#605
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Flame Leviathan: Ciała Freya's Ward znikają po ich zabiciu.

#604
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Dodanie Runed Orbów do Vendorów Emblem of Conquest o wartości 18 EoC.

#603
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Wgranie łatek do bazy wymienionych w changelogu z dnia 23/03 (Loot Vezax HM/Winter Jormungar).
Zmiany z dnia 2017/03/23
Game
#602
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Thorim: Chain Lightning przeskakuje tylko po graczach.

#601
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss General Vezax: Poprawny loot w wersji Hard Mode.

#600
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Freya: Poprawny drop Emblem of Conquest w różnych wariantach zabijania bossa.
- Boss Freya: Dodanie Emblem of Conquest do Elderów.
- Boss Freya: Nature's Fury jest nakładane na dwie randomowe osoby.
- Boss Freya: Poprawione skalowanie życia Freyi wraz z każdym żyjącym Elderem.
- Boss Freya: Strengthened Iron Rootsy są rzucane na trzech losowych graczy.
- Boss Freya: Zwiększenie damage z Ground Tremora.
- Boss Freya: Poprawka do melee damage bossa.
- Boss Freya: Sun Beam pojawiają się na graczach.
- Boss Freya: Detonating Lashery są podatne na slowy i stuny.
- Boss Freya: Nie można rootsować Snaplashera.
- Boss Freya: Ancient Conservator nie jest podatny na slowy.

#599
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Steelbreaker: Overwhelming Power trwa 25 sekund w wersji 25man, i 60 sekund w wersji 10man.

#598
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss XT-002 Deconstructor: Spelle Gravity Bomb oraz Searing Light są castowane podczas Tantrum.

#597
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Flame Leviathan: Poprawiony loot w wersji Hard Mode.
- Boss Flame Leviathan: Gracze na Leviathanie są immune na Hodir's Fury, Thorims's Hammer, Mimiron's Inferno oraz Freya's Wardy.
Zmiany z dnia 2017/03/22
Game
#596
Instance / Naxxramas | Author: sitdev

- Przywrócenie orbu do Sapphiron's Lair.

#595
Instance / Naxxramas | Author: sitdev

- Boss Kel'Thuzad: Poprawa addów z 1 fazy.

#594
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Mimiron: Poprawka na P3Wx2 Laser Barrage na 4 fazie.

#593
Instance / Naxxramas | Author: sitdev

- Usunięto wersje Boost, przywrócono wartości i funkcje do wersji blizzlike.

#592
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss General Vezax: Spell Dispersion nie regenuje many.

#591
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Flame Leviathan: Shutdown wyrzuca gracza z bossa.
- Boss Flame Leviathan: Kwiatki nie biją graczy na Levku.
- Boss Flame Leviathan: Turrety respią się po Shutdownie.
- Boss Flame Leviathan: Żaden spell od gracza nie zostawia efektu na Leviathanie.

#590
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Yogg-Saron: Spell Psychosis targetuje tylko jedną osobę.

#589
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Runemaster Brundir: Ciało bossa spada na ziemie po jego ubiciu.

#588
Instance / Ulduar | Author: shon-su

- Dodanie dropu gemów Stormjewel do Bag of Fishing Treasure oraz Tiny Titanium Lockbox.

#587
Instance / Ulduar | Author: shon-su

- Conservatory of Life: Dodanie ścieżek dla trashy Guardian Lasher i Forest Swarmer.
Zmiany z dnia 2017/03/21
Game
#586
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Yogg-Saron: Malady of the Mind targetuje jedną osobe.

#585
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Kologarn: Respawn Right Arm oraz Left Arm ustawiony na 45 sekund.

#584
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Runemaster Brundir: Możliwość interruptu Lightning Whirla.

Zmiany z dnia 2017/03/19
Game
#583
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Flame Leviathan: Aktualizacja dla sekcji shutdown, powinno rozwiązać problemy z włączeniem hard mode.
- Boss Ignis the Furnace Master: Despawn Constructorów dołączonych do walki, po ukończeniu encounter'a.
- Boss Freya: Despawn Iron Rootów po wipe lub ukończeniu encounter'a.
- Boss Auriya: Fix Sonic Screech damage.

Zmiany z dnia 2017/03/18
Game
#582
Item / Emblem of Conquest | Author: sitdev

- Dodanie Emblem of Conquest do Ulduaru 25. Na Ulduarze 10 oraz wszędzie gdzie dotychczas występowały Emblem of Heroism bądź Emblem of Valor lecą wyłącznie Emblem of Valor.

#581
Location / Argent Tournament | Author: sitdev

- Włączenie lokacji Argent Tournament.

#580
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Algalon the Observer: Boss gubi threat jeśli się go wyprowadzi poza (przeznaczoną do jego bicia) platformę.

#579
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Yogg-Saron: Shadow Beacon jest losowo rzucany na 3-5 targety (Immortal Guardiany).

#578
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss General Vezax: Poprawny regen many z Shamanistic Rage, Judgements of the Wise oraz Aspect of the Viper.

#577
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- The Halls of Winter: Dodanie ścieżek ruchu npc Winter Rumbler oraz Winter Revenant.

#576
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Freya: Usunięcie visual Infernali na Nature Bombach.

#575
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Conservatory of Life: Dodanie NPC: Nature's Blade, Mangroove Ent, Ironroot Lasher, Guardian Lasher, Forest Swarmer.
- Conservatory of Life: Zmiana pozycji npc Nature's Blade.

#574
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Auriaya: Poprawne stackowanie aury Strenght of the Pack przez Sanctum Sentry.

#573
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss XT-002 Deconstructor: Life Spark zawsze ma threat na graczu pod którym się respi.

