EN
PL
 
Lista zmian
Zmiany z dnia 2017/06/16
Game
#809
Instance / Naxxramas | Author: Afgann

- Infected Wound: Debuff jako jeden stack.

#808
Spell / Misc | Author: Afgann

- Przebudowanie korekcji dla spelli w SpellMgr.

#807
Class / Rogue | Author: Crackaw
Rozwiązuje issue: #893

- Nie powinno być żadnego opóźnienia, zdolność powinna zadawać obrażenia w tym samym momencie, w którym jej używamy.

#806
Core / LFG | Author: Afgann

- Implementacja Cross Faction RDF.

#805
Instance / Ulduar | Author: Afgann

- Boss Kologarn: Naprawiono możliwą złą orientacje wobec targetu.

#804
Quest / Fresh Remounts | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #938

- Przepisanie działania quest'a.

#803
Class / Hunter | Author: Crackaw
Rozwiązuje issue: #1021 (pierwszą część)

- Explosive trap powinien być traktowany jak spell i zadawać tylko 150% critical damage.

#802
Class / Shaman | Author: Crackaw
Rozwiązuje issue: #1035

- Elemental Shaman T8: Electrified kolejny DMG lub kolejna DoTa w czasie działania poprzedniej.

#801
Spell / Misc | Author: Afgann

- Implementacja atrybutu dla spelli, które wymagają być za targetem i usunięcie custom atrybutu.

#778
Instance (event) / Old Scarlet Monastery. | Author: Afgann

- Port ToD core: Implementacja kodu dla eventu OSM.

#800
Movement / RandomMovementGenerator | Author: Afgann

- Przebudowanie całego generatora ruchu.

#799
Class / Death Knight | Author: Afgann

- Usunięcie hack fix w skrypcie army of the dead.

#798
Core / Auras | Author: Afgann

- Wyłączenie aplikowania AoE efektów dla tymczasowych summonów.

#797
Spell / Misc | Author: Afgann

- Poprawienie nazw niektórych atrybutów dla spelli.

#796
Movement / ConfusedMovementGenerator | Author: Afgann

- Przebudowanie całego generatora ruchu.

#795
Enchant / Spellsurge | Author: Crackaw

- Implementacja trigger cooldown'u.

#794
Class / Rogue | Author: Crackaw

- Shadowstep: Finalne naprawienie pojawiania się za targetem na skraju.

#793
Movement / FleeingMovementGenerator | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #815

- Przepisanie całego generatora ruchu.

#792
Zone / Dire Maul | Author: Afgann

- Implementacja brakującej inteligencji SAI.

#791
Zone / Dragonblight | Author: Afgann

- Implementacja brakującej inteligencji SAI.

#790
Class / Shaman | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #1083

- Totem of Splintering: Totem w eq powinien teraz podnosić poprawnie ap skilla windfury weapon o podaną wartość.

#789
Instance / Onyxia's Lair | Author: Afgann

- Korekcja stylu kodu.
- Zmiana przejścia do fazy 3 na 45% życia zamiast 40%.
- Korekcja dla zasięgu Blast Nova do 15 yardów.
- Korekcja dla armoru.
- Korekcja dla damage 'Onyxian Whelp' i 'Onyxian Lair Guard'
- Onyxian Lair Guard: Teraz poprawnie castuje Cleave.

#788
Class / Paladin | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #1030

- Seal of Vengeance: Poprawne naliczanie damage od 1 stacka.

#787
Class / Druid | Author: Afgann

- Lifebloom nie będzie regenerować many gdy target posiada cyclone.

#786
Class / Rogue | Author: Afgann

- Dodanie możliwości używania mounta przy buffie Shadow Dance.

#785
Instance / Violet Hold | Author: Afgann

- Naprawa crash przy bossie Xevozz.

#784
Instance / Azjol'Nerub | Author: Afgann

- Implementacja brakującej inteligencji SAI.

#783
Quest / Nedar, Lord of Rhinos... | Author: Afgann

- Przepisanie całego questa.

#782
Class / Priest | Author: Crackaw
Rozwiązuje issue: #1078

- Mass Dispell: Ticki Earthbind Totemu nie powinny wyciągać ze stealtha, tylko wbijać combat.

#781
Class / Rogue | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #1045

- Cloak of Shadows: Pounce Bleed nie powinien być zdejmowany przez Cloak of Shadows.

#780
Race / Blood Elf | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #1016

- Arcane Torrent: Divine Shield nie powinien dawać nam immune na pozytywne efekty.

#779
Instance / Karazhan | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #1072

- Boss Nightbane: Przepisanie encounter'a.

#778
Battleground / Arathi Basin | Author: Crackaw
Rozwiązuje issue: #1074

- Przejmowanie flag powinno być przerywane przez DIRECT damage.

Zmiany z dnia 2017/06/09
Game
#777
Core / Mechanic | Author: sitdev

- Implementacja partial resist dla Drain Soul, Howling Blast, Insect Swarm, Black Arrow, Mind Freeze, Wind Shear, Lava Lash, Earth Shock, Envenom

#776
Quest / Tomb of the Lightbringer | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #871

- Przepisanie całego quest'a na inteligencje SAI.

#775
Zone / Borean Tundra | Author: Afgann

- Dodanie brakującej inteligencji SAI.

#774
Core / Revert | Author: Afgann

- Wycofanie łatki #762 'Arathi Bashin: Przejmowanie flagi powinno zostać przerwane niezależnie od tego czy posiadamy jakiś absorb na sobie lub nie.'.

#773
Core / Aura | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #758

- Zwiększenie limitu widocznych aur do maksymalnej ilości (255) obsługiwanej przez klienta 3.3.5.

#772
Quest / Return of the High Chief | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #857

- Dodanie brakującej inteligencji SAI.

#771
Instance / Zul'Farak | Author: Afgann

- Dodanie brakującej inteligencji SAI.

Zmiany z dnia 2017/06/05
Game
#770
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Mimiron: Brakujący trigger Laser Barrage!

#769
Quest / Karen "I Don't Caribou" | Author: Afgann
Rozwiązuje issue: #384

- Implementacja brakującej inteligencji SAI.

#768
Quest / Battle for Undercity | Author: sitdev
Rozwiązuje issue: #1063

- Rozwiązny problem po stronie Hordy, umożliwienie ukończenia quest'a.

#767
Instance / Ruins of Ahn'Qiraj | Author: Afgann

- Implementacja brakującej inteligencji SAI dla Trashu.

#766
Instance / Temple of Ahn'Qiraj | Author: Afgann

- Implementacja brakującej inteligencji SAI dla Trashu.

#765
Instance / Wailing Caverns | Author: Afgann

- Implementacja brakującej inteligencji SAI.

#764
Instance / Blackrock Depths | Author: Afgann

- Implementacja brakującej inteligencji SAI.

#763
Instance / Blackrock Spire | Author: Afgann

- Implementacja brakującej inteligencji SAI.

#762
Core / Battleground | Author: Crackaw
Rozwiązuje issue: #1048

- Arathi Bashin: Przejmowanie flagi powinno zostać przerwane niezależnie od tego czy posiadamy jakiś absorb na sobie lub nie.

#761
Core / Mechanic | Author: Crackaw
Rozwiązuje issue: #1023


- Stealth / Absorb: "pierwszy atak" powinien zawsze wyrzucac ze stealtha. Absorby powinny chronic jedynie przed nastepnymi tickami AoE.

#760
Class / Druid | Author: Crackaw
Rozwiązuje issue: #854 (Critical)

- Spell Prowl: Tylko umiejetnosci obszarowe typu active (np. Blood Boil, Blizzard) powinny wyrzucac ze stealth/prowl.

#759
Class / Shaman | Author: Crackaw
Rozwiązuje issue: #1058

- Talent: Elemental Focus - Talent powinien procować wyłącznie od zaklęć zadających obrażenia, co ma napisane wprost w opisie.

Zmiany z dnia 2017/06/02
Game
#757
Instance / Ulduar | Author: sitdev | Author: sitdev

- Boss Mimiron: Poprawienie flagi triggera dla spell'a Laser Barrage.

#756
Quest: The Battle for the Undercity | Author: sitdev

- Naprawienie eskorty Lady Sylvanas (h), Jaina Proudmoore (a) - Anakin autor.
- Naprawione ładowanie broni przez Thrall'a i Lady Sylvanas,


#755
Core / NPC | Author: Afgann
Zamyka zgłoszenia: #1049

NPC Princess: Dodanie brakującej formacji.

Zmiany z dnia 2017/06/01
Game
#754
Core / Pet | Author: Afgann

- Naprawienie initial combat dla guardianów.

#753
Instance / Zul'Gurub | Author: Afgann

- Boss Thekal: Minimalne korekcje dla fazy drugiej.

#751
Instance / Molten Core | Author: Afgann

- Boss Majordomo Executus: przepisanie encounter'a.
- Boss Ragnaros: przepisanie encounter'a.
- Boss Garr: Dodanie brakującego enrage w mechanice oraz naprawienie respawnu addów po wipe.
- Boss: Golemagg: naprawiony despawn addów po zabiciu boss'a.
- Minimalne zmiany do innych encounter'ów.

#750
Core / Spell | Author: Crackaw
Zamyka zgłoszenia: #487

- Maelstrom Weapon posiada teraz 2/4/6/8/10 ppm zasięgu.

#749
Core / Spell | Author: sitdev

- Spelle typu sweeping attacks posiadają 8 yardów chain damage'u od epicentrum.

#748
Instance / Ulduar | Author: Anakin & Riztazz

- Boss Mimiron: Poprawny kierunek lasera na 4 fazie. Można kręcić dołem i przesuwać bossa, a laser dalej będzie leciał w stałym, ustalonym wcześniej kierunku.
Zmiany z dnia 2017/05/31
Game
#747
Instance / Molten Core | Author: Afgann

- Boss Sulfuron Harbringer - Crash fix.

#746
Database / Item | Author: sitdev

- Item Nightfall: Wyłączenie możliwości abusowania na przeciwnikach powyżej poziomu 60'tego.

#745
Spell / Disengage | Author: Crackaw
Zamyka zgłoszenia: #896

Patch 3.0.3 (04-Nov-2008): Now fails if you're rooted and is no longer on the global cooldown.

