Regulamin

REGULAMIN PROJEKTU SUNWELL

 

Sunwell jest prywatnym serwerem gry World of Warcraft. Całkowitą władzę nad serwerem sprawuje administracja, której decyzje podejmowane są w sposób niezależny; aczkolwiek zdanie społeczności serwera może być brane pod uwagę w procesie decyzyjnym.

Regulamin projekti Sunwell jest najwyższym aktem stanowiącym prawo na serwerze. Każdy gracz w chwili założenia konta zobowiązuje się do zapoznania z regulaminem oraz przestrzeganiem jego zasad; nieznajomość regulaminu nie zwalnia od konsekwencji wynikających z jego łamania. Administracja zajmuje się serwerem całkowicie za darmo, nie czerpiąc z tego najmniejszych korzyści materialnych. Robimy to z naszej pasji dla siebie i dla Was, dlatego prosimy o uszanowanie naszej pracy.

 

I.  Zasady ogólne

 

1. Administracja ma prawo w każdej chwili wyłączyć serwer, aby przeprowadzić niezbędne prace techniczne; jednak jest zobowiązana powiadomić o tym graczy. 

 

2. Administracja NIGDY nie pyta gracza o dane do konta. Sami odpowiadacie za jego odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie danych w tajemnicy. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności w kontekście włamań na konta. Jedynym miejscem, gdzie można wpisywać dane do konta jest strona sunwell.pl oraz klient gry przy zastrzeżeniu, że realmlist jest ustawiony prawidłowo;

 

3. Zabrania się handlu kontami oraz postaciami w grze, oficjalnym forum serwera Sunwell oraz na portalach aukcyjnych. Ponadto administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oszustwa, wyłudzenia oraz kradzieże postaci na drodze takich wymian. Pełna odpowiedzialność spoczywa na graczu;

Ogłoszenia dotyczące wymiany kont lub postaci w grze, forum lub portalach aukcyjnych wiążą się z karą permanetnego bana. 

Jedynym miejscem, gdzie możliwy jest handel postaciami jest SLAVE MARKET. W ramach Slave Marketu gracze mogą sprzedawać i kupować postacie, jednak nie jest dozwolone komunikowanie się miedzy graczami na temat wystawianych ofert oraz szukanie włascicieli danej aukcji. Kara za wcześniej wymienione przewinienia wiąże się z mute na 7 dni; chyba, że GM rozpatrujący daną sprawe uzna karę za zbyt surową/łagodną.

 sugerujemy, aby każdy gracz zawsze przed zakupem postaci zrobił screen-shot ogłoszenia;

 oszustwo związane z SM karane jest banem na 14 dni oraz usunięciem postaci, która została wykorzystania do oszustwa. Poszkodowany natomiast otrzyma 100% zwrotu swoich środków wydanych na tę transakcję. 


4. Zabrania się handlu złotem zdobytym w grze. Zakaz ten dotyczy w takim samym stopniu forum, gry jak i platform handlowych np. Allegro lub eBay. W przypadku złamania tego punktu gracz jest karany perm banem. 

Jedynym miejscem, gdzie można sprzedawać złoto innym graczom za punkty premium (i odwrotnie) jest BAZAR. 


5. Administracja nie zwraca utraconych w jakikolwiek sposób kont, postaci, itemów, itd.. Nie przekazujemy równie zapomnianych danych do Waszych kont. Nie zmieniamy żadnych danych do kont ręcznie.

 

6. Administracja ma prawo usunąć konta, które nie logowały się do gry przez ponad 150 dni. Jeżeli planujesz dłuższą przerwę w graniu, to masz możliwość zamrożenia konta w panelu gracza.

 

7. Na serwerze panuje bezwzględny zakaz bugowania tj. omijania mechaniki gry na własną korzyść. Gracze są zobligowani powiadomić administrację (poprzez BugTracker lub forum) o każdym zauważonym błędzie. Regularne kary związane z bugowaniem wynoszą:

 30 dni ban – w przypadku pierwszego występku gracza;

 perm ban – w przypadku drugiego występku gracza;

Niemniej jednak Game Masterzy są upoważnieni do zmiany zakresu kary w wyjątkowych sytuacjach, biorąc pod uwagę: umyślność, korzyści oraz zagrożenia wynikające z próby oszukania emulatora.

 

8. Zakazuje się używania programów modyfikujących klienta gry i/lub fałszujących pakiety wysyłane do serwera. Zakazuje się używania programów automatyzujących działania w grze i/lub na stronie www. Kary za tego typu przewinienia są analogiczne jak te w punkcie nr 7, niniejszego rozdziału. 