#572
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Ignis the Furnace Master: Boss posiada 20mln życia (3.1.2)

#571
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Flame Leviathan: Dodany crashfixy występujący na roślinach w wersji Hard Mode.
- Boss Flame Leviathan: Wszystkie efekty spella Ram na Salvaged Siege Engine mają 10y zasięgu.
- Boss Flame Leviathan: Skille Grab Pyrite oraz Eject Passanger działają poprawnie.

Zmiany z dnia 2017/03/15
Game
#570
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss General Vezax: Spell Dark Pact oraz item Dark Rune nie regają many.
- Boss General Vezax: Profound Darnkess bije po 750 shadow damage (3.1.2).

#569
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Mimiron: Wersja Hard Mode zwiększa dmg o 30% (3.1.2). - Visual
- Boss Mimiron: Enrage time 8 minut w wersji Hard Mode (3.1.2).
- Boss Mimiron: Boss rzuca 12x Proximity Mine.

#568
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Hodir: Buff Signed może osiągnąć 30 stacków.
- Boss Hodir: Aura Moonglight działa poprawnie.

#567
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Thorim: Spell Runic Mending refreshuje poprzedniego buffa zamiast dokładać kolejny.

#566
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Freya: Enrage time 8 minut (3.1.2).
- Boss Freya: Istnieją spelle, które uwalniają z Iron Rootsów (3.1.2).
- Boss Freya: Dodano spell Photosynthesis.
- Boss Freya: Freya pulla się tylko przez uderzenie.
- Boss Freya: Poprawa nature damage Sunbeam: 10.6-12.3k (3.1.2).
- Boss Freya: Snaplasher nie może być zatrzymany przez różne efekty, działają tylko efekty typu slow.
- Boss Freya: Spell Hardened Bark Snaplashera nie jest stackowany przez efekty damage over time oraz przez pety.
- Boss Freya: Usunięcie visuala Infernali.

#565
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Auriaya: Spell Terrifying Screech rzuca feara na 5 sekund (3.1.2).
- Boss Auriaya: Spell Strenght of the Pack stackuje +50% damage (3.1.2). - Visual
- Boss Auriaya: Zwiększony physical damage ze Sonic Screech: 231-268k (3.1.2).

#564
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Kologarn: Zwiększony nature damage z Focused Eyebeam: 4.1-4.8k (3.1.2).
- Boss Kologarn: Zwiększony physical damage z Stone Grip: 5.3k (3.1.2).
- Boss Kologarn: Zwiększony physical damage z Stone Nova: 7.4-8.6k (3.1.2).

#563
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Runemaster Brundir: Overload ma teraz 30y zasięgu.
- Boss Runemaster Brundir: Poprawne przerywanie wszystkich spelli z wyjątkiem Overloada.
- Boss Runemaster Brundir: Zwiększony nature damage z Lightning Whirl: 7.0-7.9k (3.1.2).
- Boss Runemaster Molgeim: Zwiększony shadow damage z Rune of Death: 5k co pół sekundy (3.1.2).

#562
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Antechamber of Ulduar: Dodanie NPC Hardened Iron Golem, Iron Mender oraz Lightning Charged Iron Dwarf.

#561
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss XT-002 Deconstructor: Buff Heartbreak zwiększa obrażenia o 40% (3.1.2). - Visual
- Boss XT-002 Deconstructor: Damage Gravity Bomb również ma teraz 12y radius.
- Boss XT-002 Deconstructor: Poprawna zależność spelli od buffa Heartbreak.
- Boss XT-002 Deconstructor: Life Spark ma 344k hp (3.1.2).

#560
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Ignis the Furnace Master: Zwiększony fire damage od spella Scorch Ground: 6.0-6.7k (3.1.2).
- Boss Ignis the Furnace Master: Zwiększony fire damage od buffa Molten: 4.7-5.2k (3.1.2).
- Boss Ignis the Furnace Master: Osoba w Slag Pot dostaje 7.5k fire damage co sekundę (3.1.2).
- Boss Ignis the Furnace Master: Silence od spella Flame Jets trwa 8 sekund.

#559
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Razorscale: Usunięcie visuala Infernali na turretach.

Zmiany z dnia 2017/03/14
Game
#558
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Thorim: Moby na arenie podczas pierwszej fazy są podatne na CC.

#557
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Mimiron: Zwiększenie damage Proximity Mine w wersji 10man.

#556
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Hodir: Timer Hard Mode został zwiększony do 150 sekund.
- Boss Hodir: Radius spadających Ice Shardów zmniejszony o 1 yard.

#555
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss XT-002 Deconstructor: Timer Berserka ustawiony na 7 minut.

Zmiany z dnia 2017/03/13
Game
#554
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Hodir: Flash Freeze nie działa na summon-pety.

#553
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Kologarn: Stone Grip musi otrzymać 150k damage w wersji 10man aby wypuścić gracza.
- Boss Kologarn: Poprawa pozycjonowania bossa po wipie.
- Boss Kologarn: Stone Grip nie łapie tanka w wersji 10 oraz 25man.
- Boss Kologarn: "Poprawna" śmierć gracza w ręce :)
- Boss Kologarn: Poprawa pullania bossa.


#552
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss XT-002 Deconstructor: Poprawa pullania bossa.
- Boss XT-002 Deconstructor: Spelle Gravity Bomb oraz Searing Light mają opóźniony pierwszy timer o 10-15 sekund.

#551
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Razorscale: Summony nie biją bossa w locie podczas 1 fazy.