#744
Instance / Ulduar | Author: Anakin, Riztazz (Aurora Project)

- Boss Mimiron: Odseparowanie części tułowia oraz dołu podczas fazy 4. Ich interakcje nie są ze sobą powiązane. W związku z tym podczas lasera na fazie czwartej, Leviathan dalej wykonuje swoje czynności.

#743
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Mimiron: Rapid Burst ma ustawiony damage w przedziale 1.9 - 2.1k.
- Boss Mimiron: Proximity Mine - pierwsze po 6 sekundach, każde kolejne 10 sekund po każdym Shock Blaście.
- Boss Mimiron: Shock Blast - pierwszy po 20 sekundach, każdy kolejny co 30 sekund.
- Boss Mimiron: Napalm Shell - pierwszy po 6 sekundach, każdy kolejny co 5-10 sekund.
- Boss Mimiron: Plasma Blast - pierwsza po 15 sekundach, każda kolejna co 45 sekund.

#742
Core / Slave Market | Author: sitdev

- Przywrócenie możliwości dodawania opisu.

#741
Instance / Naxxaramas | Author: sitdev
Zamyka zgłoszenia: #1018

- Boss Gluth: 10 man, zombie wyłącznie z środkowego spotu,

Zmiany z dnia 2017/05/30
Game
#740
Core / Arena | Author: sitdev

- Wyregulowanie odejmowanych punktów za przegraną arene.

#739
Core / Slave Market | Author: sitdev

- Wyświetlanie itemów i average item level zamiast opisu i gearscore. (Wymaga wystawienia postaci na nowo).

#738
Core / Spell | Author: Crackaw
Zamyka zgłoszenia: #556

- Naprawa Master of Elements dla arcane spelli.

#733
Instance Blackwing Lair| Author: Afgann

- Dodanie waypointów do Firemaw.
- Korekcja SAI dla wszystkich trash mobów.
- Korekcja tekstu dla Chromaggus'a.

#737
Core / Spell | Author: Crackaw
Zamyka zgłoszenia: #1012

- Lepsza wersja na poprawię issue #1012.

#736
Instance Zul'Gurub | Author: Afgann

- Boss: High Priest Thekal: przepisanie encounter'a.

#735
Core Changes | Author: Afgann

- Implemented helper for validating spells (from TrinityCore), implemented script loader extensions (with example), corrected codestyle on RAND function (from TrinityCore).
- Added replacement for broken RepeatEvent calls in ExecuteEvent.
- Added GetTimeUntilEvent method.

#734
Instance / Utgarde Pinnacle | Author: Afgann

- Boss Skadi the Ruthless: Fix na despawn summonów.

Zmiany z dnia 2017/05/29
Game
#732
Core / Spell | Author: Crackaw
Zamyka zgłoszenia: #545


- Freezing Trap Glyph: Poprawiono flagę interrupt.
'Glyph ma się uaktywniać w chwili złamania efektu freeze trap. Viper sting nie powinien zdejmować z targetu efektu freeze pułapki ponieważ nie zadaje on obrażeń.'

#731
Core / Server | Author: sitdev

- Implementacja automatycznego restartu serwera codziennie o godzinie 04:15 (nad ranem) w celu aktualizowania zmian w postaciach slave market, restore.

#730
Core / Event | Author: Rushor

- Dzieci w Goldshire: Dodanie eventu.

#729
Core / Arena | Author: sitdev

- Implementacja modyfikacji ustawień obliczania arena ratingu w locie. (TrinityCore port).

#728
Quest: Battle for the Undercity | Author: Anakin (Aurora Project)

- Implementacja questu Battle for the Undercity.

#727
Core / Spell | Author: sitdev
Zamyka zgłoszenia: #604


- Implementacja nowego działania Blink.

#726
Core / Spell | Author: Crackaw
Zamyka zgłoszenia: #767


- Shadowstep: Poprawny teleport spella.

#725
Core / Spell | Author: Crackaw
Zamyka zgłoszenia: #1025


- Cat Form: W formie można wybrać dowolny Tracking.

#724
Core / Item | Author: Crackaw
Zamyka zgłoszenia: #884


- Glyph of Felguard: Glyph podwyższa ogólny attack power Felguarda o 20%.

#723
Core / Spell | Author: Crackaw
Zamyka zgłoszenia: #1012


- Mana Drain: Spell ten przerywa efekty CC na rzuconym targecie.

#722
Core / Guardian | Author: Afgann
Zamyka zgłoszenia: #991 (Critical)


- Poprawne łapanie agra przez guardiany.

#721
Core / Quest | Author: Afgann
Zamyka zgłoszenia: #952


- Song of Wind and Water: Przepisanie mechaniki questa, poprawny summon NPCków.

#720
Instance / Utgarde Pinnacle | Author: Afgann
Zamyka zgłoszenia: #969


- Boss Skadi the Ruthless: Dodanie animacji wystrzału harpunem.
- Boss Skadi the Ruthless: Poprawiony spawn addów podczas encountera.
- Boss Skadi the Ruthless: Dodanie bossowi spella Poisoned Spear, który nakłada dotę na gracza.

#719
Instance / Obsidian Sanctum | Author: Afgann
Zamyka zgłoszenia: #930


- Boss Vesperon: Debuff Twilight Torment znika wraz ze śmiercią Vesperona jeśli nie walczymy z Sartharionem.

#718
Core / NPC | Author: Afgann
Zamyka zgłoszenia: #334


- Sky Terror: Normalne działanie NPCka, reaguje on teraz na ataki.

#717
Core / Quest | Author: Afgann
Zamyka zgłoszenia: #940


- Quest Learning the Language: Dodanie progress tekstu do questa.

#716
Core / NPC | Author: Afgann
Zamyka zgłoszenia: #622


- Wild Wyrm: Komendy skilli wyskakują tylko graczom, którzy są pasażerami Wild Wyrmów.

#715
Instance / Temple of Ahn'Qiraj | Author: Afgann
Zamyka zgłoszenia: #797, #816


- Boss Fankriss the Unyelding: Poprawny spawn Vekniss Hatchlingów.
- Boss Fankriss the Unyelding: Entangle nakładają rootsy, które trwają 8 sekund.
- Boss Fankriss the Unyelding: Spawn of Fankriss dostają enrage po 20 sekundach.
- Boss Ouro: Boss stoi nieruchomo w ziemi.
- Boss Ouro: Dodanie animacji earthquake pod bossem.
- Boss Ouro: Poprawny visual spella Sweep.
- Boss Ouro: Gracz kręci się wewnątrz wiru Sand Blast.
- Boss Ouro: Poprawny spawn trashy Dirt Mound's Quake oraz Ouro Scarab podczas swoich faz.
- Boss Ouro: Boss dostaje Enrage na 20%, nie ma też już wtedy fazy podziemnej.
- Boss Ouro: Jeśli osoba trzymająca bossa jest poza jego zasięgiem melee wówczas boss castuje spell Boulder, którym rzuca w raid.

#714
Instance / Molten Core | Author: Afgann

- Boss Golemagg - Przepisanie encountera.
- Boss Lucifron - Przepisanie encountera.
- Boss Garr - Przepisanie encountera.
- Boss Sulfuron Harbringer - Przepisanie encountera.
- Boss Gehennas - Przepisanie encountera.

#713
Instance / Blackwing Lair | Author: Afgann

- Boss Vaelastrasz - Przepisanie encountera.
- Boss Chromaggus - Przepisanie encountera.
- Boss Ebonroc - Przepisanie encountera.
- Boss Firemaw - Przepisanie encountera.
- Boss Flamegor - Przepisanie encountera.

#712
Instance / Violet Hold | Author: Afgann
Zamyka zgłoszenia: #1033, #437, #254 (Shonsu)


- Boss Erekem: Posiada on spell Stormstrike, którego używa po śmierci addów.
- Boss Ichoron: Poprawne agrowanie bossa.
- Boss Lavanthor: Przepisanie encountera.
- Boss / Trash: Dodanie reputacji do mobów i bossów

#711
Core / Spell | Author: Crackaw
Zamyka zgłoszenia: #934


- Aury Spelli Fire Shielda oraz Thornsów nie stackują się.

#710
Core / NPC | Author: Shonsu
Zamyka zgłoszenia: #922, #921, #956, #949, #950, #162, #958, #113


NPC: Gorzeeki Wildeyes - poprawiono vendora
NPC: Anathemus - poprawienie frakcji
NPC: Winterskorn Raider - poprawiono zachowania npc
NPC: Thorim - poprawienie pozycji NPC
NPC: Frost Giant Stormherald - poprawienie frakcji NPC
NPC: Marsh Lurker - poprawienie zachowania NPC
NPC: Grimtotem Naturalist - poprawienie visuala

#709
Core / Object | Author: Shonsu
Zamyka zgłoszenia: #936, #946


Gameobject: The Holy Spring - poprawienie dropu
Gameobject: Statue of Queen Azshara - poprawienie interakcji

#708
Core / Quests | Author: Shonsu
Zamyka zgłoszenia: #935, #957, #959, #431


Quest: Crimson Crystal - poprawiono drop start itemu.
Quest: Gruesome, But Necessary | Author: Shonsu - poprawiono zachowanie quest itemu
Quest: A Warm Welcome - poprawienie dropu quest Itemu
Quest: Going Bearback - usunięcie nadmiarowego skilla, dodanie wilków
Zmiany z dnia 2017/05/16
Game
#707
Spell / Arcane Torrent | Author: Afgan

- Arcane torrent przerywa aktualny cast NPC z immune na silence.

#706
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Yogg-Saron: Timer spella Shadow Beacon ustawiony na 45 sekund.

#705
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Mimiron: Timer spella Shock Blast ustawiony na 30 sekund.
- Boss Mimiron: Timer spella Napalm Shell ustawiony na 5-10 sekund.
- Boss Mimiron: Timer spella Proximity Mine ustawiony na 40 sekund.
- Boss Mimiron: Timer spella Plasma Blast ustawiony na 45 sekund.
- Boss Mimiron: Timer spella Flame Suppressmant ustawiony na 5-15 sekund.
- Boss Mimiron: Timer spella Heat Wave ustawiony na 30 sekund.
- Boss Mimiron: Timer spella Frost Bomb ustawiony na 30-35 sekund.
- Boss Mimiron: Spell Rapid Burst ma 30-degree zasięgu od main targetu.
- Boss Mimiron: Spell P3Wx2 Laser Barrage ma 30-degree zasięgu od main targetu.
- Boss Mimiron: Prędkość movement ruchu Emergency Fire Bot zmniejszona do wartości 1.14.
- Boss Mimiron: Self-Destruct (enrage) nie missuje w graczy.
- Boss Mimiron: Losowy rozrzut Proximity Mine.
- Boss Mimiron: Flame Suppressmant gasi ogień wokół 10 yardów od bossa, oraz nakłada debuff Flame Suppressant na 8 sekund wszystkim graczom w zasięgu 10 yardów od bossa.
- Boss Mimiron: Losowa pozycja początkowa spella P3Wx2 Laser Barrage podczas fazy drugiej.