 

9. Zabrania się wykorzystywania itemów i mountów z questów do atakowania innych graczy. Elementy potrzebne podczas wykonywania questa służą tylko i wyłącznie do wykonania questa. Kara za tego typu przewinienie ustalana jest indywidualnie przez GM, jednak nie może być dłuższa niż 7 dni.

 

10. Zakazuje się używania ikonek firmy Blizzard na wszelkiego rodzaju chatach. Kara za tego typu przewinienie ustalana jest indywidualnie przez GM. Podawanie się za członka administracji i tym samym wprowadzanie w błąd graczy karane jest natomiast permem. 

 

11. Zakazuje się urządzania ustawionych walk na Arenach i Battlegroundach. Podstawianie się bez walki jest surowo zabronione i skutkuje następującymi karami:

 14 dni ban i wyłączenie z nagród na koniec sezonu PvP – w przypadku pierwszego występku gracza;

 30 dni ban, wyłączenie z nagród na koniec sezonu PvP oraz usunięcie itemów PvP – w przypadku drugiego występku gracza;

 perm ban – w przypadku trzeciego występku gracza.


12. Zakazuje się wysyłania maili COD w celu wyłudzenia golda i wszelkich tego typu sztuczek. Złamanie tego punktu wiążę się z następującymi karami:

 14d ban – w przypadku pierwszego występku gracza;

 120d ban – w przypadku drugiego występku gracza.

     

13. Gracz ma obowiązek szanować i stosować się do decyzji administracji oraz względnie często odwiedzać forum i stronę serwera, aby być na bieżąco ze wszelkimi nowinami.

 

14. Wspomaganie serwera jest absolutnie dobrowolne. Za wszystkie dotacje bardzo dziękujemy i obiecujemy je przeznaczać na rozwój projektu. 

 

15. Posiadanie wielu kont na jednym adresie IP jest w pewnym stopniu dozwolone. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie sprawdzić czy drugie konto należy do brata, siostry, kolegi z akademika lub kogokolwiek innego. Jeśli jednak zdarzy się sytuacja, w której jedno z kont złamało regulamin, to wszystkie konta z tego adresu IP mogą zostać ukarane.

 

16. Multiboxing jest na serwerze Sunwell zabroniony, a kary za jego używanie są analogiczne jak kary w punkcie nr 12 niniejszego rozdziału. Za multiboxing uznaje się używanie zewnętrznego oprogramowania do wspomagania swojej gry w ramach drugiego, trzeciego i kolejnego konta. 

 

17. Nick postaci w grze nie może być wulgarny, obraźliwy, rasistowski, nie powinien być wariacją nicku nikogo z zarządu serwera. Nazywając swoją postać starajcie się nie używać nicków prowokacyjnych, mogących urazić wyznawców innych religii. To samo tyczy się nazw gildii, teamów arenowych, petów, itd..

➡ posiadanie nicku spełniającego wyżej wymienione warunki sktukuje banem na 24h i koniecznością jego zmiany.

 

18. Administracja nie ingeruje w rozgrywkę między graczami. Możecie zabijać, maltretować i kampić do woli, jednak apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku. Ponadto nie ingerujemy też w zabijanie NPC przeciwnej frakcji. 

 

19. Powoływanie się na znajomości z GM'em / administratorem lub jakiekolwiek sugerowanie podobnych układów jest bezwzględnie zabronione i wiąże się z karą nawet permanentnego bana. 

 

20. Zabrania się zarówno na forum jak i w grze zamieszczania danych osobowych graczy bez ich zgody(włączając w to linki do profili społecznościowych.)

 kara za udostępnianie danych osobowych wiąże się z mutem na 30 dni. 

 

21.  Administracja nie ingeruje tj. nie naprawia błędów popełnianych przez graczy w grze i na stronie internetowej. Nie zwraca "przypadkowo" wydanych punktów premium, błędnie wydanego golda w grze itd. 

 

22. Ninijalooting jest na naszym projekcie piętnowany. Po okazaniu odpowiednich dowodów oszustwa poprzez złożenie skargi na forum, osoba dokonująca kradzieży itemu podlega karze:

 w przypadku pierwszego przewinienia: usunięcie skradzionego itemu oraz ban na okres 7 dni; 

 w przypadku drugiego przewinienia: usunięcie skradzionego itemu oraz ban na okres 14 dni; 

 w przypadku trzeciego przewinienia: perm ban.  