#550
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Flame Leviathan: Boss poprawnie pulla się na graczy i maszyny.
- Boss Flame Leviathan: Poprawne działanie spella Tar.
- Boss Flame Leviathan: Efekt knockback spella Battering Ram działa również na maszyny.
- Boss Flame Leviathan: Spell Gathering Speed poprawnie zwiększa prędkość Leviathana.
- Boss Flame Leviathan: Liquid Pyrite który spadnie na ziemie, zdespawni się po 60 sekundach.
- Boss Flame Leviathan: Leviathan Defense Turrety są Immune na damage od maszyn.
- Boss Flame Leviathan: Gracz jest automatycznie zrzucany z Leviathana wraz z pojawieniem się aury Shutdown.
- Boss Flame Leviathan: Ponowna implementacja ognia Mimiron's Inferno (brak zapisu).
- Boss Flame Leviathan: Poprawienie mobów Warden of Life oraz Writhing Lasher.
- Boss Flame Leviathan: ID jest przypisane do raidu dopiero po zabiciu bossa.
- Boss Flame Leviathan: Możliwość zmiany miejsca w Demolisherze.
- Boss Flame Leviathan: Leviathan Defense Turrety zawsze się respią po Shutdownie.


#549
Instance / Vault of Archavon | Author: sitdev

- Boss Emalon the Storm Watcher: Poprawiony melee damage bossa oraz trasha Tempest Warder.
- Boss Emalon the Storm Watcher: Poprawione pullanie nowo zrespionych Tempest Minionów.

Zmiany z dnia 2017/03/11
Game
#548
Core / Loot: Save Loot System | Author: sitdev

- Implementacja systemu zapisywania lootu z bossów raid + dungeon

#547
NPC: Marticar | Author: Shon-su

- Zmiana czasu respawnu Marticar

#546
Object: Gromsblood | Author: Shon-su

- Zmiana pozycji Gromsblood w Blasted Lands

#545
Core / Quests: Wanted Quests | Author: Shon-su

- Poprawiano możliwość oddawania questów typu Wanted!

#544
Quest: The Thane of Voldrune | Author: Shon-su

- Despawnowanie kopii Proto-Drake Flamebringer

#543
Quest: Into The World Of Spirits | Author: Shon-su

- Przestawienie obiektu

#542
Item: Unidentified Plant Parts | Author: Shon-su

- Poprawiony drop Unidentified Plant Parts

#541
Quest: Feeding Arngrim | Author: Shon-su

- Arngrim będzie się pojawiał jedynie jeśli gracz posiada quest Feeding Arngrim

#540
Quest: Feedin' Da Goolz | Author: Shon-su

- Poprawa AI dla ghouli

#539
Quest: Bring 'Em Back Alive | Author: Shon-su

- Poprawiono możliwość wsiadania na wszystkie kodo

#538
Quest: Intercept the Reinforcement | Author: SnapperRy

- Przepisanie questa + dodanie poprawnej animacji

#537
Quest: Portals of Legion | Author: Dr-j

- Przepisanie questa

#536
Quest: Protect Kanati | Author: Shon-su

- Poprawiono zachowanie npc

#535
Instance: Zul'farrak | Author: Shonsu

- Dodano pull pobliskich scarab-ów w trakcie walki z Theka the Martyr

#534
NPC: Grinkle | Author: Shonsu

- Przestawienie pozycji npc

#533
NPC: Kruban Darkblade | Author: Shonsu

- Dodanie poprawnej animacji po wybraniu opcji dialogu

#532
Quest: Trial of the sea lion | Author: Shonsu

- Dostosowanie pozycji skrzyni do oznaczenia na mapie (Horda)

#531
Quest: The Stories Dead Men Tell | Author: Shonsu

- Dodanie poprawnej animacji

Zmiany z dnia 2017/03/10
Game
#529
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Yogg-Saron: Ostatnie poprawki do damage Immortal Guardianów
- Boss Yogg-Saron: Poprawne skalowanie życia Yogga w wersji 25man (patch 3.1)
- Boss Yogg-Saron: Buff Illusion Room blokuje korzystanie ze spelli Blink, Shadowstep oraz Demonic Circle: Teleport (patch 3.2)

#528
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Mimiron: Poprawiona wartosc damage ognia w wersji Hard Mode.

#527
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Kologarn: Poprawienie pozycjonowania spella Focused Eyebeam.

#526
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Runemaster Brundir: Wykluczenie wadliwego npc Overload Visual w wersji 10man.

#525
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss XT-002 Deconstructor: Poprawienie pozycjonowania Lightning Sparka w wersji Hard Mode.

#524
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Flame Leviathan: Poprawka do wpisu #512 - Spell Shutdown pojawia się w każdej odsłonie bossa.

Zmiany z dnia 2017/03/09
Game
#523
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Ulduar: Przygotowanie pod beta-testy. Wyłączenie lootu oraz achievementów.

#522
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Yogg-Saron: Guardian of Yogg-Saron ma zwiększone życie o 15%.
- Boss Yogg-Saron: Constrictor Tentacle spawni się pod graczem.
- Boss Yogg-Saron: Poprawiony visual Death Raya.
- Boss Yogg-Saron: Death Ray zawsze trafi gracza (z wyjątkiem gracza z efektem Malady of the Mind, patch 3.2)
- Boss Yogg-Saron: Zgodne rozstawienie portali.
- Boss Yogg-Saron: Malady of the Mind oraz Psychosis nie jest castowane w graczy, którzy mają <30 sanity.
- Boss Yogg-Saron: Dodanie brakujących macek w mózgu.
- Boss Yogg-Saron: Lich King w mózgu jest Immune na wszelkie ataki.
- Boss Yogg-Saron: Immortal Guardian ma zwiększone życie o 15% oraz poprawiony melee damage (patch 3.1.1)
- Boss Yogg-Saron: Yogg-Saron zaczyna trzecią fazę z 37% swojego życia (patch 3.1.1).
- Boss Yogg-Saron: Zwiększenie zasięgu encountera do 105 yardów.

#521
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Algalon the Observer (25): Poprawienie damage Dark Matter.
- Boss Algalon the Observer (25): Poprawienie melee damage Algalona.
- Boss Algalon the Observer: Boss nie leci za graczem znajdującym się w powietrzu.