#704
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Steelbreaker: Poprawa spella Meltdown.
- Boss Steelbreaker: Fusion Punch zawsze trafi w gracza.

Zmiany z dnia 2017/05/10
Game
#703
Core / Slave Market | Author: sitdev

- Roszerzono logi o nowe informacje, zwiększone bezpieczeństwo dla kupujących.
- Sprawdzanie ilości postaci na koncie przy usuwaniu aukcji z slave marketu. (Max 10 postaci na koncie)

#702
Core / Player | Author: sitdev

- Wyłączono możliwość wysyłania itemów między frakcjami.

#701
Object / Dalaran Arena | Author: Monich

- Poprawiono pozycje Shadow Sight, teraz znajduje się poprawnie rogach areny. (Zamyka złoszenie: #646)

Zmiany z dnia 2017/05/08
Game
#700
Item / Riding Turtle | Author: Crackaw

- Rozwiązano problem z prędkością pływania w wodzie. (Zamyka złoszenie: #1002)

#699
Core / Arena | Author: sitdev

- Rozwiązano finalnie problem z obniżonym healingiem (-10 %) na arenach. Buff włączy się automatycznie na patchu 3.3.2.

#698
Core / Slave Market | Author: sitdev

- Dodano potwierdzenie zakupu postaci.
- Zwiększono życie sprzedawców, rozwiązuje problem z atakowaniem ich przez przeciwną frakcje.
Zmiany z dnia 2017/05/05
Game
#697
Core / Slave Market | Author: sitdev

- Naprawiono problem z wybieraniem postaci przy kupnie.
Zmiany z dnia 2017/05/04
Game
#696
Core / Exploit | Author: sitdev

- Fix possible gold exploit with some reagent items.

#695
Core / Ninja Looter | Author: sitdev

- Implement .listninja command that show ninja looters information.

#694
Core / Arena Queue | Author: sitdev

- Implement arena 3v3 and 5v5 world announcer. Enable or disabled announces by .arenainfo command.

#693
Core / Slave Market | Author: sitdev

- Implement slave market system core side.

#692
Class Rogue / Detect Traps | Author: Crackaw

- Detection range seated at 30 yd (Close issue: #984)

#691
Class Paladin / Hand of Protection | Author: Crackaw

- Patch 2.2.0: Blessing of Protection: This spell can no longer be cast on others when stunned. (Close issue: #919)

#690
Class Warlock / Seed of Corruption | Author: Crackaw

- Seed of Corruption will now exploit also after target death. (Close issue: #595)

Zmiany z dnia 2017/05/01
Game
#689
Event / Children's Week | Author: sitdev

- Fix Meeting a Great One quest (close issue #1005)

Zmiany z dnia 2017/04/27
Game
#688
Class / Warlock | Author: Monich

- Warlock summons will no longer chase enemies after using spells while on passive/follow stance (Close issue: #985)

#687
Class / Warlock | Author: Monich

- Warlock summons will now get their action bars updating properly after resummoning after leveling up (Close issue: #160)

#686
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Val'anyr, Hammer of Ancient Kings: Cofnięcie statystyk broni do wersji z ilvl 239.

#685
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Algalon: Dark Matter posiada 130k życia.
- Boss Algalon: Poprawna wartość melee damage Dark Matter.
- Boss Algalon: Zmniejszenie triggeru Black Hole zone.

#684
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Yogg-Saron: Hodir's Protective Gaze jest rzucany tylko na graczy.

#683
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss General Vezax: Wykluczenie regenu many z Water Shielda.
- Boss General Vezax: Wykluczenie resista podczas interrupta Searing Flames.
- Boss General Vezax: Boss castuje Searing Flames również w obecności Animusa.
Zmiany z dnia 2017/04/23
Game
#682
Core / Player | Author: sitdev

- Implement command for service of character restore.

#681
Core / Player | Author: sitdev

- Allow two side mail.

Zmiany z dnia 2017/04/21
Game
#680
Class / Rogue | Author: Monich

Combat Potency correctly procs on melee based spells (Close issue #380)

#679
Instance / Ulduar | Author: sitdev

Boss Yogg-Saron: Możliwość interruptowania Drain Life'a Immortal Guardianom.
Boss Yogg-Saron: Encounter zakończy się gdy raid zbije bossa poniżej 1.45% wartości życia Yogga.
Boss Yogg-Saron: Modyfikacja hitboxa bossa - combat reach wynosi 20y.

Zmiany z dnia 2017/04/20
Game
#678
Core / Vmaps | Author: jackpoz (TrinityCore)

- This patch fixes 2 issues with the vmap extractor. 1) Incorrectly converts vertex coordinates. 2) Forgets to convert coordinates on triangle indices.

#677
Core / PvP | Author: sitdev

- Force Battleground Dampening to be disabled until content 3.3.2

#676
Spell / Profession | Author: Crackaw

- Fix for Minning, Herbalism (close issue #927, #928)

#675
Spell / Warrior | Author: Crackaw

- Fix for Warrior Charge (close issue #941)

#674
Event / Highlord Kruul | Author: sitdev

- Correction for berserker timer.

Zmiany z dnia 2017/04/14
Game
#673
Core / Crash | Author: sitdev

- Fix possible crash at pet auras

#672
Core / Mechanic Taunt | Author: sitdev

- Implement Taunt Diminishing Returns. Pre 3.3.0 patch. (Close Issue: #944).

Zmiany z dnia 2017/04/13
Game
#671
Core / Reputation | Author: sitdev

- Spillover rep for Azeroth factions work until you hit 5999/6000 now (Close issue #945).

#670
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Mimiron: Emergency Fire Bot podchodzi do ognia na 12y, a spell Water Spray ma 15y zasięgu.
- Boss Mimiron: Stały cap ogni na Mimironie wynosi 50 ścieżek.

#669
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Freya: Rootsy na Freyi są immune na wszelkie CC.

#668
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Thorim: Runic Detonation targetuje tylko graczy.
- Boss Thorim: W wersji Hard Mode lecą 2x EoC.

#667
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Hodir: Przyśpieszony spawn friendly NPC w Flash Freezach po wipie.

#666
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss XT-002 Deconstructor: Wykluczenie bicia serca po jego zniknięciu.
- Boss XT-002 Deconstructor: Poprawione pozycjonowanie serca - plecy serca są tam gdzie plecy bossa.

#665
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Steelbreaker: Overwhelming Power zawsze trafi i zabije gracza.

Zmiany z dnia 2017/04/12
Game
#664
Quest: Blast the Infernals | Author: dr-j

- Poprawienie zaliczania questa (Close Issue: #925)

#663
NPC: Mai'Zoth | Author: Shonsu

- Korekta AI (Close Issue: #918)

#662
NPC: Thysta | Author: Shonsu

- Korekta AI (Close Issue: #917)

#661
Quest: Green Hills of Stranglethorn | Author: Shonsu

- Usunięcie możliwości powtarzania questów (Close Issue: #915)

#660
Item: Crimson Crystal Shard | Author: Shonsu

- Poprawienie dropu (Close Issue: #914)

#659
Quest: Saving Sharpbeak | Author: Rushor

- Dodanie eventu (Close Issue: #912)

#658
Core / Events | Author: sitdev

- Highlord Kruul chance to spawn at Orgrimmar or Stormwind.

#657
Core / Events | Author: sitdev

- Implement 'Extra Profession Chance' for some Holidays events

#656
Core / Services | Author: sitdev

- Implement X4 boost service for some Holidays events

#655
Core / Commands | Author: sitdev

- Implement .blizzlike command (allow to choose blizzlike or server rates)

#654
Class / Hunter | Author: Monich

- Added freezing trap glyph aura, works properly now (Fix part of Issue: #545)

#653
Profession / Fishing | Author: Monich

- Junk fishing loot now appears at inventory (Close Issue: #558)

#652
Class / Hunter | Author: Monich

- Fixed AP modifier for pets (Close Issue: #423)

Zmiany z dnia 2017/04/07
Game
#651
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Yogg-Saron: Drain Life Immortal Guardianów ma zwiększony cd.

#650
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Thorim: Uwzględnienie hitboxa graczy w range Chain Lightninga.

#649
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Flame Leviathan: Fix do turretów.

Zmiany z dnia 2017/04/06
Game
#648
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Yogg-Saron: Constrictor Tentacle pojawia się tylko na graczach.
- Boss Yogg-Saron: Guardian of Yogg-Saron są immune na wszelkie CC z wyjątkiem gripa.

#647
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Mimiron: Emergency Fire Bot narzuca silence Deafening Siren na 15 yardów.
- Boss Mimiron: Water Spray bije po 18-21k frost damage i odrzuca graczy na 200 yardów.

#646
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Thorim: Wykluczenie mana burna/mana draina na Thorimie.
- Boss Thorim: Zwiększony gcd spelli u Sif po castowaniu Frostbolt Volley i Frostbolt.
- Boss Thorim: Boss nie używa Lightning Charge przed pierwszą fazą.

#645
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Freya: Dodanie trzeciego Sun Beama.
- Boss Freya: Ancient Conservator nakłada Conservator's Grip.

#644
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Assembly of Iron: Poprawa lootu z Hard Moda w wersji 10man.
- Boss Runemaster Brundir: Chain Lighting oraz Lightning Whirl można przerwać na każdej fazie.
- Boss Runemaster Molgeim: Rune of Death zawsze pojawia się pod graczem.

Zmiany z dnia 2017/04/05
Game
#643
Raid / Molten Core | Author: Crackaw

- Naprawienie Issue #879, boss Geddon.

#642
Instance / Azjol-Nerub | Author: Monich

- Naprawienie Issue #124, boss Krikthir.