Domyślnymi zasadami lootu są all na roll, main spec > off spec > diss.

Domyślne zasady lootu, które dotyczą KAŻDEGO RAID LEADERA. Jeżeli chce on zmienić zasady lootu, musi być pewien, że każdy się ze zmianą zapoznał i ją zaakceptował. Następnie musi wykonać zrzut ekranu, który przedstawia moment informowania raidu o owej zmianie. Screen jest dowodem uniewinniającym w przypadku złożonej skargi. 

Ninijalooting jest rozpatrywany tylko i wyłącznie w związku z niewłaściwym zachowaniem na raidach 10 i 25 (80 lvl). Ninijalooting na instancjach heroic/normal oraz tych poniżej 80 lvl nie podlega skargom. 


23. Zakazuje się wykorzystywania nieuczciwych zagrań podczas rozgrywek PVP. Wszelkiego rodzaju skrypty oraz hacki są surowo zabronione. Ponadto zakazuje się manipulacji MMR w jakikolwiek sposób. Złamanie tego punktu regulaminu, w zależności od stopnia przewinienia, może skutkować:

 kasacją teamu,

 kasacją przedmiotów PVP,

 kasacją Arena Pointów oraz Honoru,

 w szczególnych przypadkach blokadą konta.

 

 II.  Game Masterzy(GM) oraz zasady na kanałach służących do chatowania

 

1. Postać Game Mastera można rozpoznać po tagu przy nicku postaci oraz niebieskiej ikonie BLIZZ na czacie. Proszę zwrócić uwagę, by ów ikona znajdowała się PRZED NICKIEM osoby podającej się za GM'a. Gracz ma prawo poprosić GM'a o udowodnienie swojej pozycji poprzez teleportowanie gracza do siebie.

 

2. Game Master pomaga tylko w sytuacjach, w których działanie emulatora/bazy jest nieprawidłowe. GM'i pomagają Wam bezinteresownie, więc prosi się o uszanowanie ich pracy.

 

3. Szkalowanie i/lub oczernianie GM'ów, serwera i administracji GDZIEKOLWIEK jest surowo zabronione. Proszę nie mylić tego jednak z konstruktywną krytyką, na którą wszyscy jesteśmy otwarci. Jeżeli gracz oskarża GM nie posiadając żadnych dowodów musi liczyć się z konsekwencjami takiego działania.

 

4. Obrażanie członków zespołu administracyjnego wiąże się z natychmiastowym perm banem bez możliwości odwołania się.

 

5. Zaczepianie członków administracji mające negatywne podłoże(tj. mające na celu wyśmianie, prowokowanie itd.) jest surowo zabronione i wiąże się z karami dopasowanymi indywidualnie do danej sytuacji. W szczególnych przypadkach, administracja ma prawo do wyłączenia z gry na serwerze każdego, jeśli uzna, że jest to podyktowane dobrem serwera i jest uzasadnione.

 

6. Zabrania się obrażania innych graczy na wszelkich kanałach w grze. Kary za tego typu przewinienia są ustalane indywidualnie przez GM rozpatrującego daną sytuację.

 

7. Na chatach publicznych obowiązuje zakaz przeklinania, używania wulgaryzmów, wypisywania rasistowskich żartów oraz wszelkich kontrowersyjnych i niesmacznych tekstów. Apelujemy o zachowanie kultury wypowiedzi. Zakazuje się również używania treści powszechnie uznawanych jako spam. Złamanie tego punktu regulaminu wiąże się z następującymi karami:

       

W przypadku spamu:

 6h mute – w przypadku spamu typu: wklejanie itemów takich jak „Dirge”, „Thunderfury blessed blade of the windseeker”itd. – w przypadku pierwszego występku danego dnia;

 24h mute – w przypadku drugiego występku danego dnia;

➡ Kara maksymalnie do 7d mute lub okresowe wykluczenie z używania danego kanału(w wyjątkowych sytuacjach perm ban) – w przypadku powtarzających się występków w trakcie kolejnych dni od pierwszego ukarania. Karę indywidualnie ustala GM zajmujący się daną sytuacją.

GM ma prawo odstąpić od drabinki kar i indywidualnie ustalić zakres kary jeżeli uzna to za stosowne.

       

W przypadku wulgaryzmów/przeklinania, rasistowskich żartów itd.:

➡ 6h mute – w przypadku pierwszego występku danego dnia;

➡ 48h mute – w przypadku drugiego występku danego dnia;

➡ Kara maksymalnie do 7d mute lub okresowe wykluczenie z używania danego kanału(w wyjątkowych sytuacjach perm ban) – w przypadku powtarzających się występków w trakcie kolejnych dni od pierwszego ukarania. Karę indywidualnie ustala GM zajmujący się daną sytuacją.