#520
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss General Vezax (25): Saronite Animus pojawia się po x8 Saronite Vaporach (patch 3.2)
- Boss General Vezax (25): Zwiększenie melee damage Vezaxa.
- Boss General Vezax (25): Vezax oraz Animus mają zwiększone wartości życia (patch 3.2)

#519
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Mimiron (25): Zwiększenie damage z Proximity Mine.
- Boss Mimiron (25): Poprawienie spella Rapid Burst na fazie drugiej.
- Boss Mimiron (25): Spell z drugiej fazy P3Wx2 Laser Barrage występuje również na fazie czwartej (patch 3.1.1)

#518
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Freya: Ancient Water Spirit przestał być podatny na spelle interrupt (patch 3.1.2)

#517
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Thorim (25): Chain Lightning posiada nieograniczoną ilość targetów (patch 3.1.2).
- Boss Thorim (25): Poprawa spella Unbalacing Strike (patch 3.1.2)

#516
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Hodir (25): Event Hard Mode jest aktywny jeśli ubije się bossa w ciągu 2 minut.

#515
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Kologarn: Zwiększenie melee damage.
- Boss Kologarn (25): Stone Grip wymaga otrzymania większej ilości obrażeń by wypuścić graczy (patch 3.1.1).

#514
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Runemaster Molgeim: Poprawne działanie Rune of Summoning w wersji Hard Mode.
- Boss Runemaster Molgeim: Poprawna wartość wybuchu Lightning Blast w wersji Hard Mode.
- Boss Runemaster Brundir: Schodzenie bossa na ziemie po efekcie Lightning Tendrils.
- Boss Runemaster Brundir: Zwiększenie damage ze spella Overload.
- Boss Runemaster Brundir: Usunięcie wadliwego npc Overload Visual podczas castu spella Overload.

#513
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss XT-002 Deconstructor (25): Ponowna poprawa czasu Tympanic Tandrum (brak zapisu) (patch 3.1.1a)

#512
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Flame Leviathan: Shutdown występuje tylko w wersji Hard Mode (4T).

Zmiany z dnia 2017/03/03
Game
#511
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss XT-002 Deconstructor (25): Implementacja bossa z patcha 3.1.1a
- Boss XT-002 Deconstructor (25): Wydłużenie czasu Tympanic Tantrum do 12 sekund.
- Boss XT-002 Deconstructor (25): Heart of the Deconstructor ma zwiększoną ilość życia.
- Boos XT-002 Deconstructor (10/25): Addy na fazie serca wychodzą z trash spotów >85yardów.
- Boss XT-002 Deconstructor (25): Berserk ustawiony na 8 minut.

#510
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Ignis the Furnace Master (25): Odpowiednie skalowanie życia (patch 3.1.1)

#509
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Razorscale (10/25): Poprawienie initial damage ze spella Devouring Flames.
- Boss Razorscale (10/25): Dark Rune Sentinel ma odpowiedni damage z Whirlwinda.
- Boss Razorscale (25): Berserk ustawiony na 8 minut.


#508
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Flame Leviathan (25): Odpowiednie skalowanie życia z towerów (patch 3.1.2)
- Boss Flame Leviathan (10/25): Efekty Shutdown oraz Circiut Overload nakładają się poprawnie.
- Boss Flame Leviathan (10/25): Poprawiono mechanikę wystrzeliwania graczy na Demolisherze.
- Boos Flame Leviathan (10/25): Implementacja nowej drogi ognia "Mimiron's Inferno" w wersji Hard Mode.


Zmiany z dnia 2017/02/28
Game
#507
Instance / Ulduar | Author: Shon-su

- Implementacja sniff data z oficjalnego serwera dla Trashu.

#506
Spell / Mage: Brain Freeze | Author: sitdev

- Uruchamianie Brain Freeze wyłacznie z zaklęć mających efekt chill i zadających obrażenia.

#505
Quest: Cleansing the Waters | Author: sitdev

- Implementacja sniff data z oficjalnego serwera, rozwiązuje issue #740

#504
Instance / Naxxramas | Author: sitdev

- Boss Noth the Plaguebringer: Implementacja fazy enrage po 3 zejściu z balkonu
- Boss Grobbulus: Slime Spray nie powinien już missować targetów

#503
Instance / Temple of Ahn'Qiraj (vanilla) | Author: sitdev

- Boss Ouro: Ouro spawner, teraz poprawnie summonuje Ouro, wyłączenie możliwości targetowania
- Boss Battleguard Sartura: Poprawiono melee attack time.

#502
Spell / Warlock: Demonic Empowerment | Author: Crackaw

- Poprawiono działanie na mechanikę Fear - rozwiązuje issue #667

#501
Spell / Shaman: Reincarnation | Author: Crackaw

- Poprawiono zabieranie reagentu po użyciu Reincarnation.

#500
Spell / Rogue: Vanish | Author: Crackaw

- Przepisano mechanikę działania Vanish - wyeleminowano issue #717

#499
Mount: Black Qiraji Battle Tank | Author: sitdev

- Wyłaczenie możliwości korzystania na mapach PvP

#498
Quest: A Dire Situation | Author: Shon-su

- Poprawne naliczanie wykorzystania quest itemu jednorazowo.

#497
NPC: Getting the Bladespire Tanked | Author: Shon-su

- Poprawiono SmartAI - wyeleminowano problem z ukończeniem questa.

#496
NPC: Crazed Water Spiryt | Author: Shon-su

- Korekcja na movement, npc mogą się poruszać bezproblemowo.

#495
NPC: Roxi Ramrocket | Author: Shon-su

- Poprawiona SmartAI - npc teraz poprawnie wykonuje patrol + emote naprawiania samolotu.

#494
Quest: The tome of divinity | Author: Shon-su

- Poprawiono ID źródłowego itemu.