#641
Core / Bazaar | Author: sitdev

- Zmiana minimalnych wartości do wystawienia aukcji, odpowiednio: 50pp, 500g.

#640
Core / RaF | Author: sitdev

- Implementajca summowania friend blizzlike (AC)

#639
Core / Commands | Author: sitdev

- Usuniecie komendy summon friend.

#638
The Blightcaller Cometh | Author: Shon-su

- Correct completion text

#637
Quest: Healthy Dragon Sclae | Author: Shon-su

- Poprawka do dropu

#636
NPC: City Guards | Author: Shon-su

- Usuniecie Truesight Vision niektórym NPC

#635
Quest: The Master's Terrace | Author: Shon-su

- Minimialne korekcje

#634
Quest: Matter of Time | Author: Shon-su

- Poprawienie spawnu mobow

#633
NPC: Ghost of the Past | Author: Shon-su

- Implementajca AI

#632
NPC: Dormant Infernal | Author: Shon-su

- Implementajca AI

#631
NPC: Forlorn Spirit| Author: Shon-su

- Poprawienie AI

#630
NPC: Crimson Courier | Author: Shon-su

- Poprawienie formacji

#629
NPC: Fallen Hero | Author: Shon-su

- Poprawienie AI

#628
NPC: Rotting Worm | Author: Shon-su

- Poprawa zachowania

#627
NPC: Scarlet Executioner | Author: Shon-su

- dodanie AI

#626
NPC: Scarlet High Clerist | Author: Shon-su

- dodanie AI

#625
NPC: Nancy Vishas | Author: Shon-su

- przestawienie NPC

#624
NPC: Bleeding Hollow Tormentor | Author: Shon-su

- Poprawienie targetu fear-a

#623
Quest: Royal Gallery tabliczki | Author: Shon-su

- Dodanie brakujących, poprawienie pozycji obecnych

#622
Quest: Royal Gallery tabliczki | Author: Shon-su

- Dodanie brakujących, poprawienie pozycji obecnych

#621
Quest: Argent Dawn Commision | Author: Shon-su

- Poprawka Offer Text-u

#620
Quest: Getting the Bladespire Tanked | Author: Shon-su

- Poprawka

#619
NPC: Anduin Wrynn | Author: Shon-su

- Dodanie formacji
- Usunięcie gossipa z blednego patcha

#618
NPC: James Halloran | Author: Shon-su

- Dodanie formacji

#617
NPC: Terl Arakor | Author: Shon-su

- Usuniecie zbednego gossipa

Zmiany z dnia 2017/04/03
Game
#615
Bazaar System | Author: sitdev

- Implementacja akceptowania oferty przed zakupem.

#614
Core / Player | Author: sitdev

- Implementacja nagród za Rangi PvP

#613
Core / Player | Author: sitdev

- Poprawne dobieranie tytułu do frakcji

#612
Bazaar System | Author: sitdev

- Poprawiono wysyłanie płatności do sprzedawcy.

#611
Bazaar System | Author: sitdev

- Implementacja systemu Bazaar.

Zmiany z dnia 2017/03/29
Game
#610
Core / Player | Author: sitdev

- Imlpementacja obsługi tytułów PvP.

#609
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Yogg-Saron: Spell Psychosis nigdy nie będzie zresistowany. - Boss Yogg-Saron: Poprawiony loot emblemów z bossa w wersji 25man + 4keepersów.

#608
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Freya: Ancient Conservator posiada już swoją aurę z pacified/silencem.

#607
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Thorim: Aura of Celerity działa tylko na party priesta, który trzyma Warbringera w MC.

#606
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Hodir: Poprawiony loot z bossa w wersji 10man.

#605
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Flame Leviathan: Ciała Freya's Ward znikają po ich zabiciu.

#604
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Dodanie Runed Orbów do Vendorów Emblem of Conquest o wartości 18 EoC.

#603
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Wgranie łatek do bazy wymienionych w changelogu z dnia 23/03 (Loot Vezax HM/Winter Jormungar).
Zmiany z dnia 2017/03/23
Game
#602
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Thorim: Chain Lightning przeskakuje tylko po graczach.

#601
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss General Vezax: Poprawny loot w wersji Hard Mode.

#600
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Freya: Poprawny drop Emblem of Conquest w różnych wariantach zabijania bossa.
- Boss Freya: Dodanie Emblem of Conquest do Elderów.
- Boss Freya: Nature's Fury jest nakładane na dwie randomowe osoby.
- Boss Freya: Poprawione skalowanie życia Freyi wraz z każdym żyjącym Elderem.
- Boss Freya: Strengthened Iron Rootsy są rzucane na trzech losowych graczy.
- Boss Freya: Zwiększenie damage z Ground Tremora.
- Boss Freya: Poprawka do melee damage bossa.
- Boss Freya: Sun Beam pojawiają się na graczach.
- Boss Freya: Detonating Lashery są podatne na slowy i stuny.
- Boss Freya: Nie można rootsować Snaplashera.
- Boss Freya: Ancient Conservator nie jest podatny na slowy.

#599
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Steelbreaker: Overwhelming Power trwa 25 sekund w wersji 25man, i 60 sekund w wersji 10man.

#598
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss XT-002 Deconstructor: Spelle Gravity Bomb oraz Searing Light są castowane podczas Tantrum.

#597
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Flame Leviathan: Poprawiony loot w wersji Hard Mode.
- Boss Flame Leviathan: Gracze na Leviathanie są immune na Hodir's Fury, Thorims's Hammer, Mimiron's Inferno oraz Freya's Wardy.
Zmiany z dnia 2017/03/22
Game
#596
Instance / Naxxramas | Author: sitdev

- Przywrócenie orbu do Sapphiron's Lair.

#595
Instance / Naxxramas | Author: sitdev

- Boss Kel'Thuzad: Poprawa addów z 1 fazy.

#594
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Mimiron: Poprawka na P3Wx2 Laser Barrage na 4 fazie.

#593
Instance / Naxxramas | Author: sitdev

- Usunięto wersje Boost, przywrócono wartości i funkcje do wersji blizzlike.

#592
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss General Vezax: Spell Dispersion nie regenuje many.

#591
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Flame Leviathan: Shutdown wyrzuca gracza z bossa.
- Boss Flame Leviathan: Kwiatki nie biją graczy na Levku.
- Boss Flame Leviathan: Turrety respią się po Shutdownie.
- Boss Flame Leviathan: Żaden spell od gracza nie zostawia efektu na Leviathanie.

#590
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Yogg-Saron: Spell Psychosis targetuje tylko jedną osobę.

#589
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Runemaster Brundir: Ciało bossa spada na ziemie po jego ubiciu.

#588
Instance / Ulduar | Author: shon-su

- Dodanie dropu gemów Stormjewel do Bag of Fishing Treasure oraz Tiny Titanium Lockbox.

#587
Instance / Ulduar | Author: shon-su

- Conservatory of Life: Dodanie ścieżek dla trashy Guardian Lasher i Forest Swarmer.
Zmiany z dnia 2017/03/21
Game
#586
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Yogg-Saron: Malady of the Mind targetuje jedną osobe.

#585
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Kologarn: Respawn Right Arm oraz Left Arm ustawiony na 45 sekund.

#584
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Runemaster Brundir: Możliwość interruptu Lightning Whirla.

Zmiany z dnia 2017/03/19
Game
#583
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Flame Leviathan: Aktualizacja dla sekcji shutdown, powinno rozwiązać problemy z włączeniem hard mode.
- Boss Ignis the Furnace Master: Despawn Constructorów dołączonych do walki, po ukończeniu encounter'a.
- Boss Freya: Despawn Iron Rootów po wipe lub ukończeniu encounter'a.
- Boss Auriya: Fix Sonic Screech damage.

Zmiany z dnia 2017/03/18
Game
#582
Item / Emblem of Conquest | Author: sitdev

- Dodanie Emblem of Conquest do Ulduaru 25. Na Ulduarze 10 oraz wszędzie gdzie dotychczas występowały Emblem of Heroism bądź Emblem of Valor lecą wyłącznie Emblem of Valor.

#581
Location / Argent Tournament | Author: sitdev

- Włączenie lokacji Argent Tournament.

#580
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Algalon the Observer: Boss gubi threat jeśli się go wyprowadzi poza (przeznaczoną do jego bicia) platformę.

#579
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Yogg-Saron: Shadow Beacon jest losowo rzucany na 3-5 targety (Immortal Guardiany).

#578
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss General Vezax: Poprawny regen many z Shamanistic Rage, Judgements of the Wise oraz Aspect of the Viper.

#577
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- The Halls of Winter: Dodanie ścieżek ruchu npc Winter Rumbler oraz Winter Revenant.

#576
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Freya: Usunięcie visual Infernali na Nature Bombach.

#575
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Conservatory of Life: Dodanie NPC: Nature's Blade, Mangroove Ent, Ironroot Lasher, Guardian Lasher, Forest Swarmer.
- Conservatory of Life: Zmiana pozycji npc Nature's Blade.

#574
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Auriaya: Poprawne stackowanie aury Strenght of the Pack przez Sanctum Sentry.

#573
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss XT-002 Deconstructor: Life Spark zawsze ma threat na graczu pod którym się respi.

#572
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Ignis the Furnace Master: Boss posiada 20mln życia (3.1.2)

#571
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Flame Leviathan: Dodany crashfixy występujący na roślinach w wersji Hard Mode.
- Boss Flame Leviathan: Wszystkie efekty spella Ram na Salvaged Siege Engine mają 10y zasięgu.
- Boss Flame Leviathan: Skille Grab Pyrite oraz Eject Passanger działają poprawnie.

Zmiany z dnia 2017/03/15
Game
#570
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss General Vezax: Spell Dark Pact oraz item Dark Rune nie regają many.
- Boss General Vezax: Profound Darnkess bije po 750 shadow damage (3.1.2).

#569
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Mimiron: Wersja Hard Mode zwiększa dmg o 30% (3.1.2). - Visual
- Boss Mimiron: Enrage time 8 minut w wersji Hard Mode (3.1.2).
- Boss Mimiron: Boss rzuca 12x Proximity Mine.

#568
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Hodir: Buff Signed może osiągnąć 30 stacków.
- Boss Hodir: Aura Moonglight działa poprawnie.

#567
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Thorim: Spell Runic Mending refreshuje poprzedniego buffa zamiast dokładać kolejny.