GM ma prawo odstąpić od drabinki kar i indywidualnie ustalić zakres kary jeżeli uzna to za stosowne.

 

8. Nadużywanie funkcji ownera danego kanału wiąże się z karą, która jest indywidualnie ustalana przez GM. 

 

Istnieją specjalne kanały globalne, które są uznane za chaty publiczne i mają ściśle określone zasady:

 

WORLD: służy wyłącznie do luźnych rozmów, pomocy innym, zadawania pytań, itp.. Handel, szukanie grupy, szukanie partnerów arenowych, reklamowanie gildii i inne podobne będą skutkowały blokadą kanału. Wulgaryzmy, trollowanie, chamstwo i łamanie regulaminu będą nagradzane karami zgodnie z taryfikatorem kar w punkcie nr 7, niniejszego rozdziału.

 

LFG: służy wyłącznie do szukania grupy na instancje, battlegroundy, grupowe questy/achievementy, wypady na przeciwną frakcję (nie gildii, nie teamu arenowego!). Rozmowy na inny temat, wulgaryzmy, trollowanie, chamstwo i łamanie regulaminu będą nagradzane karami zgodnie z taryfikatorem kar w punkcie nr 7, niniejszego rozdziału.

 

TRADING: służy wyłącznie do handlu (prośba o pokazanie profesji, linkowanie profesji - to także handel). Rozmowy na inny temat, wulgaryzmy, trollowanie, chamstwo i łamanie regulaminu będą nagradzane karami zgodnie z taryfikatorem kar w punkcie nr 7, niniejszego rozdziału.

 

GUAR: służy wyłącznie do szukania/reklamowania gildii i szukania/reklamowania teamów arenowych. Rozmowy na inny temat, wulgaryzmy, trollowanie, chamstwo i łamanie regulaminu będą nagradzane karami zgodnie z taryfikatorem kar w punkcie nr 7, niniejszego rozdziału. Na naszym forum dyskusyjnym można też znaleźć działy z gildiami i do PvP.

 

GLOBAL: służy wyłącznie do rozmów w języku angielskim, pomocy innym, zadawania pytań, itp.. Handel, szukanie grupy, szukanie partnerów arenowych, reklamowanie gildii i inne podobne są również dozwolone, ale jedynie w języku angielskim. Wulgaryzmy, trollowanie, chamstwo i łamanie regulaminu będą nagradzane karami zgodnie z taryfikatorem kar w punkcie nr 7, niniejszego rozdziału.

 

Jeśli nie podobają Ci się zasady panujące na którymkolwiek z kanałów, to na niego nie wchodź. Krytykowanie zasad tam panujących, bojkotowanie kanałów, prowokowanie GMów i moderatorów pilnujących porządku będzie nagradzane blokadą kanału, a w przypadku recydywy banicją konta.

 

DODATKOWY KANAŁ: 

 

.ARENAINFO - kanał służacy do informowania o zapisanych teamach grających 3v3 lub 5v5. Wpisując tą komende możecie włączyć lub wyłączyć powiadomienia. 

 

III.  Odwołania

 

1. Gracz powinien odwoływać się od kary u tego GM, od którego karę otrzymał; daną karę może anulować jedynie GM, który tą karę nadał. Gracz po konsultacji z GM ma również prawo odwołać się od jego decyzji u administratora serwera; od decyzji administratora nie przysługuje prawo odwołania się.

 

2. Możliwość apelacji przysługuje tylko 7 dni od momentu otrzymania kary (ban, mute, itp.).

 

3. Za przewinienia związane z używaniem niedozwolonego oprogramowania nie przysługuje prawo odwołania się.

 

IV.  Inne

 

W kwestiach nieopisanych przez regulamin obowiązują ogólne zasady uczciwości, moralności i zdrowego rozsądku.


Reklamowanie innych serwerów będzie skutkowało banicją, aby ułatwić takiej osobie pójście na reklamowany serwer.

 

Podejrzenie o partycypację w zbiorowym łamaniu regulaminu jest karane na równi z przewinieniem.

 

Gracz jest zobowiązany do śledzenia zmian w regulaminie. Logowanie się do gry oraz korzystanie ze strony www oznaczają akceptację jego aktualnej treści.

 

 

Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w momencie kiedy uzna to za stosowne.

Copyright © Sunwell 2017. All Rights Reserved.