#493
Quest: Fortunate Misunderstanding | Author: Shon-su

- Poprawiono SmartAI dla Injured Rainspeaker Oracle

#492
NPC: Guardian of Icecrown | Author: Shon-su

- Korekcja na immune mask.
"The Guardians are immune to all CC (including Shackles) in both normal and heroic Naxxramas"

#491
Quest: Battle of the Crimson Watch | Author: Shon-su

- Poprawiono kod źródłowy, wyeleminowano braki zgłoszone w issue #321

#490
Quest: The Mindless Ones | Author: Shon-su

- Poprawiono możliwość otrzymania questa przez inne rasy.

#489
Quest: Take No Chances | Author: Shon-su

- Poprawiono quest objectives Farshire Grain. Od teraz object (worek) despawnuje się po użyciu Wendy's Torch.

#488
Quest: Missing Scouts | Author: Shon-su

- Poprawiono pozycje spawn Frostborn Scout

Zmiany z dnia 2017/02/23
Game
#487
Core / Character: Death Knight | Author: sitdev

- Fix problem with reset hearthstone location after Death Knight transfer.

Zmiany z dnia 2017/02/20
Game
#487
Core / Crash: Borean Thundra | Author: sitdev

- Fix a crash with Beryl Sorcerer this commit revert '#470 Quest: Abduction | Author: Shon-su'

#486
Instancja: Ulduar (25 man ONLY) part 1 | Author: sitdev

- Flame Leviathan: Stackowanie HP z Towers zwiększone do 50 % z 40 %.
- Ignis: Korekcja damage z Flame Jets.
- Ignis (trash): Korekcja melee damage.
- Razorscale: Enrage skrócony 8 minut.
- Razorscale (dark rune sentinel): Korekcja damage dla Whirlind.
- XT002: Naprawiona ilość zadawanego damage z Void Zone.
- XT002: Gravity Bomb poprawiona ilość zadawanego damage.

#485
Spell: Visual Damage | Author: sitdev

- Poprawiony visual, teraz damage jest zadawany w momencie dotarcia spell'u do targeetu (głównie pojazdy).

#484
Mount: Big Blizzard Bear

- Korekcja na prędkość mounta w lokacjach, które zezwalają korzystania z fly mount.

#483
NPC: Transfer | Author: sitdev

- Aktualizacja npc od transferu do wartości dodatku WotLK.

#482
Crash: Vehicle | Author: sitdev

- Aktualizacja delay pozycji w pojazdach.

#481
Boss: Highlord Kruul | Author: sitdev

- Implementacja skryptów po stronie core dla Highlord Kruul.

#480
Item: Soul Preserver | Author: sitdev

- Korekcja dla proc chance do wartości blizzlike.

#479
Spell / Rogue: Vanish | Author: Crackaw

- Patch 1.1.0 (2004-11-07): Will now cancel spells in progress and missiles in flight if they are being cast at the vanished player.

#478
Quest: Roll the Bones | Author: Shon-su

- poprawiony drop Dinosaur Bone.

#477
Boss: Emperor Vek'nilash | Author: Shon-su

- Dodanie broni.

#476
Quest: Harp on This! | Author: Shon-su

- Poprawiony despawn po wyjściu z pojazdu.

#475
Quest: Tomb of the Lightbringer | Author: Shon-su

- Poprawiono tempo chodzenia + reagowanie na atak

#474
NPC: Kruban Darkblade | Author: Shon-su

- Poprawiona pozycja

#473
Quest: Favor for Krazek | Author: Shon-su

- podniesiono szansę spawnu Bloodstone ore.

#472
Item: Deadly Gladiator's Waraxe | Author: Shon-su

- poprawienie ceny

#471
NPC: Guards | Author: Shon-su

- dodanie Truesight Vision

#470
Quest: Abduction| Author: Shon-su

- quest zostanie zaliczony dopiero po doprowadzeniu moba do npc

#469
Quest: Stunning View | Author: Shon-su

- dodano możliwość zmiany w ghoula

#468
Npc: Kuk'uq | Author: Shon-su

- dodano animacje

#467
Quest: Herzul Bloodmark | Author: Shon-su

- poprawiono ścieżkę

#466
NPC: Nargle Lashcord | Author: Shon-su

- dodanie Deadly Offhandów

#465
NPC: Faction Leaders | Author: Shon-su

- dodanie umiejętności

#464
Quest: Killing Time | Author: Shon-su

- dodano portal

#463
Instance: Blackrock Depths | Author: Shon-su

- Poprawiono zadawanie obrażeń przez Ironhand Guardian

#462
Item: Defender of the Timbermaw | Author: Shon-su

- poprawiono zachowanie guardiana

#461
NPC: Razomaw Wolf | Author: baric

- poprawiono aggro

#460
NPC: Tua'kea | Author: Afgan

- dodanie animacji

#459
Quest: Evil Dravs Near | Author: Shon-su

- poprawiono zaliczanie questa

#458
Quest: Ruthless Cunning | Author: Shon-su

- poprawiono działanie quest itemu

#457
NPC: Fordragon Hold | Author: Shon-su

- Poprawiono zachowanie npc-ów w Fordragon Hold

#456
Quest: Just Following Orders | Author: Shon-su

- Poprawiono resetowanie się NPC

#455
Quest: Naxxramas | Author: Shon-su

- usunięto questy dotyczące starej wersji Naxxramas

#454
Object: Dark Coffer | Author: Shon-su

- dodano loot table

#453
NPC: Gutripper | Author: Shon-su

- dodano odporność na CC

#452
Quest: Gluttonous Lurkers | Author: Shon-su

- unimożliwiono zbieranie wielokrotnie itemu z jednego npc

#451
NPC: Franclorn Forgewright | Author: Shon-su

- NPC powinien być widoczny tylko dla martwych graczy

#450
NPC: Spirit of Ar'tor| Author: Shon-su

- NPC powinien pojawić się po wykonaniu questa Demonic Crystal Prisons

Zmiany z dnia 2017/02/14
Game
#448
Profession: Fishing | Author: sitdev

- Naprawiona możliwość łowienia na mostach i podobnych tego typu lokacjach.