#566
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Freya: Enrage time 8 minut (3.1.2).
- Boss Freya: Istnieją spelle, które uwalniają z Iron Rootsów (3.1.2).
- Boss Freya: Dodano spell Photosynthesis.
- Boss Freya: Freya pulla się tylko przez uderzenie.
- Boss Freya: Poprawa nature damage Sunbeam: 10.6-12.3k (3.1.2).
- Boss Freya: Snaplasher nie może być zatrzymany przez różne efekty, działają tylko efekty typu slow.
- Boss Freya: Spell Hardened Bark Snaplashera nie jest stackowany przez efekty damage over time oraz przez pety.
- Boss Freya: Usunięcie visuala Infernali.

#565
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Auriaya: Spell Terrifying Screech rzuca feara na 5 sekund (3.1.2).
- Boss Auriaya: Spell Strenght of the Pack stackuje +50% damage (3.1.2). - Visual
- Boss Auriaya: Zwiększony physical damage ze Sonic Screech: 231-268k (3.1.2).

#564
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Kologarn: Zwiększony nature damage z Focused Eyebeam: 4.1-4.8k (3.1.2).
- Boss Kologarn: Zwiększony physical damage z Stone Grip: 5.3k (3.1.2).
- Boss Kologarn: Zwiększony physical damage z Stone Nova: 7.4-8.6k (3.1.2).

#563
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Runemaster Brundir: Overload ma teraz 30y zasięgu.
- Boss Runemaster Brundir: Poprawne przerywanie wszystkich spelli z wyjątkiem Overloada.
- Boss Runemaster Brundir: Zwiększony nature damage z Lightning Whirl: 7.0-7.9k (3.1.2).
- Boss Runemaster Molgeim: Zwiększony shadow damage z Rune of Death: 5k co pół sekundy (3.1.2).

#562
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Antechamber of Ulduar: Dodanie NPC Hardened Iron Golem, Iron Mender oraz Lightning Charged Iron Dwarf.

#561
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss XT-002 Deconstructor: Buff Heartbreak zwiększa obrażenia o 40% (3.1.2). - Visual
- Boss XT-002 Deconstructor: Damage Gravity Bomb również ma teraz 12y radius.
- Boss XT-002 Deconstructor: Poprawna zależność spelli od buffa Heartbreak.
- Boss XT-002 Deconstructor: Life Spark ma 344k hp (3.1.2).

#560
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Ignis the Furnace Master: Zwiększony fire damage od spella Scorch Ground: 6.0-6.7k (3.1.2).
- Boss Ignis the Furnace Master: Zwiększony fire damage od buffa Molten: 4.7-5.2k (3.1.2).
- Boss Ignis the Furnace Master: Osoba w Slag Pot dostaje 7.5k fire damage co sekundę (3.1.2).
- Boss Ignis the Furnace Master: Silence od spella Flame Jets trwa 8 sekund.

#559
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Razorscale: Usunięcie visuala Infernali na turretach.

Zmiany z dnia 2017/03/14
Game
#558
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Thorim: Moby na arenie podczas pierwszej fazy są podatne na CC.

#557
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Mimiron: Zwiększenie damage Proximity Mine w wersji 10man.

#556
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Hodir: Timer Hard Mode został zwiększony do 150 sekund.
- Boss Hodir: Radius spadających Ice Shardów zmniejszony o 1 yard.

#555
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss XT-002 Deconstructor: Timer Berserka ustawiony na 7 minut.

Zmiany z dnia 2017/03/13
Game
#554
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Hodir: Flash Freeze nie działa na summon-pety.

#553
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Kologarn: Stone Grip musi otrzymać 150k damage w wersji 10man aby wypuścić gracza.
- Boss Kologarn: Poprawa pozycjonowania bossa po wipie.
- Boss Kologarn: Stone Grip nie łapie tanka w wersji 10 oraz 25man.
- Boss Kologarn: "Poprawna" śmierć gracza w ręce :)
- Boss Kologarn: Poprawa pullania bossa.


#552
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss XT-002 Deconstructor: Poprawa pullania bossa.
- Boss XT-002 Deconstructor: Spelle Gravity Bomb oraz Searing Light mają opóźniony pierwszy timer o 10-15 sekund.

#551
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Razorscale: Summony nie biją bossa w locie podczas 1 fazy.

#550
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Flame Leviathan: Boss poprawnie pulla się na graczy i maszyny.
- Boss Flame Leviathan: Poprawne działanie spella Tar.
- Boss Flame Leviathan: Efekt knockback spella Battering Ram działa również na maszyny.
- Boss Flame Leviathan: Spell Gathering Speed poprawnie zwiększa prędkość Leviathana.
- Boss Flame Leviathan: Liquid Pyrite który spadnie na ziemie, zdespawni się po 60 sekundach.
- Boss Flame Leviathan: Leviathan Defense Turrety są Immune na damage od maszyn.
- Boss Flame Leviathan: Gracz jest automatycznie zrzucany z Leviathana wraz z pojawieniem się aury Shutdown.
- Boss Flame Leviathan: Ponowna implementacja ognia Mimiron's Inferno (brak zapisu).
- Boss Flame Leviathan: Poprawienie mobów Warden of Life oraz Writhing Lasher.
- Boss Flame Leviathan: ID jest przypisane do raidu dopiero po zabiciu bossa.
- Boss Flame Leviathan: Możliwość zmiany miejsca w Demolisherze.
- Boss Flame Leviathan: Leviathan Defense Turrety zawsze się respią po Shutdownie.


#549
Instance / Vault of Archavon | Author: sitdev

- Boss Emalon the Storm Watcher: Poprawiony melee damage bossa oraz trasha Tempest Warder.
- Boss Emalon the Storm Watcher: Poprawione pullanie nowo zrespionych Tempest Minionów.

Zmiany z dnia 2017/03/11
Game
#548
Core / Loot: Save Loot System | Author: sitdev

- Implementacja systemu zapisywania lootu z bossów raid + dungeon

#547
NPC: Marticar | Author: Shon-su

- Zmiana czasu respawnu Marticar

#546
Object: Gromsblood | Author: Shon-su

- Zmiana pozycji Gromsblood w Blasted Lands

#545
Core / Quests: Wanted Quests | Author: Shon-su

- Poprawiano możliwość oddawania questów typu Wanted!

#544
Quest: The Thane of Voldrune | Author: Shon-su

- Despawnowanie kopii Proto-Drake Flamebringer

#543
Quest: Into The World Of Spirits | Author: Shon-su

- Przestawienie obiektu

#542
Item: Unidentified Plant Parts | Author: Shon-su

- Poprawiony drop Unidentified Plant Parts

#541
Quest: Feeding Arngrim | Author: Shon-su

- Arngrim będzie się pojawiał jedynie jeśli gracz posiada quest Feeding Arngrim

#540
Quest: Feedin' Da Goolz | Author: Shon-su

- Poprawa AI dla ghouli

#539
Quest: Bring 'Em Back Alive | Author: Shon-su

- Poprawiono możliwość wsiadania na wszystkie kodo

#538
Quest: Intercept the Reinforcement | Author: SnapperRy

- Przepisanie questa + dodanie poprawnej animacji

#537
Quest: Portals of Legion | Author: Dr-j

- Przepisanie questa

#536
Quest: Protect Kanati | Author: Shon-su

- Poprawiono zachowanie npc

#535
Instance: Zul'farrak | Author: Shonsu

- Dodano pull pobliskich scarab-ów w trakcie walki z Theka the Martyr

#534
NPC: Grinkle | Author: Shonsu

- Przestawienie pozycji npc

#533
NPC: Kruban Darkblade | Author: Shonsu

- Dodanie poprawnej animacji po wybraniu opcji dialogu

#532
Quest: Trial of the sea lion | Author: Shonsu

- Dostosowanie pozycji skrzyni do oznaczenia na mapie (Horda)

#531
Quest: The Stories Dead Men Tell | Author: Shonsu

- Dodanie poprawnej animacji

Zmiany z dnia 2017/03/10
Game
#529
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Yogg-Saron: Ostatnie poprawki do damage Immortal Guardianów
- Boss Yogg-Saron: Poprawne skalowanie życia Yogga w wersji 25man (patch 3.1)
- Boss Yogg-Saron: Buff Illusion Room blokuje korzystanie ze spelli Blink, Shadowstep oraz Demonic Circle: Teleport (patch 3.2)

#528
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Mimiron: Poprawiona wartosc damage ognia w wersji Hard Mode.

#527
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Kologarn: Poprawienie pozycjonowania spella Focused Eyebeam.

#526
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Runemaster Brundir: Wykluczenie wadliwego npc Overload Visual w wersji 10man.

#525
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss XT-002 Deconstructor: Poprawienie pozycjonowania Lightning Sparka w wersji Hard Mode.

#524
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Flame Leviathan: Poprawka do wpisu #512 - Spell Shutdown pojawia się w każdej odsłonie bossa.

Zmiany z dnia 2017/03/09
Game
#523
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Ulduar: Przygotowanie pod beta-testy. Wyłączenie lootu oraz achievementów.

#522
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Yogg-Saron: Guardian of Yogg-Saron ma zwiększone życie o 15%.
- Boss Yogg-Saron: Constrictor Tentacle spawni się pod graczem.
- Boss Yogg-Saron: Poprawiony visual Death Raya.
- Boss Yogg-Saron: Death Ray zawsze trafi gracza (z wyjątkiem gracza z efektem Malady of the Mind, patch 3.2)
- Boss Yogg-Saron: Zgodne rozstawienie portali.
- Boss Yogg-Saron: Malady of the Mind oraz Psychosis nie jest castowane w graczy, którzy mają <30 sanity.
- Boss Yogg-Saron: Dodanie brakujących macek w mózgu.
- Boss Yogg-Saron: Lich King w mózgu jest Immune na wszelkie ataki.
- Boss Yogg-Saron: Immortal Guardian ma zwiększone życie o 15% oraz poprawiony melee damage (patch 3.1.1)
- Boss Yogg-Saron: Yogg-Saron zaczyna trzecią fazę z 37% swojego życia (patch 3.1.1).
- Boss Yogg-Saron: Zwiększenie zasięgu encountera do 105 yardów.

#521
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Algalon the Observer (25): Poprawienie damage Dark Matter.
- Boss Algalon the Observer (25): Poprawienie melee damage Algalona.
- Boss Algalon the Observer: Boss nie leci za graczem znajdującym się w powietrzu.