#447
Spell / Warlock: Inferno | Author: sitdev

- Naprawione skalowanie cast time z haste gracza.

#446
Spell / Death Knight: Blood Tab | Author: Monich

- Blood Tab teraz poprawnie aktywuje zużytą runę, a następnie zmienia ją w runę Death.

#445
Spell / Paladin: Argent Defender | Author: Monich

- Poprawione procowanie spella w niektórych przypadkach.

#444
Quest: The Mindless Ones | Author: Shon-su

- Poprawiono możliwość rozpoczynania questa przez inne rasy.

#443
Item: Magic Dust | Author: Shon-su

- Poprawiono niemożliwość targetowania graczy.

#442
Quest: Dragonmaw Race: Corlok the Vet | Author: Shon-su

- Poprawiona pozycja ground waypoint'ów.

#441
Gameobject: Azure Dragonshrine | Author: Afgann

- Poprawiono ruchomy efekt na platformie przez dodanie poprawnego obiektu.

Zmiany z dnia 2017/02/13
Game
#440
Event / Item: Love in the air necki | Author: sitdev

- Wyłączenie necków z Love in the air do contentu 3.3.0 (zgodnie z blizzlike)

#439
Quest: Something Stinks | Author: sitdev

- Nakładanie "Heavily Perfummed" na wszystkich guard'ów w stolicy.

#438
Spell Aura: Charm Collector | Author: sitdev

- Dodano atrybut do aury, rozwiązuje problem z dropowaniem itemu z eventu po śmierci.

#437
Quest: Crushing the Crown | Author: sitdev

- Poprawka na targetowanie itemu [Snagglebolt's Khorium Bomb]

#436
Core Commands: .friendsummon | Author: sitdev

- Implementacja komendy: .friendsummon w celu możliwości summowania znajomych z usługi RaF

#435
Core Crash: Spell Hunter | Author: sitdev

- Poprawka na możliwy crash przy spellu Volley.

#434
Spell Death Knight: Bone Shield | Author: sitdev

- Poprawiony drop charge przy atakach z klasy player.

#433
AntiCheat: Hack detection | Author: sitdev

- Ignorowanie kont z rangą GameMaster przy uruchomianiu wykrywania pakietów movement.

#432
Instancja: Utgarde Keep | Author: Shon-su

- poprawienie eventu na ostatnim bosie - połaczenie mobów w grupy tak by reagowały na ataki

#431
Quest: Agamaggan's Agility, Agamaggan's Strength | Author: Shon-su

- po wykonaniu questa gracz zostanie nagrodzony poprawnym buffem

#430
NPC: Earthbinder Galandria Nightbreeze | Author: Shon-su - poprawienie resetu NPC.

- Od teraz poprawnie powinien umożliwiać oddanie questa.

#429
Quest: Investigate the Alchemist Shop | Author: Towoku

- przepisanie questa

#428
Quest: New Recruit | Author: Shon-su

- Lithe Stalker możliwy jest do przejęcia tylko gdy ma poniżej 30 procent życia

#427
NPC: Unyielding Knight | Author: Shon-su

- wyposażenie mobów w miecz

#426
NPC: Unyielding Footman | Author: Shon-su

- Wyposażenie mobów w miecz

#425
NPC: Alliance Brigadier Genera | Author: Shon-su

- dodanie brakującego spawnu

#424
NPC: Grizzly Bear | Author: Shon-su

- Korekta AI

#423
NPC: Wooly Mammoth Bull| Author: Shon-su

- Umiejętności mamuta nie powinny zadawać obrażeń graczom

#422
Quest: The Ancient Armor of the Kvaldir | Author: Killyana

- przepisanie questa

#421
NPC: StormPeaks Mobs| Author: Shon-su

- dostosowanie loot-u mobów

#420
Quest: Orabus the Helmsman| Author: Shon-su

- korekta zachowania mobów ze statku. Powinny atakować gracza.

#419
Quest: Gathering Leather | Author: Shon-su

- quest powinien być dostępny tylko dla osób z Skinningiem

#418
Gameobject: Stormwind Forge | Author: Shon-su

- dostosowanie pozycji obiektu do visuala

#417
NPC: Injured Rainspeaker Oracle | Author: Shon-su

- poprawienie resetu NPC tak by możliwe było rozpoczęcie questa

#416
Quest: Kindness | Author: Shon-su

- poprawienie zachowania smoków tak by odlatywały po najedzeniu się

Zmiany z dnia 2017/02/10
Game
#415
Instancja: Oculus | Author: Monich

- Poprawiono: Stop Time powinien stunować teraz tylko smoki, które latają wokół oculusa.

#414
Spell / Death Knight | Author: Crackaw

- Naprawiony ICD dla pobierania charge z aury Bone Shield

#413
NPC: The Deathstalkers | Author: Shon-su

- Poprawiono, ukończenie questa powinno odbywać się u Varimathras zamiast Aleric Hawkins'a .

#411
NPC / SAI: Image of Archmage Modera i Commander Saia Azuresteel | Author: Shon-su

- Poprawienie NPC, teraz powinny wykonywać rozmowę przy mapie. Image of Archmage Modera - naprawiona lewitacja.

#410
NPC: Ziggurat Defender | Author: Shon-su

- Usunięcie niepoprawnego spawnu NPC.

#409
Quest: Death from Below | Author: Shon-su

- Zwiększenie odstępu między falami.

#408
NPC: Windroc Matriarch | Author: Shon-su

- Poprawiony czas trawnia summoned.

#407
Quest: Escape Through Force | Author: Shon-su

- Poprawiony SmartAI dla w/w quest'a. NPC powinien atakować "moby" i na zakończenie wypowiedzieć "We made it...Thank you again"

#406
NPC: Thassarian | Author: Shon-su

- Poprawiona kolejność otrzymywanych questów

#405
NPC / SAI: Repurposed Technology | Author: Shon-su

- Poprawione jednorazowe użycie quest item na jednym npc.

Zmiany z dnia 2017/02/08
Game
#404
Spell / Hunter: Volley

- Naprawione przerywanie autohit przy wycastowaniu Volley

#403
Core / Crash Fix

- Naprawienie potencjalnego crasha na Outlandzie (TC)
- Naprawienie wszystkich przypadków crasha klienta gry w momencie wciskania przycisku "ESC" po wycastowaniu spella (TC)

#402
Spell / Warlock: Improved Healthstone

- Improved healthstone teraz poprawnie zwieksza hp rowniez healthstona zrobionego w Ritual of soul

#401
NPC: Hezrul Bloodmark

- Poprawione patrolowanie i grupowe aggro.

#400
Object: Ogre Head On A Stick

- Poprawione po kliknięci ukazywanie się głowy na włóczni.

#399
NPC: Tempest-Forge Peacekeeper

- Usunięto niepoprawne spelle.

#398
Quest: Triage

- Zmniejszeniie wartości ubywającego HP, rozwiązuje problem z ukończeniem zadania bez macro.

#397
NPC: Wastewander Rogue

- Poprawione chodzenie w niewidzialności.

Zmiany z dnia 2017/02/06
Game
#396
Battlefield: Wintergrasp

- Wyeliminowanie sytuacji, gdzie jedna frakcja po DC rozpoczyna WG z czterema warsztatami

#395
Spell Warrior: Charge

- Implementacja ponownego przeliczania scieżki (pathfinding) targetu po nałożeniu stunu, rozwiązuje finalnie problem z niedobieganiem do targetu gdy ten jest na mouncie lub ucieka.

#394
Spell Warrior: Charge, Intercept

- Implementacja spell delay dla efektu stun ze spelli Charge, Intercept.

#393
Spell: Gift of Twillight

- Poprawiona mechanika aury - redukcja damage taken by 100% również dla SpellDamage. Poprzednio redukowała jedynie obrażenia od melee hitów.

#392
The Eye of Eternity

- Zablokowanie odpalania się talentu Spirit of Redemption w przypadku wipe na fazie 3, co powodowało brak przycisku "Release Spirit" po jego dezaktywacji.

#391
Creature: Sapphiron

- Poprawiony visual bossa, który wisiał w powietrzu po wipe na fazie drugiej. Obecnie po wipe boss resetuje swoją pozycję.
- Poprawka dla nieznikających Ice Tomb w przypadku wipe. Teraz znikają one po resecie encountera.

#390
Spell: Beacon of Light

- Zablokowanie triggerowania spella Judgement of Light. Poprzednio proc z Judgement of Light leczył target, na którym znajdował się Beacon of Light.

#389
Pet/AI: Ebon Gargoyle

- Połączenie AI Ebon Gargoyle z Ghoulem, które pozwala na sterowanie Gargoylem przy wykorzystaniu pet bar Ghoula.

#388
Spell: Victory Rush

- Dodany proc z killing blow właśnie tym spellem.

#387
Spell: Misdirection

- Poprawka na trigger spelli, które nie zadają obrażeń.

#386
Creature: Kurzen Commando

- Poprawione wchodzenie w tryb Stealth.

#385
Quest: Mission the Abyssal Shelf

- Poprawka na quest item "Area 52 Special". Od teraz bomba zadaje obrażenia jedynie mobom.

#384
Creature: Noth the Plaguebringer

- Poprawiono pozycję bossa w przypadku śmierci na balkonie. Od teraz ciało Notha będzie pojawiało się na środku sali z możliwością lootowania zwłok.

#383
NPC: Deathguard Molder

- Usunięcie jednego ze zdoublowanych NPC.

#382
NPC: Magister Dath'omere

- Poprawiona pozycja NPC.

#381
Movement: Przyśpieszenie pakietów ruchu

- Rozwiązany problem z przesuwającymi się postaciami po stunlock'u.

#380
Quest: Planting the Banner

- Poprawiono atakowanie falami osobnika na szczycie wieży.

#379
NPC: High Captain Justin Bartlett

- Poprawiona kolejność otrzymywania questów

#378
NPC: Prince Valanar

- Poprawiona pozycja NPC.

#377
NPC: Spirit of Ar'tor

- Korekcja frakcji NPC w celu poprawienia atakowania NPC przez inne creature.

#378
NPC: Magister Dath'omere

- Poprawiona orientacja NPC.

#377
Conditions: Human Illusion

- Poprawiono priorytet form na następujący: Druid's Form > Human Illusion > Humanoid Form

#376
Conditions: Bone Gryphon

- Poprawiono wybór targetu na Onslaught Gryphon Rider

#375
NPC: Hierophant Liandr

- Poprawiony emote state, Hierophant teraz poprawnie wykonuje emote siedzenia.

Zmiany z dnia 2017/01/31
Game
#374
Quest: Npc Lorgus Jett

- Poprawienie kodu SmartAI, które jednocześnie rozwiązuje issue #392, podziękowania dla: Shon-su

#373
Quest: Frankly, It Makes No Sense...

- Poprawka dla Arcano Scorpio, usunięcie możliwości abuse questa poprzez wycastowania kilkukrotnie aury na jednym targecie.

#372
Quest seria: Battle at Valhalas

- Obróbka wszystkich questów z serii Battle at Valhalas, rozwiązanie problemów ze znikającymi bossami i zaliczaniem questa.

#371
Item: Hateful Gladiator's Redoubt

- Dodanie brakującej statystki: 14 mana per 5 sec. (MOŻE WYMAGAĆ USUNIĘCIA FOLDERU CACHE)

#370
Quest: Song of Wind and Water!

- Poprawne skalowanie spelldamage dla spelli Haiphoon, the Great Tempest.