#520
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss General Vezax (25): Saronite Animus pojawia się po x8 Saronite Vaporach (patch 3.2)
- Boss General Vezax (25): Zwiększenie melee damage Vezaxa.
- Boss General Vezax (25): Vezax oraz Animus mają zwiększone wartości życia (patch 3.2)

#519
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Mimiron (25): Zwiększenie damage z Proximity Mine.
- Boss Mimiron (25): Poprawienie spella Rapid Burst na fazie drugiej.
- Boss Mimiron (25): Spell z drugiej fazy P3Wx2 Laser Barrage występuje również na fazie czwartej (patch 3.1.1)

#518
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Freya: Ancient Water Spirit przestał być podatny na spelle interrupt (patch 3.1.2)

#517
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Thorim (25): Chain Lightning posiada nieograniczoną ilość targetów (patch 3.1.2).
- Boss Thorim (25): Poprawa spella Unbalacing Strike (patch 3.1.2)

#516
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Hodir (25): Event Hard Mode jest aktywny jeśli ubije się bossa w ciągu 2 minut.

#515
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Kologarn: Zwiększenie melee damage.
- Boss Kologarn (25): Stone Grip wymaga otrzymania większej ilości obrażeń by wypuścić graczy (patch 3.1.1).

#514
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Runemaster Molgeim: Poprawne działanie Rune of Summoning w wersji Hard Mode.
- Boss Runemaster Molgeim: Poprawna wartość wybuchu Lightning Blast w wersji Hard Mode.
- Boss Runemaster Brundir: Schodzenie bossa na ziemie po efekcie Lightning Tendrils.
- Boss Runemaster Brundir: Zwiększenie damage ze spella Overload.
- Boss Runemaster Brundir: Usunięcie wadliwego npc Overload Visual podczas castu spella Overload.

#513
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss XT-002 Deconstructor (25): Ponowna poprawa czasu Tympanic Tandrum (brak zapisu) (patch 3.1.1a)

#512
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Flame Leviathan: Shutdown występuje tylko w wersji Hard Mode (4T).

Zmiany z dnia 2017/03/03
Game
#511
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss XT-002 Deconstructor (25): Implementacja bossa z patcha 3.1.1a
- Boss XT-002 Deconstructor (25): Wydłużenie czasu Tympanic Tantrum do 12 sekund.
- Boss XT-002 Deconstructor (25): Heart of the Deconstructor ma zwiększoną ilość życia.
- Boos XT-002 Deconstructor (10/25): Addy na fazie serca wychodzą z trash spotów >85yardów.
- Boss XT-002 Deconstructor (25): Berserk ustawiony na 8 minut.

#510
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Ignis the Furnace Master (25): Odpowiednie skalowanie życia (patch 3.1.1)

#509
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Razorscale (10/25): Poprawienie initial damage ze spella Devouring Flames.
- Boss Razorscale (10/25): Dark Rune Sentinel ma odpowiedni damage z Whirlwinda.
- Boss Razorscale (25): Berserk ustawiony na 8 minut.


#508
Instance / Ulduar | Author: sitdev

- Boss Flame Leviathan (25): Odpowiednie skalowanie życia z towerów (patch 3.1.2)
- Boss Flame Leviathan (10/25): Efekty Shutdown oraz Circiut Overload nakładają się poprawnie.
- Boss Flame Leviathan (10/25): Poprawiono mechanikę wystrzeliwania graczy na Demolisherze.
- Boos Flame Leviathan (10/25): Implementacja nowej drogi ognia "Mimiron's Inferno" w wersji Hard Mode.


Zmiany z dnia 2017/02/28
Game
#507
Instance / Ulduar | Author: Shon-su

- Implementacja sniff data z oficjalnego serwera dla Trashu.

#506
Spell / Mage: Brain Freeze | Author: sitdev

- Uruchamianie Brain Freeze wyłacznie z zaklęć mających efekt chill i zadających obrażenia.

#505
Quest: Cleansing the Waters | Author: sitdev

- Implementacja sniff data z oficjalnego serwera, rozwiązuje issue #740

#504
Instance / Naxxramas | Author: sitdev

- Boss Noth the Plaguebringer: Implementacja fazy enrage po 3 zejściu z balkonu
- Boss Grobbulus: Slime Spray nie powinien już missować targetów

#503
Instance / Temple of Ahn'Qiraj (vanilla) | Author: sitdev

- Boss Ouro: Ouro spawner, teraz poprawnie summonuje Ouro, wyłączenie możliwości targetowania
- Boss Battleguard Sartura: Poprawiono melee attack time.

#502
Spell / Warlock: Demonic Empowerment | Author: Crackaw

- Poprawiono działanie na mechanikę Fear - rozwiązuje issue #667

#501
Spell / Shaman: Reincarnation | Author: Crackaw

- Poprawiono zabieranie reagentu po użyciu Reincarnation.

#500
Spell / Rogue: Vanish | Author: Crackaw

- Przepisano mechanikę działania Vanish - wyeleminowano issue #717

#499
Mount: Black Qiraji Battle Tank | Author: sitdev

- Wyłaczenie możliwości korzystania na mapach PvP

#498
Quest: A Dire Situation | Author: Shon-su

- Poprawne naliczanie wykorzystania quest itemu jednorazowo.

#497
NPC: Getting the Bladespire Tanked | Author: Shon-su

- Poprawiono SmartAI - wyeleminowano problem z ukończeniem questa.

#496
NPC: Crazed Water Spiryt | Author: Shon-su

- Korekcja na movement, npc mogą się poruszać bezproblemowo.

#495
NPC: Roxi Ramrocket | Author: Shon-su

- Poprawiona SmartAI - npc teraz poprawnie wykonuje patrol + emote naprawiania samolotu.

#494
Quest: The tome of divinity | Author: Shon-su

- Poprawiono ID źródłowego itemu.

#493
Quest: Fortunate Misunderstanding | Author: Shon-su

- Poprawiono SmartAI dla Injured Rainspeaker Oracle

#492
NPC: Guardian of Icecrown | Author: Shon-su

- Korekcja na immune mask.
"The Guardians are immune to all CC (including Shackles) in both normal and heroic Naxxramas"

#491
Quest: Battle of the Crimson Watch | Author: Shon-su

- Poprawiono kod źródłowy, wyeleminowano braki zgłoszone w issue #321

#490
Quest: The Mindless Ones | Author: Shon-su

- Poprawiono możliwość otrzymania questa przez inne rasy.

#489
Quest: Take No Chances | Author: Shon-su

- Poprawiono quest objectives Farshire Grain. Od teraz object (worek) despawnuje się po użyciu Wendy's Torch.

#488
Quest: Missing Scouts | Author: Shon-su

- Poprawiono pozycje spawn Frostborn Scout

Zmiany z dnia 2017/02/23
Game
#487
Core / Character: Death Knight | Author: sitdev

- Fix problem with reset hearthstone location after Death Knight transfer.

Zmiany z dnia 2017/02/20
Game
#487
Core / Crash: Borean Thundra | Author: sitdev

- Fix a crash with Beryl Sorcerer this commit revert '#470 Quest: Abduction | Author: Shon-su'

#486
Instancja: Ulduar (25 man ONLY) part 1 | Author: sitdev

- Flame Leviathan: Stackowanie HP z Towers zwiększone do 50 % z 40 %.
- Ignis: Korekcja damage z Flame Jets.
- Ignis (trash): Korekcja melee damage.
- Razorscale: Enrage skrócony 8 minut.
- Razorscale (dark rune sentinel): Korekcja damage dla Whirlind.
- XT002: Naprawiona ilość zadawanego damage z Void Zone.
- XT002: Gravity Bomb poprawiona ilość zadawanego damage.

#485
Spell: Visual Damage | Author: sitdev

- Poprawiony visual, teraz damage jest zadawany w momencie dotarcia spell'u do targeetu (głównie pojazdy).

#484
Mount: Big Blizzard Bear

- Korekcja na prędkość mounta w lokacjach, które zezwalają korzystania z fly mount.

#483
NPC: Transfer | Author: sitdev

- Aktualizacja npc od transferu do wartości dodatku WotLK.

#482
Crash: Vehicle | Author: sitdev

- Aktualizacja delay pozycji w pojazdach.

#481
Boss: Highlord Kruul | Author: sitdev

- Implementacja skryptów po stronie core dla Highlord Kruul.

#480
Item: Soul Preserver | Author: sitdev

- Korekcja dla proc chance do wartości blizzlike.

#479
Spell / Rogue: Vanish | Author: Crackaw

- Patch 1.1.0 (2004-11-07): Will now cancel spells in progress and missiles in flight if they are being cast at the vanished player.

#478
Quest: Roll the Bones | Author: Shon-su

- poprawiony drop Dinosaur Bone.

#477
Boss: Emperor Vek'nilash | Author: Shon-su

- Dodanie broni.

#476
Quest: Harp on This! | Author: Shon-su

- Poprawiony despawn po wyjściu z pojazdu.

#475
Quest: Tomb of the Lightbringer | Author: Shon-su

- Poprawiono tempo chodzenia + reagowanie na atak

#474
NPC: Kruban Darkblade | Author: Shon-su

- Poprawiona pozycja

#473
Quest: Favor for Krazek | Author: Shon-su

- podniesiono szansę spawnu Bloodstone ore.

#472
Item: Deadly Gladiator's Waraxe | Author: Shon-su

- poprawienie ceny

#471
NPC: Guards | Author: Shon-su

- dodanie Truesight Vision

#470
Quest: Abduction| Author: Shon-su

- quest zostanie zaliczony dopiero po doprowadzeniu moba do npc

#469
Quest: Stunning View | Author: Shon-su

- dodano możliwość zmiany w ghoula

#468
Npc: Kuk'uq | Author: Shon-su

- dodano animacje

#467
Quest: Herzul Bloodmark | Author: Shon-su

- poprawiono ścieżkę

#466
NPC: Nargle Lashcord | Author: Shon-su

- dodanie Deadly Offhandów

#465
NPC: Faction Leaders | Author: Shon-su

- dodanie umiejętności

#464
Quest: Killing Time | Author: Shon-su

- dodano portal

#463
Instance: Blackrock Depths | Author: Shon-su

- Poprawiono zadawanie obrażeń przez Ironhand Guardian

#462
Item: Defender of the Timbermaw | Author: Shon-su

- poprawiono zachowanie guardiana

#461
NPC: Razomaw Wolf | Author: baric

- poprawiono aggro

#460
NPC: Tua'kea | Author: Afgan

- dodanie animacji

#459
Quest: Evil Dravs Near | Author: Shon-su

- poprawiono zaliczanie questa

#458
Quest: Ruthless Cunning | Author: Shon-su

- poprawiono działanie quest itemu

#457
NPC: Fordragon Hold | Author: Shon-su

- Poprawiono zachowanie npc-ów w Fordragon Hold

#456
Quest: Just Following Orders | Author: Shon-su

- Poprawiono resetowanie się NPC

#455
Quest: Naxxramas | Author: Shon-su

- usunięto questy dotyczące starej wersji Naxxramas

#454
Object: Dark Coffer | Author: Shon-su

- dodano loot table

#453
NPC: Gutripper | Author: Shon-su

- dodano odporność na CC

#452
Quest: Gluttonous Lurkers | Author: Shon-su

- unimożliwiono zbieranie wielokrotnie itemu z jednego npc

#451
NPC: Franclorn Forgewright | Author: Shon-su

- NPC powinien być widoczny tylko dla martwych graczy

#450
NPC: Spirit of Ar'tor| Author: Shon-su

- NPC powinien pojawić się po wykonaniu questa Demonic Crystal Prisons

Zmiany z dnia 2017/02/14
Game
#448
Profession: Fishing | Author: sitdev

- Naprawiona możliwość łowienia na mostach i podobnych tego typu lokacjach.

#447
Spell / Warlock: Inferno | Author: sitdev

- Naprawione skalowanie cast time z haste gracza.

#446
Spell / Death Knight: Blood Tab | Author: Monich

- Blood Tab teraz poprawnie aktywuje zużytą runę, a następnie zmienia ją w runę Death.

#445
Spell / Paladin: Argent Defender | Author: Monich

- Poprawione procowanie spella w niektórych przypadkach.

#444
Quest: The Mindless Ones | Author: Shon-su

- Poprawiono możliwość rozpoczynania questa przez inne rasy.

#443
Item: Magic Dust | Author: Shon-su

- Poprawiono niemożliwość targetowania graczy.

#442
Quest: Dragonmaw Race: Corlok the Vet | Author: Shon-su

- Poprawiona pozycja ground waypoint'ów.

#441
Gameobject: Azure Dragonshrine | Author: Afgann

- Poprawiono ruchomy efekt na platformie przez dodanie poprawnego obiektu.

Zmiany z dnia 2017/02/13
Game
#440
Event / Item: Love in the air necki | Author: sitdev

- Wyłączenie necków z Love in the air do contentu 3.3.0 (zgodnie z blizzlike)

#439
Quest: Something Stinks | Author: sitdev

- Nakładanie "Heavily Perfummed" na wszystkich guard'ów w stolicy.

#438
Spell Aura: Charm Collector | Author: sitdev

- Dodano atrybut do aury, rozwiązuje problem z dropowaniem itemu z eventu po śmierci.

#437
Quest: Crushing the Crown | Author: sitdev

- Poprawka na targetowanie itemu [Snagglebolt's Khorium Bomb]

#436
Core Commands: .friendsummon | Author: sitdev

- Implementacja komendy: .friendsummon w celu możliwości summowania znajomych z usługi RaF

#435
Core Crash: Spell Hunter | Author: sitdev

- Poprawka na możliwy crash przy spellu Volley.

#434
Spell Death Knight: Bone Shield | Author: sitdev

- Poprawiony drop charge przy atakach z klasy player.

#433
AntiCheat: Hack detection | Author: sitdev

- Ignorowanie kont z rangą GameMaster przy uruchomianiu wykrywania pakietów movement.

#432
Instancja: Utgarde Keep | Author: Shon-su

- poprawienie eventu na ostatnim bosie - połaczenie mobów w grupy tak by reagowały na ataki

#431
Quest: Agamaggan's Agility, Agamaggan's Strength | Author: Shon-su

- po wykonaniu questa gracz zostanie nagrodzony poprawnym buffem

#430
NPC: Earthbinder Galandria Nightbreeze | Author: Shon-su - poprawienie resetu NPC.

- Od teraz poprawnie powinien umożliwiać oddanie questa.

#429
Quest: Investigate the Alchemist Shop | Author: Towoku

- przepisanie questa

#428
Quest: New Recruit | Author: Shon-su

- Lithe Stalker możliwy jest do przejęcia tylko gdy ma poniżej 30 procent życia

#427
NPC: Unyielding Knight | Author: Shon-su

- wyposażenie mobów w miecz

#426
NPC: Unyielding Footman | Author: Shon-su

- Wyposażenie mobów w miecz

#425
NPC: Alliance Brigadier Genera | Author: Shon-su

- dodanie brakującego spawnu

#424
NPC: Grizzly Bear | Author: Shon-su

- Korekta AI

#423
NPC: Wooly Mammoth Bull| Author: Shon-su

- Umiejętności mamuta nie powinny zadawać obrażeń graczom

#422
Quest: The Ancient Armor of the Kvaldir | Author: Killyana

- przepisanie questa

#421
NPC: StormPeaks Mobs| Author: Shon-su

- dostosowanie loot-u mobów

#420
Quest: Orabus the Helmsman| Author: Shon-su

- korekta zachowania mobów ze statku. Powinny atakować gracza.

#419
Quest: Gathering Leather | Author: Shon-su

- quest powinien być dostępny tylko dla osób z Skinningiem

#418
Gameobject: Stormwind Forge | Author: Shon-su

- dostosowanie pozycji obiektu do visuala

#417
NPC: Injured Rainspeaker Oracle | Author: Shon-su

- poprawienie resetu NPC tak by możliwe było rozpoczęcie questa

#416
Quest: Kindness | Author: Shon-su

- poprawienie zachowania smoków tak by odlatywały po najedzeniu się

Zmiany z dnia 2017/02/10
Game
#415
Instancja: Oculus | Author: Monich

- Poprawiono: Stop Time powinien stunować teraz tylko smoki, które latają wokół oculusa.

#414
Spell / Death Knight | Author: Crackaw

- Naprawiony ICD dla pobierania charge z aury Bone Shield

#413
NPC: The Deathstalkers | Author: Shon-su

- Poprawiono, ukończenie questa powinno odbywać się u Varimathras zamiast Aleric Hawkins'a .

#411
NPC / SAI: Image of Archmage Modera i Commander Saia Azuresteel | Author: Shon-su

- Poprawienie NPC, teraz powinny wykonywać rozmowę przy mapie. Image of Archmage Modera - naprawiona lewitacja.

#410
NPC: Ziggurat Defender | Author: Shon-su

- Usunięcie niepoprawnego spawnu NPC.

#409
Quest: Death from Below | Author: Shon-su

- Zwiększenie odstępu między falami.

#408
NPC: Windroc Matriarch | Author: Shon-su

- Poprawiony czas trawnia summoned.

#407
Quest: Escape Through Force | Author: Shon-su

- Poprawiony SmartAI dla w/w quest'a. NPC powinien atakować "moby" i na zakończenie wypowiedzieć "We made it...Thank you again"

#406
NPC: Thassarian | Author: Shon-su

- Poprawiona kolejność otrzymywanych questów

#405
NPC / SAI: Repurposed Technology | Author: Shon-su

- Poprawione jednorazowe użycie quest item na jednym npc.

Zmiany z dnia 2017/02/08
Game
#404
Spell / Hunter: Volley

- Naprawione przerywanie autohit przy wycastowaniu Volley

#403
Core / Crash Fix

- Naprawienie potencjalnego crasha na Outlandzie (TC)
- Naprawienie wszystkich przypadków crasha klienta gry w momencie wciskania przycisku "ESC" po wycastowaniu spella (TC)

#402
Spell / Warlock: Improved Healthstone

- Improved healthstone teraz poprawnie zwieksza hp rowniez healthstona zrobionego w Ritual of soul

#401
NPC: Hezrul Bloodmark

- Poprawione patrolowanie i grupowe aggro.

#400
Object: Ogre Head On A Stick

- Poprawione po kliknięci ukazywanie się głowy na włóczni.

#399
NPC: Tempest-Forge Peacekeeper

- Usunięto niepoprawne spelle.

#398
Quest: Triage

- Zmniejszeniie wartości ubywającego HP, rozwiązuje problem z ukończeniem zadania bez macro.

#397
NPC: Wastewander Rogue

- Poprawione chodzenie w niewidzialności.

Zmiany z dnia 2017/02/06
Game
#396
Battlefield: Wintergrasp

- Wyeliminowanie sytuacji, gdzie jedna frakcja po DC rozpoczyna WG z czterema warsztatami

#395
Spell Warrior: Charge

- Implementacja ponownego przeliczania scieżki (pathfinding) targetu po nałożeniu stunu, rozwiązuje finalnie problem z niedobieganiem do targetu gdy ten jest na mouncie lub ucieka.

#394
Spell Warrior: Charge, Intercept

- Implementacja spell delay dla efektu stun ze spelli Charge, Intercept.

#393
Spell: Gift of Twillight

- Poprawiona mechanika aury - redukcja damage taken by 100% również dla SpellDamage. Poprzednio redukowała jedynie obrażenia od melee hitów.

#392
The Eye of Eternity

- Zablokowanie odpalania się talentu Spirit of Redemption w przypadku wipe na fazie 3, co powodowało brak przycisku "Release Spirit" po jego dezaktywacji.

#391
Creature: Sapphiron

- Poprawiony visual bossa, który wisiał w powietrzu po wipe na fazie drugiej. Obecnie po wipe boss resetuje swoją pozycję.
- Poprawka dla nieznikających Ice Tomb w przypadku wipe. Teraz znikają one po resecie encountera.

#390
Spell: Beacon of Light

- Zablokowanie triggerowania spella Judgement of Light. Poprzednio proc z Judgement of Light leczył target, na którym znajdował się Beacon of Light.

#389
Pet/AI: Ebon Gargoyle

- Połączenie AI Ebon Gargoyle z Ghoulem, które pozwala na sterowanie Gargoylem przy wykorzystaniu pet bar Ghoula.

#388
Spell: Victory Rush

- Dodany proc z killing blow właśnie tym spellem.