#369
Gameobject: Dangeours!

- Poprawienie pozycji obiektu, podziękowania dla: Neos3452

#368
Quest: Mastery of the Crystals

- Poprawienie quest itemów: Crystal of the Violent Storm, Crystal of Unstable Energy, Crystal of the Frozen Grip.
- Teraz użycie powyższych itemów powoduje odpowiednie castowanie spelli wywołanych przez summowane krzyształy
- Poprawienie flagi krzystałów w celu uniknięcia możliwości ich targetowania

#367
Spell: Spellweave/Moonshroud/Ebonweave

- Poprawka na dodawanie odpowiedniej aury po utworzeniu clothow w Dragonblight.
- Odpowiednio: Moonshroud - Moonshroud Residue, Spellweave - Nexus Residue, Ebonweave - Residue of Darkness

#366
Core / Commands (premium teleport)

- Teleport dla booty bay od poziomu 30 (poprzednio poziom 35)

#365
Core / Commands (unstuck)

- Przywrócenie poprzedniej wersji unstuck'a (poprawnej)
- Dodanie cooldown'u do komendy (60 sekund)
- Minimalna optymalizacja

Zmiany z dnia 2017/01/30
Game
#364
Core / Event (Lunar Festival)

- Włączenie eventu Lunar Festival + poprawienie znikających achivment'ów zdobytych w tym evencie.

- Poprzednio zdobyte achivment'y zostaną przywrócone z następnym update.

Zmiany z dnia 2017/01/28
Game
#364
Battleground

- Włączenie możliwości zdobywania experience.

#363
Dungeon Finder

- Włączenie reward'ów dla Dungeon Finder (experience + gold) bez item'ów.

Zmiany z dnia 2017/01/27
Game
#362
Creature: Torseg the Exiled

- Poprawiony addon, Torseg teraz poprawnie wykonuje emote snu przy ognisku.

#361
Creature: Tallhorn Stag

- Poprawione wchodzenie w evade, wyeliminowano wieszanie się po zabiciu targetu.

#360
Creature: Venture co excavator

- Zmniejszony zasięg Piercing Blow do wartości melee.

#359
Creature: Mosh'Ogg Witch Doctor

- Poprawiona flaga castu dla spelli - brak możliwości castowania podczas polymorph lub innych efektów o podobnej mechanice.

- Naprawiony totem Ward of Laze, totem teraz się nie porusza i poprawnie nakłada aure "Ward of Laze effect"

#358
Quest: Escape Through Force, Escape Through Stealth

- Poprawka dla NPC Volcor (poprawne wykrywanie targetów) - quest jest teraz wykonalny.

#357
Quest: Banshee Revenge

- Summowanie NPC Overthane Balargarde wyłącznie przy posiadaniu quest'a
- Możliwość summowania NPC Overthane Balargarde tylko jeden raz

#356
Quest: Supplies to Auberdine

- Poprawiona scieżka dla NPC "Feero Ironhand", teraz nie wpada on w tekstury przy wykonywaniu questa.

#355
Item: Poprawka na itemy z spell charge (auction house)

- Naprawiony pakiet wysyłany do klienta gry przy tworzeniu itemów z spell charge.
Teraz bez problemu można wystawić na aukcje itemy takie jak: "Amulet of the Moon".

#354
Quest: Very Tasty!

- Poprawiony summon timer Angry Murloc (teraz spokojnie można podnieść loot)

#353
Quest: Lard Lost His Lunch

- Summowanie Vilebranch Kidnapper wyłącznie przy posiadaniu quest'a
- Dodane sprawdzanie poprzednio wywołanych Vilebranch Kidnapper

#352
Quest: Recover the Cargo

- Poprawiona pozycja obiektów Shipwreck Debris
- Naprawiony despawn obiektów po użyciu quest itemu
- Naprawiony summon Mirefin Ambusher po użyciu quest itemu
Zmiany z dnia 2017/01/26
Game
#351

The Obsididian Sanctum

- zmniejszony Spawn Lava Blaze
- Lava Blaze poprawione bicie z melee (około 800 w tanka)
- Tenebron's Portal - w portalu pojawia się więcej jaj + usuniete niepoprawny spawn Twilight Whelp
- Sciagnie Twilight Torment po zabiciu Acolyte of Vesperon
- Smoki i Lava Blaze despawnują się teraz po zabiciu Sarthariona

The Eye of Eternity

- Poprawiony spell "Static Field" rzucany na 3 fazie. Teraz pozycjonuje się poprawnie jeżeli gracze znajduja się nad bossem.
Zmiany z dnia 2017/01/24
Game
Fix for Malygos (prevent destroy platform by players with saronite bomb etc)
OS Sartharion fix for Lava blaze, reset dragons at enter fight
Zmiany z dnia 2017/01/22
Game
Fix unstuck issues
Zmiany z dnia 2017/01/20
Game
Prophet of Akali - Despawn after 3 minutes.
Remove uneeded sql file from Daily Heroic Quest's
Fix build of new command.
Fix for [Quest] 11061 - A Father's Duty (part 2 of 2) bug #482
Fix for [Quest] Galen's Escape #497
Fix for [BOSS] Bloodlord Mandokir #516
Fix for [INSTANCE][BOSS]Kael'thas Sunstrider #549
Fix for [QUEST] Blackfathom Villainy #550
Fix for [SPELL] Gouge a Shield Block #557
Fix for [QUEST] Convocation at Zol'Heb [12730]
Fix for [Quest] Torgos! #472
Zmiany z dnia 2017/01/19
Game
Update commands
Zmiany z dnia 2017/01/18
Game
Ticket message
Grobbulus Mutating typo.
Eternity EoV loot at [Alexstrasza's Gift]
Enable Eye of Eternity
Remove commit 02eb350 due to c2051a4
Remove commit 9a158cb - all old sunwell updates already has been added to our world structure!