#387
Spell: Misdirection

- Poprawka na trigger spelli, które nie zadają obrażeń.

#386
Creature: Kurzen Commando

- Poprawione wchodzenie w tryb Stealth.

#385
Quest: Mission the Abyssal Shelf

- Poprawka na quest item "Area 52 Special". Od teraz bomba zadaje obrażenia jedynie mobom.

#384
Creature: Noth the Plaguebringer

- Poprawiono pozycję bossa w przypadku śmierci na balkonie. Od teraz ciało Notha będzie pojawiało się na środku sali z możliwością lootowania zwłok.

#383
NPC: Deathguard Molder

- Usunięcie jednego ze zdoublowanych NPC.

#382
NPC: Magister Dath'omere

- Poprawiona pozycja NPC.

#381
Movement: Przyśpieszenie pakietów ruchu

- Rozwiązany problem z przesuwającymi się postaciami po stunlock'u.

#380
Quest: Planting the Banner

- Poprawiono atakowanie falami osobnika na szczycie wieży.

#379
NPC: High Captain Justin Bartlett

- Poprawiona kolejność otrzymywania questów

#378
NPC: Prince Valanar

- Poprawiona pozycja NPC.

#377
NPC: Spirit of Ar'tor

- Korekcja frakcji NPC w celu poprawienia atakowania NPC przez inne creature.

#378
NPC: Magister Dath'omere

- Poprawiona orientacja NPC.

#377
Conditions: Human Illusion

- Poprawiono priorytet form na następujący: Druid's Form > Human Illusion > Humanoid Form

#376
Conditions: Bone Gryphon

- Poprawiono wybór targetu na Onslaught Gryphon Rider

#375
NPC: Hierophant Liandr

- Poprawiony emote state, Hierophant teraz poprawnie wykonuje emote siedzenia.

Zmiany z dnia 2017/01/31
Game
#374
Quest: Npc Lorgus Jett

- Poprawienie kodu SmartAI, które jednocześnie rozwiązuje issue #392, podziękowania dla: Shon-su

#373
Quest: Frankly, It Makes No Sense...

- Poprawka dla Arcano Scorpio, usunięcie możliwości abuse questa poprzez wycastowania kilkukrotnie aury na jednym targecie.

#372
Quest seria: Battle at Valhalas

- Obróbka wszystkich questów z serii Battle at Valhalas, rozwiązanie problemów ze znikającymi bossami i zaliczaniem questa.

#371
Item: Hateful Gladiator's Redoubt

- Dodanie brakującej statystki: 14 mana per 5 sec. (MOŻE WYMAGAĆ USUNIĘCIA FOLDERU CACHE)

#370
Quest: Song of Wind and Water!

- Poprawne skalowanie spelldamage dla spelli Haiphoon, the Great Tempest.

#369
Gameobject: Dangeours!

- Poprawienie pozycji obiektu, podziękowania dla: Neos3452

#368
Quest: Mastery of the Crystals

- Poprawienie quest itemów: Crystal of the Violent Storm, Crystal of Unstable Energy, Crystal of the Frozen Grip.
- Teraz użycie powyższych itemów powoduje odpowiednie castowanie spelli wywołanych przez summowane krzyształy
- Poprawienie flagi krzystałów w celu uniknięcia możliwości ich targetowania

#367
Spell: Spellweave/Moonshroud/Ebonweave

- Poprawka na dodawanie odpowiedniej aury po utworzeniu clothow w Dragonblight.
- Odpowiednio: Moonshroud - Moonshroud Residue, Spellweave - Nexus Residue, Ebonweave - Residue of Darkness

#366
Core / Commands (premium teleport)

- Teleport dla booty bay od poziomu 30 (poprzednio poziom 35)

#365
Core / Commands (unstuck)

- Przywrócenie poprzedniej wersji unstuck'a (poprawnej)
- Dodanie cooldown'u do komendy (60 sekund)
- Minimalna optymalizacja

Zmiany z dnia 2017/01/30
Game
#364
Core / Event (Lunar Festival)

- Włączenie eventu Lunar Festival + poprawienie znikających achivment'ów zdobytych w tym evencie.

- Poprzednio zdobyte achivment'y zostaną przywrócone z następnym update.

Zmiany z dnia 2017/01/28
Game
#364
Battleground

- Włączenie możliwości zdobywania experience.

#363
Dungeon Finder

- Włączenie reward'ów dla Dungeon Finder (experience + gold) bez item'ów.

Zmiany z dnia 2017/01/27
Game
#362
Creature: Torseg the Exiled

- Poprawiony addon, Torseg teraz poprawnie wykonuje emote snu przy ognisku.

#361
Creature: Tallhorn Stag

- Poprawione wchodzenie w evade, wyeliminowano wieszanie się po zabiciu targetu.

#360
Creature: Venture co excavator

- Zmniejszony zasięg Piercing Blow do wartości melee.

#359
Creature: Mosh'Ogg Witch Doctor

- Poprawiona flaga castu dla spelli - brak możliwości castowania podczas polymorph lub innych efektów o podobnej mechanice.

- Naprawiony totem Ward of Laze, totem teraz się nie porusza i poprawnie nakłada aure "Ward of Laze effect"

#358
Quest: Escape Through Force, Escape Through Stealth

- Poprawka dla NPC Volcor (poprawne wykrywanie targetów) - quest jest teraz wykonalny.

#357
Quest: Banshee Revenge

- Summowanie NPC Overthane Balargarde wyłącznie przy posiadaniu quest'a
- Możliwość summowania NPC Overthane Balargarde tylko jeden raz

#356
Quest: Supplies to Auberdine

- Poprawiona scieżka dla NPC "Feero Ironhand", teraz nie wpada on w tekstury przy wykonywaniu questa.

#355
Item: Poprawka na itemy z spell charge (auction house)

- Naprawiony pakiet wysyłany do klienta gry przy tworzeniu itemów z spell charge.
Teraz bez problemu można wystawić na aukcje itemy takie jak: "Amulet of the Moon".

#354
Quest: Very Tasty!

- Poprawiony summon timer Angry Murloc (teraz spokojnie można podnieść loot)

#353
Quest: Lard Lost His Lunch

- Summowanie Vilebranch Kidnapper wyłącznie przy posiadaniu quest'a
- Dodane sprawdzanie poprzednio wywołanych Vilebranch Kidnapper

#352
Quest: Recover the Cargo

- Poprawiona pozycja obiektów Shipwreck Debris
- Naprawiony despawn obiektów po użyciu quest itemu
- Naprawiony summon Mirefin Ambusher po użyciu quest itemu
Zmiany z dnia 2017/01/26
Game
#351

The Obsididian Sanctum

- zmniejszony Spawn Lava Blaze
- Lava Blaze poprawione bicie z melee (około 800 w tanka)
- Tenebron's Portal - w portalu pojawia się więcej jaj + usuniete niepoprawny spawn Twilight Whelp
- Sciagnie Twilight Torment po zabiciu Acolyte of Vesperon
- Smoki i Lava Blaze despawnują się teraz po zabiciu Sarthariona

The Eye of Eternity

- Poprawiony spell "Static Field" rzucany na 3 fazie. Teraz pozycjonuje się poprawnie jeżeli gracze znajduja się nad bossem.
Zmiany z dnia 2017/01/24
Game
Fix for Malygos (prevent destroy platform by players with saronite bomb etc)
OS Sartharion fix for Lava blaze, reset dragons at enter fight
Zmiany z dnia 2017/01/22
Game
Fix unstuck issues
Zmiany z dnia 2017/01/20
Game
Prophet of Akali - Despawn after 3 minutes.
Remove uneeded sql file from Daily Heroic Quest's
Fix build of new command.
Fix for [Quest] 11061 - A Father's Duty (part 2 of 2) bug #482
Fix for [Quest] Galen's Escape #497
Fix for [BOSS] Bloodlord Mandokir #516
Fix for [INSTANCE][BOSS]Kael'thas Sunstrider #549
Fix for [QUEST] Blackfathom Villainy #550
Fix for [SPELL] Gouge a Shield Block #557
Fix for [QUEST] Convocation at Zol'Heb [12730]
Fix for [Quest] Torgos! #472
Zmiany z dnia 2017/01/19
Game
Update commands
Zmiany z dnia 2017/01/18
Game
Ticket message
Grobbulus Mutating typo.
Eternity EoV loot at [Alexstrasza's Gift]
Enable Eye of Eternity
Remove commit 02eb350 due to c2051a4
Remove commit 9a158cb - all old sunwell updates already has been added to our world structure!
Final Naxxramas update, some performance, white spaces, revert 10 man mode to Blizzlike.
fix for Sludge Belcher respawn timer.
Kelthuzad fix for guardian of icecrown and update timers.
Maexxna update timers of 25 man.
build fix
Faerlina fix for summons chain pull
Zmiany z dnia 2017/01/16
Game
Proof of Demise emblems update.
Fixes for EoE
Fix for Malygos - power sparks stop moving at root or stun state + correct immune mask.
Zmiany z dnia 2017/01/15
Game
Fix for possible crash of commit acc781c and c530b33
Dark Portal event, also revert Pit Commander spawn point change and fix for issue #168 [NPC] Wrath Master
Reset CD at duel start also in Dalaran.
Zmiany z dnia 2017/01/14
Game
Move Pit Commander (18945) out of questing area to his rightful spawn point.
Fix for issue #231 [NPC][Quest] Fiora Longears by Shonsu
Fix for issue #145 [INSTANCE][NPC] Scarlet Monastery: Graveyard - nadprogramowy boss
Fix for issue #63 [QUEST]Pyrewood Ambush
Fix; DurabilityPointLoss issue
Reset CD at Duel even if only one player is in req area.
Arena Masteer at Elwynn Forest and Durotar sql file
Typo of CD at Duel
Implement Duel reset cd for ElwynnForest and Durotar map.
Implement EventBonusXP config - for events etc.
Instance unbind me, for GM's usage. (sql)
Instance unbind me, for GM's usage.
Zmiany z dnia 2017/01/13
Game
Fix for #479 by Shon-su
Fix for issue #496 [NPC] Atalai Priest
Fix for issue #504 [STEADY SHOT][HIERLOOM BOW]
Fix for issue #441 (AUCTION HOUSE)
Feronis
Up: 12g. 52m. 32s.  |  Graczy: 830
set realmlist logon.sunwell.pl